Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Vážení čtenáři,

15. 4. 2018
zdroj: Stavebnictví Editorial Ing. Hana Dušková
Napsali o nás

březnové číslo časopisu se věnuje podzemním stavbám. Na listopadovém tunelářském odpoledni pořádaném Českou tunelářskou asociací, které informovalo o nejdelší realizované tunelové stavbě v ČR – tunelu Ejpovice (4150 m), bylo zhodnoceno, že zvolená technologie ražby (TBM) byla vhodným řešením, osvědčila se a prokázala, že je vhodná pro dlouhé tunely a složité geologické podmínky. České firmy realizaci dobře zvládly a konstatovalo se, že by bylo výhodné získané zkušenosti plynule přenést na další projekt. Existují ale další projekty? Není tunel Ejpovice realizovaný v rámci modernizace III. koridoru na dlouhou dobu poslední velkou tunelovou stavbou v ČR?

Jaká je aktuální situace v oblasti výstavby tunelů v České republice, jsem se proto zeptala vedoucího projektanta staveb železniční infrastruktury SUDOP PRAHA a.s. Ing. Miloše Krameše, který poskytl následující informace: „Zmíním se o dvou stavbách, které jsou v současné době v odlišné fázi přípravy a zahrnují nové tunelové stavby. První z nich je stavba Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, která v tomto úseku řeší návrh nové dvojkolejné železniční trati a jejíž součástí jsou dva dvojkolejné železniční tunely: Hosínský tunel má délku 3120 m a je navržen jako ražený technologií NRTM, s hloubenými portálovými úseky. Součástí bezpečnostního řešení tunelu jsou souběžné únikové štoly. Chotýčanský tunel o délce 4810 m je navržen také jako ražený metodou NRTM. Severní výjezdová část před Ševětínem podchází trasu dálnice D3. Bezpečnost je zajištěna záchrannými šachtami s vyústěním na povrch území a napojením na záchranné štoly. Po velmi dlouhé době bylo v červenci 2017 vydáno územní rozhodnutí stavby, které nenabylo právní moci, neboť vůči tomuto rozhodnutí došlo k odvolání jedné z dotčených obcí a vícero fyzickými osobami. Odvolací úřad dosud v této věci nerozhodl. Jedná se o investičně náročnou stavbu; na základě Aktualizace studie proveditelnosti IV. TŽK, doplnění 2016, v únoru letošního roku Centrální komise MD potvrdila, že je ve sledované variantě ekonomicky průchozí.“ Z uvedeného je tedy zřejmé, že by bylo možno reálně uvažovat o pokračování návazné přípravy projektové dokumentace směřující k realizaci stavby.

„Druhá stavba, Modernizace trati Sudoměřice – Votice, je prakticky novostavbou dvojkolejné trati v převážné délce úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi. V rámci stavby jsou navrženy dva nové dvojkolejné železniční tunely, a to tunel Mezno o délce 840 m a tunel Deboreč, jehož délka je 660 m. Oba tunely jsou ražené NRTM, portálové úseky jsou hloubené. V současnosti je zpracována projektová dokumentace, v roce 2017 bylo vydáno stavební povolení. Proběhla veřejná obchodní soutěž na dodavatele stavby a byly oznámeny výsledky soutěže. Neúspěšný uchazeč podal námitku k ÚOHS, který zamítl návrh na vydání předběžného opatření, ale správní řízení stále probíhá. Proto dosud není možno uzavřít smlouvu na realizaci. Je předpoklad, že stavba včetně tunelů by mohla být zahájena ještě v letošním roce.“ Tolik tedy o současné situaci v oblasti tunelových staveb v ČR. Zajímavé realizace v zahraničí pak představujeme na následujících stránkách.

Hodně úspěchů přeje

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav