Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Tři události v životě ELI aneb Stavba začíná

27. 5. 2013
zdroj: Technický týdeník
Napsali o nás
Ojedinělé multi funkční laserové centrum ELI Beamlines vstupuje v těchto dnech do další fáze realizace. S ní jsou svázány hned tři zásadní momenty: předání stavební zakázky vítězi soutěže – sdružení společností Metrostav, VCES a OHL ŽS, založení mezinárodního konsorcia ELI DC a zahájení spolupráce s americkým ústavem Lawrence Livermore National Laboratory. Výstavba laserového centra ELI Beamlines je největší stavební zakázkou v oblasti výzkumu a vývoje za poslední léta (vysoutěžená cena činí 1,4 mld. korun, s opcí a DPH je to 1,8 mld. korun). Požadavky na zhotovitele stavby budou zcela mimořádné: vibrační stabilita, odolnost proti ionizujícímu záření, vysoký stupeň variability umožňující umístění a další rozvoj experimentálního vybavení, které v celosvětovém měřítku nemá obdoby. Na pozemcích, kde má v příští ch několika letech vyrůst špičkové výzkumné pracoviště, dosud probíhaly demoliční a terénní práce (včetně vykopání jámy hluboké téměř 10 metrů o rozměrech fotbalového hřiště). Samotná stavba začne v nejbližších dnech, skončí na jaře 2015 a v dalších dvou letech pak bude probíhat instalace a vyladění výzkumných technologií. PANEVROPSKÝ PROJEKT ELI je od začátku koncipováno a financováno jako výzkumná infrastruktura s celoevropským rozměrem. Přípravné fáze projektu se zúčastnily čtyři desítky institucí ze 13 členských států EU. Kromě zmíněného centra v České republice mají vyrůst ještě další dvě – v Maďarsku a Rumunsku. Právě tyto tři země nyní společně s Itálií založily ELI Delivery Consortium, jehož cílem je podpora a rozvoj ELI jako celoevropské výzkumné infrastruktury. To se týká nejen řízení všech tří infrastruktur, ale i jejich financování v provozní fázi. VÝZKUMNÁ SPOLUPRÁCE S USA Laserový systém L3 v ceně 1,1 mld. korun má tvořit jednu ze základních částí laserového centra v Dolních Břežanech. Vědecký tým ELI Beamlines na jeho vývoji začal spolupracovat s jedním z nejznámějších a největších laserových pracovišť na světě, kalifornskou Lawrence Livermore Nati onal Laboratory (LLNL). LLNL se tak společně s britskou Rutherford Appleton Laboratory, italským Isti tuto Nazionale di Fisica Nucleare, německým Deutsches Elektronen Synchrotron nebo francouzskou Laboratoire d'Opti que Appliquée zařadil mezi klíčové partnery projektu ELI. NEJMODERNĚJŠÍ LASER NA SVĚTĚ Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě. V něm budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund (10–15 fs) a produkovat výkon až 10 PW. ELI představuje tři laserová centra sdružená pod jednou hlavičkou. První infrastruktura (ELI Beamlines) bude umístěna v České republice a bude vytvářet novou generaci sekundárních zdrojů pro mezioborové aplikace ve fyzice, medicíně, biologii a materiálových vědách. Druhé centrum (ELI Attosecond) se staví v Maďarsku a má se věnovat fyzice ultrakrátkých opti ckých pulsů v řádu attosekund. Poslední centrum (ELI Nuclear Physics) orientované na fotonukleární fyziku by mělo sídlit v Rumunsku. O umístění čtvrté infrastruktury se v současné době jedná.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav