Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Ceny Stavby roku uděleny!

9. 10. 2013
zdroj: Silnice-zeleznice.cz, Daniela Pavlíčková
Napsali o nás
Dne 10. 10. 2013 bylo v Senátu Parlamentu ČR v Praze u příležitosti 7. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy, Cena ministerstva průmyslu a obchodu (cena vypisovatele), dvě Ceny ministra životního prostředí a Cena veřejnosti. Letos je to již po 21, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2012 do května roku 2013), utkaly o prestižní cenu Stavba roku. Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby. Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby. Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na http://www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány. 21leté období soutěže přineslo téměř tisíc posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která je i celou dobu hlavním organizátorem soutěže, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a letos nově Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V letošním 21. ročníku soutěže bylo přihlášeno 54 staveb, z toho dvě zahraniční. Do druhého kola soutěže postoupilo 28 staveb. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby. Dne 5. 9. 2013 bylo v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 16 nominací na titul Stavba roku, ceny vypisovatelů a zvláštní ceny. Na nominačním večeru byly uděleny tyto zvláštní ceny: Cena Státního fondu rozvoje bydlení a Cena Státního fondu dopravní infrastruktury. TITULY STAVBA ROKU 2013 MULTIFUNKČNÍ AULA GONG - rekonverze plynojemu v NKP Dolní VítkoviceAutor: Josef PleskotDodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s.Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osobVedoucí projektant: Josef PleskotStavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s. Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce. SC BREDA & WEINSTEINAutor: Šafer Hájek architekti s.r.o., Oldřich Hájek, Laco Fecsu, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Radek Toman, Jaroslav ŠaferProjektant: AED project, a.s.Dodavatel: VCES a.s.Investor: Mint Investments, s.r.o.Vedoucí projektant: Aleš Marek, Karel Chlupáč, Tomáš VolnýStavbyvedoucí: Alan ŘeháčekPřihlašovatel: BREDA & WEINSTEIN a.s. Titul Stavba roku 2013 byl udělen za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení. Proton Therapy Center Praha, Praha 8Autor: HELIKA, a.s., Pavlína Pospíšilová, Vasil SobotaDodavatel: SYNER, s.r.o.Investor: Proton Therapy Center Czech s.r.o.Stavbyvedoucí: Zdeněk KubecPřihlašovatel: SYNER, s.r.o. Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělé stavby pro léčebné účely s výjimečnou technologií s výjimečnými stavebními požadavky se zřetelem k urbanistickému řešení. Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského BArchitektonické řešení: Jindřich KaněkProjektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdruženíDodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s.Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s.Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.) Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vybudování důležité součásti dopravního systému města Brna se zřetelem k netradičnímu řešení Královopolského tunelu se dvěma tunelovými troubami. LÍPA RESORT – APARTHOTEL LÍPAAutor: Atelier Patrik Hoffman, Patrik Hoffman, Jan Kuva, Tomáš HorskýDodavatel: RELIEF PROJECT, s.r.o.Investor: TOONAN s.r.o.Vedoucí projektant: Patrik HoffmanStavbyvedoucí: Jakub Justra, RELIEF PROJECT, s.r.o.Přihlašovatel: Atelier Patrik Hoffman – Patrik Hoffman Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci. ZVLÁŠTNÍ CENYCena Ministerstva průmyslu a obchodu Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod RalskemAutor: Intecha, spol. s r.o., Jaromír BukovskýDodavatel: SYNER, s.r.o.Investor: DIAMO, státní podnikVedoucí projektant: Intecha, spol. s r.o., Jaromír BukovskýStavbyvedoucí: Josef Černý, SYNER, s.r.o.Přihlašovatel: SYNER, s.r.o. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za vytvoření ekologicky významné stavby. Cena primátora hl. m. Prahy ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA PALÁC KŘIŽÍK IIAutor: D3A, spol s.r.o., Tomáš Prouza, Eva MackováProjektant: REAL DEVELOPMENT DESIGN spol. s r.o.Dodavatel: Administrativní budova palác Křižík II, vedoucí účastník VCES a.s.Investor: SMÍCHOV TERRASE s.r.o.Vedoucí projektant: Lubomír ŠpačekStavbyvedoucí: Ondřej KahounPřihlašovatel: Průmstav, a.s. Cena primátora hl. m. Praha je udělena za vytvoření dostatečně univerzální, přitom velmi přizpůsobivé administrativní budovy se zřetelem k energeticky úspornému řešení. Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy JihlavaAutor: Jaroslav Huňáček, Eva ŠestákováDodavatel: Podzimek a synové s.r.o.Investor: Statutární město JihlavaPřihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o. Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR byla udělena za příkladnou rekonstrukci historického domu pro vzdělávání v oblasti umění. Cena ministra životního prostředí za energetickou úspornost a efektivnost stavby Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahradaAutor: Projektil architekti s.r.o., Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Tomáš Bouma, Marek SankotProjektant: Techorg s.r.o. - projekt TZB, Deltaplan s.r.o. - projekt stavební části (DPS)Dodavatel: Skanska a.s, divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02Investor: Nadace PartnerstvíVedoucí projektant: Ing. arch. Adam Halíř, Projektil architekti s.r.o.Stavbyvedoucí: Antonín Maděra, Skanska a.s.Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02 Cena je udělena za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu. Cena ministra životního prostředí za ekologickou stavbu City Green CourtAutor: Richard Meier & Partners, Architects LLp, Richard Meier, FAIA, FRIBA, Managing PartnerProjektant: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.Dodavatel: Skanska a.s.Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.Vedoucí projektant: Aleš Papp, CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Martin Kovařík, m3m s.r.o.Stavbyvedoucí: Henryk MandryszPřihlašovatel: Skanska Property Czech Republic s.r.o. Cena je udělena za vytvoření atraktivní administrativní budovy s nevšedním prostorovým řešením se zřetelem k energetickému řešení stavby. CENA VEŘEJNOSTI MULTIFUNKČNÍ AULA GONG-rekonverze plynojemu v NKP Dolní VítkoviceAutor: Josef PleskotDodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní montáže, a.s.Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osobVedoucí projektant: Josef PleskotStavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s. Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování organizovaného prostřednictvím tisku a internetu; hlasující na internetové stránce http://www.stavbaroku.cz odevzdali vítězné stavbě celkem 62 726 hlasů. Hlasování probíhalo od 5. 9. do 10. 10. 2013 (12,00 hod). Vypisovatelé soutěže zůstali i tento rok tradiční a jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a nově Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav