Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Město Písek podalo žádost o dotaci na lávku a cyklostezku

Město Písek podalo žádost o dotaci na lávku a cyklostezku

25. 1. 2018
zdroj: parlamentnilisty.cz PV
Napsali o nás

Zajistit bezpečnější cestu pěším i cyklistům do zaměstnání, škol, úřadů i míst pro volnočasové aktivity by měla cyklostezka, chodník a lávka, které propojí lokalitu Hradiště s průmyslovou zónou.

            „Investiční akce je rozdělena na dvě fáze, přesněji na dva stavební objekty,“ říká Václav Filip z odboru investic a rozvoje. „Prvním je cyklostezka, která povede kolem sportovišť mezi hřištěm s umělou trávou a železniční tratí k hotelu Cadillac, kde se napojí na stávající cyklotrasu do průmyslové zóny. Na pravém břehu Otavy její trasu bude určovat cyklostezka vedle areálu Jitexu, pod železniční tratí se pak napojí na cyklocestu vedoucí na Hradiště.“ Druhým objektem je lávka přes řeku Otavu, jejíž návrh se zrodil v ateliéru architekta Josefa Pleskota. „Lávka s ocelovou konstrukcí je tvořena dvěma rameny s mezipodestou. Celková plocha nadzemní části činí asi 413 m2. Veškeré základové a břehové konstrukce jsou ze železobetonu. Objekt bude napojen na stávající rozvody veřejného osvětlení,“ upřesňuje Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje. Zhotovitelem lávky za více než 48 milionů korun s DPH bude společnost Metrostav a. s., která v opakovaném výběrovém řízení nabídla nejvýhodnější cenu. Výběrové řízení na dodavatele cyklistické stezky a chodníku bude vypsáno v únoru. Předpokládaná cena stavby včetně technického zajištění a inženýrské činnosti činí 13,5 milionu korun. „Město Písek podalo na první etapu projektu pod názvem Cyklistická stezka a chodník Hradiště – průmyslová zóna Písek žádost o dotaci ve výši 20 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud budeme úspěšní, pokryjí dotační prostředky 90 procent způsobilých výdajů na cyklostezku a přes 14 procent výdajů na lávku,“ shrnuje místostarosta Josef Knot. „Získání dotace je také podmínkou pro zahájení výstavby cyklostezky.“ O tom, zda město finanční podporu z IROP získá, bude rozhodnuto v dubnu letošního roku. Pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele cyklostezky je však nutné mít akci krytou rozpočtem. Zastupitelstvo města na svém lednovém zasedání proto schválilo zařadit částku 13,5 milionu korun do rozpočtu na rok 2018 na případné předfinancování stavby. S padesáti miliony na stavbu lávky rozpočet již počítá.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav