Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

STAVEBNICTVÍ ZTRATILO OPTIMISMUS

5. 8. 2013
zdroj: Stavitel, jik
Napsali o nás
JSTE SCHOPNI POPSAT SVÁ OČEKÁVÁNÍ PRO TENTO A PŘÍŠTÍ ROK? Aktuální predikce ředitelů stavebních společností pro vývoj českého stavebnictví v roce 2013 ukazují na celoroční pokles sektoru o 4,7 procenta, což je zhoršení oproti lednovým očekáváním firem. Výhled na rok 2014 nově ukazuje rovněž na nárůst obav. Jiří Vacek, ředitel, CEEC Research s.r.o.: Rok 2013, a pokud nedojde k nějaké nečekané změně u veřejných zakázek, tak i rok 2014, budou dalšími roky pokračování krize českého stavebnictví. Sektor čeká na přísun chybějících velkých infrastrukturálních projektů, bez kterých se kupředu neposune. Ty ale nejsou ani připraveny, ani naprojektovány. Zdeněk Synáček, obchodní ředitel, EUROVIA CS a.s.: Příští rok a půl neočekáváme žádnou výraznou změnu v oblasti veřejných zakázek a infrastrukturních staveb. Snad se podaří alespoň částečně dohnat ztrátu v přípravě těchto staveb, způsobenou minulým vedením resortu dopravy. Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.: Veřejní zadavatelé by se hlavně měli soustředit na přípravu projektů ve všech aspektech, abychom měli schopnost vyčerpat alespoň zdroje EU z dalšího plánovacího období. František Vaculík, generální ředitel, PSJ, a.s.: Další trend lze jen těžko predikovat. Přesto v následujících dvou letech neočekávám na českém stavebním trhu žádný výrazný posun. Na druhou stranu situaci nevidím tak katastrofálně. Jednoznačně se ukazuje, že stavebnictví je předimenzováno, tudíž zapojených firem musí zákonitě ubýt. Leoš Vrzalík, člen představenstva, SKANSKA CZ a.s.: Myslím si, že následující měsíce nepřinesou do českého stavebnictví nějaké viditelné změny. Neočekávám významný posun v objemu nových zakázek ani u veřejného, ani u soukromém sektoru. Stavebnictví se sice dotýká dna, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se od něj mohlo v nejbližší době odrazit. Velmi pozvolný návrat aktivity soukromého sektoru z posledního období je slibným náznakem, ale klíčovým signálem pro trh bude především změna situace v oblasti velkých veřejných zakázek. Je ovšem otázkou, co se situací na stavebním trhu udělá déletrvající období stagnace. Osobně se domnívám, že se český stavební trh v následujících letech poměrně významně přemění. Martin Doksanský, generální ředitel, SMP CZ, a.s.: Je třeba počítat s tím, že současná neradostná situace ve stavebnictví se na straně poptávky po stavebních pracích do konce roku 2014 příliš nezmění. A to ani v oblasti veřejných zakázek, ani v oblasti privátních zakázek. Nevím o žádném pozitivním, optimistickém hmatatelném důvodu, který by vedl k možnému oživení. Josef Netík, ředitel společnosti, S. O. K. stavební, s.r.o.: Dle mého názoru si české stavebnictví na dno poklesu ještě nedosedlo. V letošním roce dále zesílil tlak investorů na výslednou cenu, který je podpořen i snižujícími se nabídkovými cenami ostatních stavebních firem. Myslím, že rezervy mnoha firem se letos dále ztenčí a jaro příštího roku prověří, kdo na trhu má zůstat a kdo ne. Změnu může přinést změna rétoriky vlády s následným postupným odezníváním obav obyvatel i firem z příštího vývoje. Obrat k růstu očekávám v roce 2015, ale skutečné oživení stavební výroby spíše až v roce následujícím. Marcel Soural, předseda představenstva a generální ředitel, Trigema a.s.: Domnívám se, že stávající vláda ve světle aktuálního meziroční propadu HDP v ČR přehodnotí svoji dosavadní strategii a oživí investiční politiku státu v oblasti infrastrukturních staveb. Vzhledem k tomu, že je stát asi 30 – 40% zadavatelem ročního objemu stavebních zakázek v zemi, je tento krok jednou z mála možností, jak pozvednout české stavebnictví v krátkodobém horizontu jednoho roku až dvou let. Antonín Daňa, člen představenstva, Porr a.s.: Bohužel, v sektoru dopravního inženýrství očekávám další pokles a rok 2014 bude velmi obtížný pro všechny firmy v naší oblasti. Ondřej Chládek, ředitel strategie, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: Zásadní změnu reality stavebního trhu nelze předpokládat při jakémkoliv volebním výsledku. „Prorůstová“ rétorika žádné z politických stran nenalezne praktické naplnění, protože se nejedná o ochotu utrácet veřejné peníze (tu má každý a peněz je paradoxně dost), ale o kvalitu přípravy a zadávání staveb, respektive i možnost na veřejných stavebních zakázkách navzdory protikorupční rétorice alespoň trošku participovat, aby existoval reálný stimul zvýšení aktivity zadavatelů. Málokdo si přitom připustí, že malá či žádná participace činí investiční aktivitu neatraktivní, avšak stále rizikovou činností. Motivace stavby skutečně připravovat a stavět tím logicky klesá, „pracovní povinnost“ se omezuje na formálně administrativní úkony, nikoli dosahování cílů. Zákon bude stejný, úředníci budou stejní, projektanti budou stejní, dodavatelé též. Takže jedinou reálnou nadějí na změnu je tržní faktor pozitivní destrukce, respektive pročištění trhu a vyrovnání nabídky s poptávkou. Robert Mikeš, marketingový ředitel, divize WEBER, SaintGobain Construction Products CZ a.s.: V tuto chvíli privátní drobní investoři vyčkávají na spuštění dotačního titulu Nová Zelená úsporám. Ti prozíravější už ani na ni nečekají. České stavebnictví téměř klesá na dno a zlepšení očekávám až tak v horizontu 2 až 3 let. Libor Táglicht, výkonný ředitel, Ramirent ČR: Příští rok a půl nebude pro české stavebnictví znamenat vůbec nic zlomového od současného stavu. Privátní investoři rozhodně sektor nepozvednou. Neexistuje pro to žádný reálný základ. Milan Valenta, obchodní ředitel, Průmstav a.s.: Stavebnictví, bohužel, čeká v období do konce roku 2014 další pokles, případně stagnace. Privátní investoři budou sice se svými aktivitami pokračovat, ale sami nebudou mít sílu sektor pozvednout. * Z podkladů CEEC Reserch Kvartální analýza stavebnictví. Další názory přinášíme na straně 47.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav