Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Výstavba paroplynového cyklu v Počeradech: ČEZ převezme hotové dílo do konce roku 2013

Výstavba paroplynového cyklu v Počeradech: ČEZ převezme hotové dílo do konce roku 2013

18. 11. 2013
zdroj: Technický týdeník, Ota Schnepp
Napsali o nás
Nová elektrárna ČEZ dosáhne výkonu 880 MW Generátory vyrábějí proud již od února Paroplynový cyklus v Počeradech, jenž bude provozovat Skupina ČEZ, prochází fází postupného uvádění do provozu. ČEZ by si měl hotové dílo převzít v závěru letošního roku. Poté bude následovat dvouletý záruční provoz, jenž musí mj. prokázat, že hotové dílo splňuje veškeré parametry dané stavebním povolením. A teprve poté může přijít na řadu kolaudace nového zdroje. Zatímco ve špičce pracovalo na stavbě až 1100 lidí z různých dodavatelských firem, nyní se jejich počet pohybuje kolem 200. Jednotlivé profese jsou už spíše tzv. spouštěcího než montážního charakteru. Důležitým milníkem stavby bylo zapálení plynových turbín. V případě I. turbíny se tak stalo 4. února, II. se svého zážehu dočkala 6. března. „Vše proběhlo k naší spokojenosti. Vyrobili jsme první dodávky elektrické energie do sítě. Následně proběhly (a vlastně ještě probíhají) navazující činnosti, jejichž důsledkem bude závěrečné vyzkoušení celého paroplynového cyklu a předání stavby provozovateli,“ konstatoval Jiří Šinágl, vedoucí projektového týmu paroplynového cyklu Počerady. Navazující činnosti lze shrnout do pojmů primární zkoušky, první náhřev a profuky spalinových kotlů i parovodů; bypassový provoz, kdy pára obchází parní turbínu; první roztočení parní turbíny; seřizování a nastavování algoritmů řídicích systémů a ladění blokových automatik. A právě profuky patří mezi velmi důležité čisticí operace parovodů před spuštěním parní turbíny. Jejich smyslem je zbavit potrubí a spalinové kotle nečistot, které se do něj dostaly během montáže. Pára jde mimo vlastní parní turbínu a přes soustavu destiček je vypouštěna. Podle toho, jak jsou destičky zasaženy výfukovými nečistotami, se odvíjí i počet profuků. Teoreticky může být jeden. Většinou jich bývá kolem 10, ale třeba i 20 a více. Profukuje se dokud destičky neodpovídají požadovaným parametrům pro provoz. Teprve když je pára čistá, se parovody připojí na turbínu. „Podle probíhající fáze měly profuky označení A, B, C a D. Profuky A, B obnášely čištění vysokotlakých, střednětlakých a nízkotlakých dílů potrubí a spalinových kotlů. Poté následovala fáze C, jejímž cílem bylo pročištění potrubí k přepouštěcím stanicím. Čtvrtá fáze D znamenala vyčištění společného potrubí obou spalinových kotlů. Profuky začaly v únoru a skončily začátkem května. Celkem proběhlo 41 profuků,“ dodal Jiří Šinágl s tím, že po nich následovaly demontáže provizorií a příprava na zprovoznění parní turbíny. Ta se poprvé roztočila a zároveň prvně byla připojena k síti na konci června. Tomu ovšem předcházel tzv. bypassový provoz (pára obcházela turbínu), během něhož bylo zařízení seřizováno a zkoušeno. Poté započalo období nastavování algoritmů řídicích systémů a ladění blokových automatik, které předchází kompletnímu vyzkoušení turbíny. “V současné době je zařízení těsně před dokončením zkoušek. Čeká nás kompletní vyzkoušení veškerého zařízení, završené komplexní zkouškou celého paroplynového cyklu prokazující spolehlivost zařízení. V závěru listopadu proběhne ještě garanční měření a certifikace podpůrných služeb přenosové soustavy. Do konce roku 2013 bychom pak chtěli předat zařízení budoucímu provozovateli,“ uzavřel Šinágl. Výstavba první paroplynové elektrárny ČEZ o výkonu 880 MW v areálu Elektrárny Počerady začala 25. března 2011. Generálním dodavatelem stavby je Škoda Praha Invest. Plynové turbíny jsou od firmy Siemens, spalinové kotle s příslušenstvím od SES Tlmače a parní turbína od Doosan Škoda Power. Stavební část má na starosti Metrostav Praha. Dodavatelem plynu bude RWE, přičemž přípojku realizovala Královopolská RIA. Přesné celkové náklady na výstavbu paroplynového cyklu budou známy až po ukončení projektu s přihlédnutím na eliminaci veškerých identifikovaných rizik projektu a zhodnocení finálních investičních nákladů na straně investora. Předpokládaná cena nepřekročí 16 mld. Kč. V nové elektrárně bude pracovat 26 zaměstnanců. Paroplynová elektrárna se liší od klasického uhelného bloku tím, že od prvního zapálení plynové turbíny, tedy již v průběhu provádění čistících operací a seřizování zařízení, vyrábí elektrickou energii v generátoru plynové turbíny. Proto dodává proud do sítě již od počátku zprovozňování. V Počeradech jsou generátory připojeny k síti a vyrábějí proud již od února letošního roku. Z hlediska ČEZ se ovšem jedná o nepodstatnou část z celkové výroby elektrické energie v letošním roce. Paroplynový cyklus v Počeradech je navíc vyprojektován a postaven tak, aby byl velmi flexibilní pro potřeby trhu s elektřinou. Zatímco ve špičce pracovalo na stavbě až 1100 lidí z různých dodavatelských firem, nyní se jejich počet pohybuje kolem 200. Jednotlivé profese jsou už spíše tzv. spouštěcího než montážního charakteru.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav