Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Cenová válka ve stavebnictví

24. 9. 2013
zdroj: Stavebnictví, Alena Setničková
Napsali o nás
Na začátku tohoto roku zněly z úst ředitelů stavebních firem nepříliš optimistické předpovědi vývoje českého stavebnictví. Predikce poklesu sektoru o dalších 5 %, a to už po předchozím poklesu o přibližně 20 % od začátku krize, nevypadají povzbudivě. Aktuálně však vidí stavební společnosti budoucnost svého sektoru ještě černěji. Důvodem je příliš mnoho firem na trhu, malé množství zakázek, o něž se tvrdě soutěží, a z toho plynoucí nízké, a někdy i dumpingové ceny decimující celý sektor. Vyplývá to z výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2013, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Podle ředitelů stavebních společností bude pokles trhu ještě výraznější, než firmy očekávaly v úvodu tohoto roku. V lednu mluvily o snížení o 4,4 %, v dubnu o 4,7 %. Aktuální predikce však ukazují, že české stavebnictví by mělo klesnout až o 7,4 %. „Toto rychlé zhoršení vychází z nedostatku investic jak na straně privátních, tak i veřejných investorů. Nečekané problémy však nastaly zejména s veřejnými zakázkami v důsledku pádu vlády, následné nejistoty ohledně dalšího vývoje a vzniklého vakua místo rozhodování o prioritních investicích a řešení dočerpání fondů z EU. Firmy také očekávaly tradiční příliv investic v rámci předvolebního roku, který bohužel kvůli předčasným volbám vůbec nenastal. Navíc u veřejných investorů nečekaně nastaly i problémy se zpožděními u zadávání zakázek, takže zakázky, na nichž se již mělo začít pracovat – a firmy s nimi ve svých plánech v úvodu tohoto roku počítaly – stále nejsou zadány a sektoru zcela viditelně chybějí,“ popisuje aktuální situaci na trhu a důvody k nečekanému zhoršení v predikcích ředitelů stavebních společností Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Problémy na straně veřejného sektoru potvrzuje i předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl: „Problémy v systému zadávání veřejných zakázek bohužel jen přilily do ohně intenzivně probíhající krize v českém stavebnictví. Spojení nevyřešeného přebytku stavebních kapacit z dob konjunktury a soutěžení zakázek na nejnižší cenu má pro stabilizaci celého sektoru velice negativní důsledky.“ Zlepšení neočekávají představitelé firem ani v příštím roce. Ten by tak mohl být už v pořadí šestým rokem zatím nekončícího útlumu českého stavebnictví. Sektor by měl podle očekávání ředitelů klesnout o dalších 2,7 %. „Myslím, že nelze očekávat rychlou změnu existujících problémů českého stavebnictví – cenové války často za hranicí rentability, kvality čerpání dotací, úrovně zadávací dokumentace nebo pesimistické soukromé poptávky. Stavebnictví by nicméně velmi pomohla stabilita a jasný střednědobý výhled. Za těchto podmínek by se podle mého názoru dokázalo se vším ostatním vyrovnat,“ hodnotí situaci Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti v KPMG ČR. Než dojde ke stabilizaci českého stavebnictví nebo i případnému návratu k růstu, bude muset sektor projít podstatným zeštíhlením. Propad v objemu zakázek, tj. poptávka po stavebních pracích na jedné straně a příliš velký objem nabízených stavebních kapacit na druhé straně, jen rozdmýchávají v současnosti na trhu probíhající cenovou válku. Stejnou stavbu, kterou společnosti realizovaly před krizí, jsou v současnosti firmy ochotny postavit až o 23 % levněji, jen aby si zajistily alespoň nějakou práci. Podle ředitelů stavebních firem by k uspokojení současné poptávky po stavebních pracích stačily pouze dvě třetiny stavebních kapacit nabízených na trhu. „Podle mě to je otázka této a možná příští stavební sezony, kdy se ve větší míře spustí bankroty stavebních firem. A firmy, které přežijí, budou potřebovat další roky k resuscitaci a udržení se na trhu. Zázraky se nedějí. Příběh byl již napsán a teď je ho potřeba přečíst až do hořkého konce,“ popisuje aktuální situaci na trhu Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema. Obdobně vidí stav sektoru i Petr Čížek, jednatel společnosti Swietelsky: „Stavební kapacity v současnosti opravdu silně převyšují poptávku, která však rozhodně neodpovídá potřebám. Takže většina stavebních firem čeká na zázrak, že se situace změní. Protože se však zázraky dějí jen velmi zřídka, lze reálně očekávat další vlnu krachů stavebních firem, přičemž každý jejich vedoucí pracovník doufá, že právě jeho firmě se krach vyhne.“ Stejnou zkušenost potvrzuje i obchodní ředitel firmy Eurovia CS Zdeněk Synáček: „Na trhu je z hlediska objemu poptávky přebytek stavebních kapacit. To s sebou nese nezodpovědné chování některých firem spočívající v dumpingových cenách jejich nabídek.“ Kam až takový trend může vést, ukazuje Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav: „Ke krachům a insolvencím firem již dochází a jaké jsou všechny důsledky tohoto procesu, se můžeme podívat v sousedním Polsku.“ Realizace zakázek za výrazně sníženou, někdy i dumpingovou cenu se projevují také v kvalitě prováděných stavebních prací. Každý čtvrtý ředitel potvrzuje, že z důvodu maximálního snížení nákladů staví jeho firma tak, aby výsledná stavba byla funkční a uživatelsky bezproblémová pouze po dobu záruky. Více informací je možné získat v Kvartální analýze českého stavebnictví Q3/2013, která je k bezplatnému stažení na http://www.ceec.eu. *

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav