Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Město Nová Paka zrenovovalo čistírnu odpadních vod

26. 9. 2013
zdroj: moderniobec.ihned.cz, Jiří Kučera
Napsali o nás
V dubnu 2012 započala nákladná rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod v obci Stará Paka. Stavba za více než 95 milionů korun byla dokončena po více než jenom roce, a to v červenci. Na úpravu čistírny město získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 66 milionů. Areál bude provozovat i nadále Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Čistírna se dočkala svého slavnostního otevření dne 20. září. Za účasti zástupců investora města Nová Paka, zástupců Královéhradeckého kraje, společnosti Metrostav a dalších společností podílejících se na stavbě, byl zahájen její provoz. Čistírna se také na jeden den otevřela veřejnosti, která mohla nahlédnout do areálu. Bylo možné vidět zblízka postup čištění vod, které produkuje každá domácnost, a které se dále vypouští do vodních toků. Stavbu prováděla společnost Metrostav a.s., která vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenou. Investorem stavby je město Nová Paka, které na stavbu získalo finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí - Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod. Celkové náklady na projekt byly 95,3 milionů korun bez DPH. Stavební náklady činily 88,6 milionů korun. Dotace z Operačního programu životního prostředí činila 66,3 milionů korun, z čehož je částka 62,7 milionu hrazena z prostředků Evropské unie a částka 3,6 milionu je hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. “Byl dodržen termín dokončení stavby a nepřekročen rozpočet. Věřím také v kvalitu provedení,“ vyjadřuje spokojenost starosta Nové Paky Rudolf Cogan. Při přestavbě čistírny byly využity moderní technologie, aby čištění splňovalo veškeré parametry čištění odpadních vod s ohledem na životní prostředí. Čistírna bude sloužit pro více jak 11 000 občanů v Nové a Staré Pace. Její kapacita je však již dopředu zvýšena až pro 14 000 lidí s ohledem na budoucí rozvoj dané lokality. Čistit se zde budou jak splaškové odpadní vody, tak odpadní vody dešťové, za použití mechanicko - biologické technologie čištění. Objemová kapacita čistírny je až 3 821 m3/den. Čistírna ročně vyprodukuje 1000 tun kalu, z čehož je více jak 90 % použito na rekultivace a zbytek materiálu je deponován na skládku. Čistírnu odpadních vod provozuje na základě nájemní smlouvy Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. “V nové čistírně odpadních vod pracují tři zaměstnanci, kteří denně dohlíží na její správné fungování. Celý proces čištění je zajímavou formou prezentován v nové brožurce, kterou jsme u této příležitosti vydali. Běžný občan se tak může dozvědět, co se děje s vodou, kterou denně spotřebovává. K nám voda přijde jako voda odpadní, projde složitým procesem čištění, a následně ji navracíme zpátky do přírody,“ vysvětluje význam edukativně - informativní brožurky ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav