Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Zhotovitelé potřebují aktuálnější projekty

23. 10. 2013
zdroj: Silnice a železnice, Petr Svoboda
Napsali o nás
Říká v krátkém rozhovoru pro Silnice železnice ředitel výstavby projektu D3 z divize 4 společnosti Metrostav Ing. Bohumil Rohn. „V případě, kdy investor nemá stavební povolení a výběr zhotovitele trvá několik měsíců, dochází k zahájení staveb i několik let po zpracování zadávací dokumentace. V tom vidím největší problém při výstavbě velkých liniových staveb.“ * Po pěti letech skončily práce na úseku D3, který stavěl Metrostav, cítíte jako ředitel projektu úlevu? Úlevu rozhodně nepociťuji. Z dokončení mám jistě dobrý pocit. Zároveň si ale uvědomuji, že tlak na stavební firmy narostl. Zakázek v oboru je málo a připravenost dalších dálničních staveb je velmi nízká. Výstavba dálnice D3 má pokračovat realizací dvou krátkých úseků a další výhled je nejistý. Bohužel nevidím budoucnost stavby ve Středočeském kraji. O jízdě po dálnici z Prahy do Českých Budějovic si tedy můžeme jen snít. * Stavaři se na D3 často zmiňují o složitých geologických podmínkách, s čím jste se v praxi museli potýkat? Mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí je ploché území s velkým množstvím vodních toků a rybníků. V této oblasti jsou nánosy diatomitových jílů a pararuly. V projektu navržené sklony svahů se ukázaly jako příliš strmé a během první zimy došlo na některých místech k masivním sesuvům. Bylo nutné tyto sesuvy sanovat. V místech, kde to bylo možné, jsme zvolili méně strmý sklon svahu. To si vynutilo dodatečné výkupy pozemků. Bohužel i přes opatření v prvních letech stavby přišly na jaře roku 2013 vydatné deště, které v kombinaci s nedokončeným odvodněním stavby způsobily další sesuvy. * Změnila se realizace úseku oproti plánovanému projektu? Ano. Některé změny byly vynuceny nevykoupenými pozemky, kvůli kterým se měnila hlavní trasa dálnice a trasa většiny přeložek inženýrských sítí. Dále byly odchylky vynucené změnou technických předpisů od doby vypracování projektové dokumentace a zahájení stavby. Zásadní změnou byla také změna nosné konstrukce mostu přes rybník Koberný. * Můžete říci po pětileté zkušenosti na stavbě D3, v čem by měli projektanti změnit přípravu staveb? O projektové přípravě se v současné době vedou diskuse v odborných kruzích i tisku. Představou investora je jasné a nezměnitelné zadání pro zhotovitele. To předpokládá důkladnou přípravu stavby, perfektní geodetické zaměření a nákladný geotechnický průzkum. Příprava stavby se tím samozřejmě prodlužuje a náklady narůstají. I tak je to dle mého názoru u velkých liniových staveb téměř nemožné. V tomto případě musí také po vypracování projektové dokumentace okamžitě následovat zahájení stavby. Největším problémem podle mne je aktuálnost projektů. V případě, kdy investor nemá stavební povolení a výběr zhotovitele trvá několik měsíců, dochází k zahájení i několik let po zpracování zadávací dokumentace. * Jak vám zkomplikovaly práce časté lokální povodně v jižních Čechách? Během výstavby jsme měli poměrně štěstí na počasí, které bylo bez zvláštních výkyvů. Bohužel v posledním roce výstavby, kdy jsme to potřebovali nejvíce, byla velmi dlouhá zima, po které následovalo období extrémních dešťů. To bohužel znamenalo kratší období pro dokončovací práce a navíc bylo nutné likvidovat následky povodně. Přesto se nám povedlo uvést stavbu do provozu před prázdninami a mnoho řidičů tak mohlo již v létě využít úseku dálnice D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí při cestě na dovolenou. * Jaké technické zajímavosti byste na stavbě vyzdvihl? Je pro mne velmi těžké něco vyzdvihnout. Stavba nemá žádné mimořádné technické řešení. Zajímavé jsou určitě všechny velké mostní stavby. Po určité době provozu musím ocenit velmi kvalitní umístění v terénu. Dálnice není žádným rušivým prvkem a tak to oceňují i obyvatelé přilehlých měst. Ukazuje se tedy, že projektant zvolil velmi kvalitní řešení trasování.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav