Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • SWIETELSKY RAIL CZ VYUŽÍVÁ V ČESKU NEJMODERNĚJŠÍ STROJE

SWIETELSKY RAIL CZ VYUŽÍVÁ V ČESKU NEJMODERNĚJŠÍ STROJE

10. 6. 2018
zdroj: TECH MAGAZÍN Téma: Kolejová technika - interview
Napsali o nás

investorům šetří čas i peníze

Viliam Perknovský, jednatel a obchodní ředitel, v rozhovoru přibližuje vstup na český trh. Železnice nejsou jen vlaky či vagony, ale i moderní infrastruktura umožňující jejich bezpečný provoz. V Česku do ní plynou miliardy korun a soutěží o ně i společnost Swietelsky Rail CZ. Česká firma, založená v roce 2009, ale na trhu aktivně působící až od roku 2015.

 „Za nováčky se ale rozhodně nepovažujeme, protože všichni v oboru už nějaký čas, mnohdy řadu let, působíme. Záměrně jsme se dva, tři roky seznamovali s trhem a vstupovali do prvních veřejných soutěží, postupně budovali odborné týmy i strukturu firmy. Bylo to správné. Dnes máme know how, kapacity i sílu,“ říká Viliam Perknovský, jednatel a obchodní ředitel. Zatímco v prvních třech letech se roční tržby pohybovaly vždy na úrovni 300 milio -nů korun, letos už skočí na 1,5 miliardy. A na další dva a půl roku máme nasmlouvané zakázky za 2,7 miliardy korun samostatně či ve sdruženích s jinými firmami.

 * Co firmu letos tak vystřelilo nahoru?

             Podařilo se nám získat technicky i stavebně náročné projekty ve výběrových řízeních Správy železniční dopravní cesty. V Plzni na třetí etapě modernizace železničního uzlu, v Praze ve sdružení s Metrostavem a SMP CZ na modernizaci úseku Hostivař – Vršovice. To jsou i v rámci Česka významné projekty. K dalším patří rekonstrukce železniční spojky z Brna-Slatiny do Blažovic, podílíme se na revitalizaci regionální tratě Lovosice – Louny a třeba také dokončujeme modernizaci železniční stanice v Čelákovicích.

* Jak to zvládáte? Museli jste nějak na letošní skokový růst reagovat?

            Samozřejmě. Strukturu firmy jsme tomu museli přizpůsobit a od května ji tvoří závod Západ se sídlem v Praze, závod Střed se sídlem v Brně a závod Východ, který sídlí v Olomouci. Dále máme samostatný závod Stroje, specializovaný závod Elektro a závod Velké projekty, který sdružuje všechny projektové manažery a ředitele staveb.

* Kam tedy podnikatelsky míříte?

            Chceme se ve střednědobém horizontu stát významným a spolehlivým partnerem na trhu železničních staveb v Česku i na Slovensku. Přitom se ale držíme více než osmdesátileté podnikatelské filozofie zakladatelů rakouského koncernu Swietelsky, která v něm platí dodnes. Tedy: udržitelný rozvoj a rentabilní zakázky. Jinak řečeno, žádný růst za každou cenu a zakázky, na nichž proděláváte… A to říkáme od počátku, co na českém trhu působíme.

* Zmínil jste seznamování s trhem. Jak byla tahle fáze důležitá?

            Velmi. Chtěli jsme při ní poznat konkurenci, projektanty, investory i významné dodavatele. Až zhruba po roce rozhlížení jsme podali první nabídku a na trh skutečně aktivně vstoupili. Při dalším rozvoji firmy jsme pak zohlednili skutečnost, že železnice se nejen staví, ale vyžaduje také údržbu. Máme proto vlastní projektové týmy, vlastní kapacity na realizaci a potřebné strojní vybavení.

 * Jak to vzala konkurence?

            Nikoho z ní asi netěší, když na trh vstoupí nový ambiciózní hráč z koncernu, který je lídrem evropského železničního stavitelství. Na druhou stranu, i v čistě konkurenčním vztahu může být dnešní rival zítřejším partnerem. U významných infrastrukturních staveb je partnerství, tedy možnost a schopnost firem spojit síly, velmi důležité. Spojí se výrobní kapacity, know-how, posílíte finanční stabilitu. Rozumný investor to chápe a nehledá v tom nic zvláštního. Pro ilustraci – v Plzni jsme ve sdružení s naší sesterskou firmou Swietelsky stavební, v Praze s Metrostavem a SMP CZ, v Lovosicích se Strabagem a AŽD, v Brně se Sežev-Reko, na Slovensku jsme zase byli ve sdružení s firmami Strabag, Eurovia a AŽD. Ten trh je specifický, odborně velmi náročný a málokterá firma zvládá všechny práce.

 

* Kde získáváte nové lidi?

 

            Snažíme se oslovovat hlavně ty mladé, tedy studenty, a zejména pak takové, které zajímá železnice a stroje. Stavebnictví v současné době bohužel nepatří v povědomí lidí mezi „moderní“ obory. A železniční stavitelství pak ještě méně. Naštěstí i mezi několika málo absolventy naší specializace nacházíme mladé zájemce o práci u nás.

* Čím je přesvědčíte?

            Silnou motivací nejsou jen peníze, ale i seberealizace, možnost pracovat s moderní a často unikátní technikou, už brzy po škole se podílet na zajímavých projektech, mít odpovědnost, profesně růst. A tuhle příležitost u nás absolventi středních i vysokých škol dostávají. Rádi spolupracujeme například s VOŠ a SPŠ Děčín, kde studentům nabízíme odbornou praxi a těm, co se osvědčí i zaměstnání. Ale jsou to i další školy v Praze, Brně a Žilině, zaměřené na železniční stavitelství.

* Zmínil jste unikátní techniku. Strojový park koncernu Swietelsky patří k největším na světě, jak ho využíváte v Česku?

            Máme-li odpovídající zakázku, můžeme na ní z koncernu získat i ten nejlepší stroj jako třeba v květnu při opravě geometrické polohy koleje v úseku koridoru Zábřeh na Moravě – Olomouc. Tady jsme nasadili strojní linku Stopfexpress 09-4X Dynamic a BDS 2000. Během čtyřdenní výluky opravila 51,83 km v denních směnách a časy výluky zkrátila o zhruba 30 až 40 % oproti nasazení běžně dostupných strojních linek na českém trhu. Při rekonstrukci stanice Čelákovice nám zase velmi pomohly nejmodernější kolejové jeřáby – Kirow 800 pokládal výhybky a Kirow 1200 vytrhal zhruba 2,5 kilometru tří staničních kolejí a části traťové koleje. To opět pomohlo zkrátit pracovní časy a tím nebrzdit navazující práce. Ale jak bylo řečeno, musí pro to být odpovídající podmínky, protože tyhle stroje koncern Swietelsky Baugesellschaft využívá na stavbách v celé Evropě.

 * Čím vším disponuje?

            Divize železničních staveb koncernu Swietelsky vlastní a používá přes 500 speciálních železničních mechanismů a podílí se na vývoji vysokovýkonné kolejové mechanizace. Základna divize v rakouském Fischamendu disponuje největší a nejmodernější flotilou speciálních železničních strojů v soukromém vlastnictví. Odtud přijíždějí i stroje na naše stavby v Česku. Naším cílem ale je některé postupně získat do dlouhodobého pronájmu, abychom byli soběstačnější a mohli rychleji reagovat na potřeby staveb v Česku a na Slovensku. Z čehož i plyne, že podnikání v těchto zemích bereme velmi vážně a chceme zde působit dlouhodobě. * Děkujeme za rozhovor


© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav