Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

METROSTAV NA ISLANDU

25. 6. 2014
zdroj: Stavitel, Jik
Napsali o nás
Již přes tisíc metrů z celkových téměř osmi kilometrů nejdelšího silničního tunelu Nor?fjör?ur na Islandu vyrazila stavební společnost Metrostav. Na zakázku islandské státní správy silnic Vegager?in (obdoba Ředitelství silnic a dálnic) překládá na východní straně ostrova pod zem současnou, v zimě téměř nesjízdnou silnici č. 92 mezi vesnicemi Eskifjör?ur a Neskaupsta?ur. Pro veškeré ražby v tvrdých skandinávských žulách byla zvolena domácí metoda Drill-and-Blast, která spočívá v navrtání čelby, provedení trhacích prací, odvětrání podzemního prostoru a odtěžení zeminy. trAdIce zvÍtězILA Zakázku na tomto ostrově nezkrocených živlů nezískala největší česká stavební firma Metrostav náhodou. Již od poloviny roku 2006 stavěla pro stejného investora projekt o celkové délce 14,1 kilometru se dvěma tunely a mostem. Po jeho předání v roce 2010 se tak zkrátila na pouhých patnáct kilometrů cesta mezi městečky Siglufjörđur a Ólafsfjörđur, která v létě měřila 62 a v zimě dokonce 234 km. Čeští tuneláři na této stavbě prokázali své mistrovství. Např. když pracovali pod horou Ţverfjall, měřilo nejvyšší nadloží 850 m, což se projevilo v extrémních přítocích ledové vody, jež do budovaného tunelu proudila pod vysokým tlakem. Za použití stovek tun speciálních chemických injektáží a rychle tvrdnoucího cementu však tuto obtíž překonali a předali projekt do užívání ve stanoveném termínu. BOj s vOdOu Ověřování hydrogeologických poměrů pro 15 m ražby (celkem tři záběry po 5 m) bylo prováděno odvrtáním dvou průzkumných předvrtů průměru 51 mm a délky 25 až 33 m, tím bylo zaručeno dostatečné překrytí. Během vrtání byla sledována rychlost postupu a náhlé propady vrtného nářadí, barva vrtného výplachu (pro stanovení horninového typu) a v případě zachycení podzemní vody i její teplota, tlak a vydatnost. V zásadě lze rozlišit tři zásadní faktory pro zahájení injektážních prací: množství a tlak vody pronikající do tunelu z předpolí čelby nedovoluje bezpečně provádět trhací práce; je ohrožena stabilita následujícího výrubu a limity pro kapacitu drenážního systému tunelů. Na základě množství vody, rozsahu a typu poruchy v souladu s kvalitou horninového masivu byl navržen, ve spolupráci se stavebním dozorem investora, další pracovní postup. Obvykle při vydatnosti menší než 600 l/min a tlaku pod 15 barů se poruchou procházelo bez zahájení injektáží. Při překročení výše uvedených parametrů bylo okolí výrubu sanováno. Speciálním případem byl výskyt tektonické brekcie, kdy injektáž neplnila pouze těsnicí, ale především stabilizační funkci. POužItÍ POLyuretAnOvé Injektáže Z důvodu nízkých teplot podzemní vody (1,7–3,4 °C) v tunelu Nor?fjör?ur není možné používat klasickou cementovou injektáž. Cementová suspenze byla nahrazena dvousložkovou polyuretanovou injektážní směsí pryskyřice CarboPur WF, WFA, spolu s aditivy CarboAdd Thix 2 a CarboAdd Fast. Při vyplňování větších dutin a kaveren se použila vysocepěnivá dvousložková hmota GeoFoam. Pomocí této hmoty byla vytvořena těsnicí ochranná obálka okolo výrubu v předpolí tunelu – metoda pre-grouting. Injektážní „deštník“ se skládá z vrtů zasazených do obrysu tunelu, které se rozevírají vně pod úhlem 15°. Jejich délka se pohybuje v závislosti na vzdálenosti zachycené vody, počet a umístění je vždy upraveno dle charakteru zastižené poruchy. Ve složitých případech je nutné celý proces i několikrát opakovat. Ověřovací vrty musí kvalitativně injektáž potvrdit tak, aby bylo zaručeno bezpečné provedení trhacích prací a následující výrub musel dovolit nástřik betonu primárního ostění, popř. možnost pokračování injektáže. Podle získaných zkušeností bylo postačujícím kritériem zainjektování prostoru ochranné obálky tunelu a předpolí čelby do vzdálenosti 10 m. V takovém případě bylo možno přistoupit k trhacím pracím bez ohrožení stability výrubu a bez většího rizika znovuotevření již zainjektovaných diskontinuit.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav