Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Česká dopravní stavba, technologie, inovace 2017 – výsledky

Česká dopravní stavba, technologie, inovace 2017 – výsledky

15. 8. 2018
zdroj: Materiály pro stavbu Aktuality / soutěže wd
Napsali o nás

Ve čtvrtek 14. června 2018 byli na slavnostním galavečeru v Betlémské kapli oceněni nejlepší v 15. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2017. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Vítězové převzali ceny z rukou poslankyně Parlamentu ČR Věry kovářové.

Cílem soutěže je: * profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a Eu; * podpora dopravní politiky ČR pro období 2014–2020, Národního akčního plánu čisté mobility, iniciativy Smart City, iniciativy Průmysl 4.0 a Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020.

Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017. Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se SFDi, ŘSD ČR a SŽDC. Organizátorem je tOP Expo CZ.

            Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 36 přihlášek splňujících podmínky soutěže.

Složení poroty: pplk. JuDr. Sabina Burdová – ŘDP ČR – předseda; kpt. ing. Pavel Fiala – ŘDP ČR; prof. Dr. ing. Miroslav Svítek, EuR ing. – FD ČVut; ing. Věra kovářová – PSP ČR; prof. ing. tatiana Molková, Ph. D. – uPCE, prorektorka; ing. Michal kliský – MD ČR; ing. karel Havlíček – SFDi; ing. karel Otava – poradce pro železnici; ing. Jarmila Jenčíková, MBA – řed. Středočeský kraj; ing. Radek Čech, Ph. D. – SŽDC; ing. Jan Vraný – SŽDC; ing. Michal Vrabec – ŘSD ČR; ing. Jan Bukovský – ŘVC ČR; ing. Roman Srp – SDt; ing. Miroslav Němec – SÚSPk; ing. Bohuslav Štancl, MBA – SPS ČR; ing. Emanuel Šíp – Hk ČR; ing. Martin Mandík – ČkAit; ing. Jan Švarc – ČSS; ing. Petr Mondschein – ČSS + FS ČVut; ing. Pavel Šustr – ved. odb. dopravy Prahy; ing. Pavel Stoulil – poradce pro železnici; ing. Zdeněk Žák – Národní spolek pro mobilitu; Pavel Braha – SPRSD; ing. František Mráz – časopis Stavebnictví; Petr Bayer – časopis SkyPaper a PhDr. Jiří kučera – časopis Stavitel.

            Celkem bylo uděleno 7 titulů bez udání pořadí.

Titul v kategorii B Dopravní technologie Automatická kolárna Biketower (obr. 1) Přihlašovatel: Systematica, s. r. o.

Dodavatel: Systematica, s. r. o.

Projektant: Systematica, s. r. o.

investor: Město lysá nad labem Výrok poroty: Za systém automatické kolárny Biketower, která nabízí moderní řešení pro uložení 118 kusů jízdních kol na malé ploše (69 m2) v blízkosti uzlů veřejné hromadné dopravy. Biketower zvyšuje využívanost cyklistické infrastruktury a umožňuje rychlejší a zdravější dopravu lidí v městských aglomeracích.

Titul v kategorii A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. Kč Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih (obr. 2) Přihlašovatel: Metrostav, a. s.

Dodavatel: Sdružení firem Metrostav, a. s., a kareta, s. r. o.

Projektant: Viapont, s. r. o.

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Výrok poroty: Za precizně provedenou modernizaci úseku silnice i. třídy v horském prostředí plně v území CHkO Jeseníky, která vyžadovala řešení celé řady technických i organizačních úkolů tak, aby bylo vytvořeno plně funkční dílo a v průběhu výstavby i splněna podmínka zprovoznění silnice v zimním období.

Titul v kategorii A3 Vodní stavby Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice (obr. 3) Přihlašovatel: Metrostav, a. s.

Dodavatelé: Metrostav, a. s., A.k.u. P.i. CB, s. r. o., Argo Automatizace, s. r. o., Strojírny Podzimek, s. r. o.

Projektant: Aquatis, a. s.

investor: Ředitelství vodních cest ČR Výrok poroty: Za významné dílo Vltavské vodní cesty, sloužící pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží Vodního díla Hněvkovice a týnem nad Vltavou. Stavba probíhala v ochranné štětové jímce, pata štětových stěn byla tryskově proinjektována, aby byly omezeny průsaky vod.

Titul v kategorii A4 Dopravní stavby ostatní Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží v Praze (obr. 4) Přihlašovatel: Metrostav, a. s.

Dodavatelé: Metrostav, a. s., Excon, a. s., Everest servis, s. r. o., Proficolor, s. r. o., mmcité+ Projektant: SuDOP Praha, a. s.

investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o. Výrok poroty: Za zdařilou rekonstrukci historické, památkově chráněné budovy, kde vzhledem k stáří a stavu některých nosných částí objektu i doplňkových konstrukcí bylo nezbytné provézt komplexní rekonstrukci všech částí díla. Titul v kategorii A2.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč Modernizace železniční stanice Karlovy Vary – výpravní budova (obr. 5) Přihlašovatel: SuDOP Praha, a. s.

Dodavatel: Skanska, a. s.

Projektant: SuDOP Praha, a. s.

investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o. Výrok poroty: Za projekt moderního objektu splňujícího požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky, který umožní zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic.

Titul v kategorii A1.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012 (obr. 6) Přihlašovatel: krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Dodavatel: Společnost Brzotice – SDS Exmost – Firesta Projektant: Projekční kancelář Pris, spol. s r. o. investor: krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Výrok poroty: Za rekonstrukci mostu unikátní rámové letmo betonované konstrukce o čtyřech polích z předpjatého betonu, v příčném řezu dvoukomorového průřezu s vyloženými konzolami. Práce probíhaly v i. ochranném pásmu vod nad zdrojem pitné vody pro Prahu a část středních Čech.

Titul v kategorii A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov (obr. 7) Přihlašovatel: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

Dodavatelé: Sdružení Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., AŽD Praha, s. r. o.

Projektant: Exprojekt, s. r. o.

investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o. Výrok poroty: Za náhradu technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati novou nosnou konstrukcí mostu, která je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. každou kolej převádí jednokolejný most – jde tedy o dvě jednokolejné mostní konstrukce. konstrukce zajišťuje požadovanou traťovou rychlost 160 km/h.

Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího Jiřího Peschla D4 Skalka – křižovatka II/118, Příbram (obr. 9) z kategorie: A1.1 Silniční a dálniční stavby nad 150 mil. kč Na stavbě tohoto úseku D4 byla poprvé v dálničním stavitelství použita metoda BiM pro provádění zemních prací. tím došlo k významným finančním a časovým úsporám.

Cena ČKAIT pro projektanta Jaroslava Soumara D8 – Modernizace spádoviště v železniční stanici Praha-Libeň (obr. 12) z kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. kč Přihlašovatel: SuDOP Praha, a. s.

Dodavatelé: Metrostav, a. s., AŽD Praha, a. s.

Projektant: SuDOP Praha, a. s.

investor: Správa železniční a dopravní cesty, s. o. Cena je udělena za technicky náročný projekt, stavební kuriozitu v železničním stavitelství; existují pouze historické technické předpisy, které je nutné umět odborně uchopit.

Ostatní ocenění a přihlášené práce najdete na http://www.iMaterialy.cz nebo http://www.top-expo.cz.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav