Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Rekonstrukce silnice na Červenohorské

6. 10. 2014
zdroj: Právo, Petr Marek
Napsali o nás
Na 250 miliónů korun přijde oprava silnice z jižní (šumperské) strany na Červenohorské sedlo, spojující okres Jeseník se zbytkem republiky. Rekonstrukce osmikilometrového úseku z Koutů nad Desnou naváže na rekonstrukci severní části, která byla provedena před šesti lety. Zahájena byla 1. října a dokončena má být do konce roku 2016. „Je neuvěřitelné, že to trvalo šest let, než se stavbu podařilo prosadit. Komunikace I/44 je totiž pro Jesenicko a Šumpersko klíčová. Propojuje nejdůležitější sídelní útvary Šumperska a Jesenicka, zajišťuje regionální dopravní vazby v ose sever–jih a důležitá je i pro rozvoj turistického ruchu v regionu. Přinese do něj investice a v té souvislosti bude mít vliv na vytváření nových pracovních příležitostí. To, že začala, je také jasným signálem pro místní lidi, že zdejší oblast není zapomenutá,“ řekl Právu v pondělí při slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Antonín Prachař (ANO). Poté vyjádřil přesvědčení, že zhotovitel, Sdružení Metrostav a Kareta, dokončí dílo v kratším termínu. „Dva roky na osm kilometrů je z mého pohledu příliš dlouho. Věřím, že termín dokončení bude zkrácen,“ dodal Prachař s tím, že rekonstrukce bude probíhat tak, aby na zimní období, tedy od 15. listopadu do 15. dubna, byla otevřená, aby nebylo Červenohorské sedlo odříznuté. „Projekt bude podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava a Ředitelství silnic a dálnic při jeho přípravě muselo zohlednit celou řadu omezení. Vzhledem k umístění této komunikace téměř v centru Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, ekologické aspekty. Tyto důležité podmínky také do značné míry ovlivnily technologii a návrh postupu výstavby a v neposlední řadě i celkovou finanční náročnost rekonstrukce,“ dodal Prachař. Silnice I/44 je důležitou a nedílnou součástí komunikační sítě České republiky s přímou vazbou na nadřazenou síť rychlostních silnic a dálnic i do zahraničí (Polsko – hraniční přechod v Mikulovicích). Její modernizace byla vyvolána především nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, které neodpovídá ani nejnižší technické kategorii silniční komunikace. Práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice ve třech etapách, a to od 1. října do 14. listopadu 2014, od 16. dubna do 14. listopadu 2015 a od 16. dubna do 14. listopadu 2016. Objízdná trasa vede po silnici II /446 z Šumperka do Hanušovic a dále po silnici II /369 Hanušovice–Lipová lázně až po křižovatku se silnicí I/60 Lipová lázně–Jeseník. Celková délka objízdné trasy Šumperk–Jeseník je zhruba 47 kilometrů. Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo–jih navazuje na dokončenou modernizaci devítikilometrového úseku silnice na severní straně Červenohorského sedla, která byla uvedena do provozu v říjnu 2008. Má délku 7962 metrů, je na ní 29 stavebních objektů, z toho jeden mostní objekt a čtyři křižovatky. Součástí stavby je i vybudování 13 zárubních zdí o délce 1875 metrů, 60 propustků, přeložky a úpravy inženýrských sítí, vodohospodářských a elektro objektů a zrušený plynovod. Naposledy byla jižní část silnice na Červenohorské sedlo rekonstruována před 50 lety.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav