Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Stavbaři z Metrostavu budují protipovodňová opatření v Polsku

Stavbaři z Metrostavu budují protipovodňová opatření v Polsku

7. 9. 2014
zdroj: Stavebnictví
Napsali o nás
Jen pár kilometrů severně od hranic České republiky a okresu Jeseník pracují odborníci z firmy Metrostav a.s. na modernizaci polské vodní nádrže Nisa. Projekt má za úkol zvýšit její protipovodňovou bezpečnost a ochránit města Nisa a Otmuchów i okolí před velkou vodou. V současné době dokončil tým Ing. Davida Štochla železobetonové konstrukce a polský subdodavatel montuje technologii - klapky, které slouží k regulaci odtoku vody bezpečnostním přepadem. Další tým Metrostavu zahájil práce na mostu na hlavním výpustním objektu a na bezpečnostním přelivu. Niská přehrada je údolní nádrž vybudovaná na Kladské Nise v roce 1971. Má asi 2 km dlouhou a až 20 m vysokou hráz, která na ploše 2077 ha zadržuje více než 123 milionů kubíků vody. V rámci první etapy modernizace protipovodňových opatření buduje v místě největší česká stavební firma boční řízený přepad s pohyblivými uzávěry a spadištěm. Její odborníci na dopravní objekty rovněž přestavují dosavadní most na technologický pro služební účely a pro provozněrekonstrukční potřeby a také modernizují technologickou lávku pod ním. Stavba, spolufinancovaná z prostředků Fondu soudržnosti EU, se dotkne území od čelní přehradní hráze nádrže až k silničnímu mostu na tahu ulice Mickiewicza ve městě Otmuchów. Obsáhne mimo jiné i modernizaci hrází a čerpací stanice, rekonstrukci přepadového objektu a výstavbu budovy pro obsluhu. Práce dle harmonogramu skončí ještě letos zároveň s hrubou stavprojednávání bou, aby v příštím roce mohli strojaři technologii oživit a odzkoušet. Druhá etapa technologické lávky a mostu na hlavním výpustním objektu se bude realizovat v příštím roce. Celé dílo by mělo být dokončeno koncem roku 2015.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav