Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Drží nás zakázky v zahraničí, ale i doma jsem optimistou

Drží nás zakázky v zahraničí, ale i doma jsem optimistou

23. 10. 2014
zdroj: silnice-zeleznice.cz, Petr Svoboda
Napsali o nás
O dopravních stavbách v zahraničí, krizi v tunelařině i budoucnosti liniového stavitelství na tuzemském trhu jsme hovořili s ředitelem divize 5 Metrostavu Ing. Romanem Fuksou. Stavíte tunely na Islandu, jak se liší komunikace s investorem u nás a na severu?Na Islandu je přímá komunikace zhotovitele s investorem zajištěna pouze na kontrolních dnech, které jsou svolávány ve čtrnáctidenních intervalech. Ostatní komunikaci s investorem mimo kontrolní dny provádí vesměs ve všech případech stavební dozor. Ten je zajištěn externí firmou, která dohlíží především na ekonomické provádění stavby, dodržování kvality a odsouhlasuje výkazy provedených prací. V ostatních záležitostech komunikuje potřebné s investorem stavby, který ve věci rozhodne. Z našeho pohledu je rozdílné, že na Islandu neexistuje autorský dozor, který by v pravidelných intervalech docházel na stavbu a je dokonce zakázána jakákoliv přímá komunikace zhotovitele, ale i stavebního dozoru s projektantem. V kterých dalších destinacích vidíte potenciál pro divizi 5?Kromě zahraničních destinací, kde již aktivně působíme (Island, Norsko, Finsko, Slovensko) dále spatřujeme potenciál na německém a rakouském trhu (ve spolupráci s naší dceřinou společností Bemo Tunneling) a na trhu Velké Británie. V závislosti na povaze a parametrech projektu se může dále jednat o vzdálenější destinace, jako jsou například Bělorusko nebo Ázerbájdžán.Máte dostatek lidí, kteří jsou pro práci v cizině technicky, jazykově a zároveň i organizačně vybavení?Naše divize disponuje dostatečným množstvím zkušeného a flexibilního personálu, který získal neocenitelnou praxi na výstavbě tuzemských a zahraničních zakázek. Na druhou stranu musím samozřejmě otevřeně přiznat, že příprava budoucího zkušeného, technicky a jazykově vybaveného vedoucího projektu pro zahraničí trvá roky. Jedná se o systematickou manažerskou a personální práci v oblasti výběru studentů, absolventů vysokých škol i kvalifikovaných seniorních odborníků a manažerů. Prioritně vybíráme studenty vysokých škol, kteří splňují osobnostní, profesní i jazykové předpoklady. V průběhu kariérového růstu u nás ve firmě procházejí propracovaným systémem vzdělávání v oblasti kurzů interního i externího vzdělávání, podporujeme je finančně v jazykové přípravě na vyšší úrovně, pořádáme pro ně školení zaměřená na osobnostní a týmový rozvoj. Spolupracujeme s technickými univerzitami, realizujeme Development centra určená budoucím vedoucím projektů pro zahraničí. Vzhledem ke specifičnosti podmínek projektů v zahraničí dbáme především na lidský faktor a týmovou spolupráci techniků i dělníků, která je základem úspěchu našich zahraničních zakázek.V čem je pro vás jiné řízení projektů doma a v zahraničí?Se všemi svými týmy musím být v kontaktu. V tuzemsku je to otázka maximálně několika hodin a vidíme se, do zahraničí jsou to na jednu návštěvu i 3 dny a 6 letů.Jak hodnotíte český stavební trh, cítíte v rámci divize nějaké oživení, jak naznačují některé ekonomické ukazatele?Co se týče tunelových staveb, tak oživení necítím, stále hledáme práci v zahraničí.Jaké stavby v letošním roce realizujete, které budou dokončeny a které naopak zahájeny?V letošním roce jsme ve Slovenské republice zahájili realizaci tunelu Poľana na dálnici D3 Svrčinovec – Skalité. Na závěr letošního roku chystáme stavbu tunelu Žilina, který je společně s tunelem Ovčiarsko součástí dálnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská lůčka. Mezi zakázky, které pak Metrostav a. s. dokončí v letošním roce na Slovensku, bude patřit Modernizace tramvajové trati na Dúbravce v Bratislavě. V Norsku jsme zahájili ražbu tunelu fv. 337 Veitastrondsvegen, Skredsikring Bj?rnbakkane og Lindeskreda, a na Islandu razíme tunel Nor?fjar?argöng. V letošním roce připravujeme na ražbu naši jedinou tuzemskou tunelovou stavbu „Tunel Ejpovice“ jako součást koridorové stavby Rokycany – Plzeň.Vidíte nějaký segment, do kterého by kromě stávajících aktivit chtěla divize 5 proniknout?O prodeji léků neuvažujeme, ale vážně, i když náš segment prací prochází složitým obdobím, rozhodli jsme se vydržet a zásadní rozšíření o další segmenty trhu neuvažujeme.Dají se v blízké budoucnosti očekávat vyšší marže nebo bude trh stále pod tlakem tvrdého konkurenčního boje?Pokud marže porostou, tak pomalu, spíš očekávám konkurenční boj.Jaký očekáváte vývoj v příštím roce?Očekávám mírné zlepšení, jsem optimista a několik let mě to neopustilo. Stačila by strategická vize, že se stát rozhodl průběžně projektovat a stavět dopravní stavby. Metrostav a. s. – Divize 5 STAVBY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 Modernizace trati Rokycany – Plzeň Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část Soubor staveb městského okruhu, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka Soubor staveb městského okruhu, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, SO 9031.01 Trojský most Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO) stavební část Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice D8 0805 Lovosice – Řehlovice D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část F Tunel Radejčín, objekt F 212 – Dálniční most přes polní cestu u Radejčína v km 59,890 D8 0805 Lovosice – Řehlovice – Technologie Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni, SO 201 most v km 0,610-0,970 Dial‘nica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Tunel Žilina Dial‘nica D3 Svrčinovec – Skalité, Tunel Pol‘ana Vybudování žel. zastávky Praha – Kačerov D8 st.0807 zajištění ochrany provozu dálnice proti negativním klimatickým podmínkám Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN, 1. stavba – 1. etapa Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži fv. 337 Veitastrondsvegen, Skredsikring Bj?rnbakkane og Lindeskreda, Norsko Nor?fjar?argöng, Island Strahovský tunel, pilotové stěny, Praha 6, č. akce 885 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – žst. Praha Hostivař Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad oslavou – Ostrov nad Oslavou STAVBY, KTERÉ BUDOU DOKONČENY V ROCE 2014 Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část Soubor staveb městského okruhu, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka Soubor staveb městského okruhu, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, SO 9031.01 Trojský most Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba (část 2.B Hloubený tunel MO) stavební část Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice – Mosty D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část C, Most Oparno D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část F Tunel Radejčín, objekt F 212 – Dálniční most přes polní cestu u Radejčína v km 59,890 D8 0805 Lovosice – Řehlovice – Technologie Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni, SO 201 most v km 0,610-0,970 Vybudování žel. zastávky Praha – Kačerov D8 st. 0807 zajištění ochrany provozu dálnice proti negativním klimatickým podmínkám Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži Strahovský tunel, pilotové stěny, Praha 6, č. akce 885 STAVBY, KTERÉ BUDOU ZAHÁJENY V ROCE 2014 Dial‘nica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Tunel Žilina Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – žst. Praha Hostivař Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav