Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

OTÁZKA PRO

4. 12. 2014
zdroj: Stavitel, jik
Napsali o nás
Ing. Jiřího Bělohlava, prezidenta Skupiny Metrostav, který se stal Osobností stavitelství: * Jaká je perspektiva českého stavebnictví? Vláda deklarovala ve svém programu proinvestiční politiku a za svou prioritu považuje rozvoj dopravní infrastruktury jako nezbytného předpokladu pro zvýšení efektivity a růstu národního hospodářství. Tato snaha je devastována stávajícím právním rámcem. Odborná veřejnost již několik let zastává názor, že existující stavební zákon i zákon o veřejných zakázkách investice brzdí, a že je třeba tyto normy modifikovat, Bohužel novely, které jsou v současné době v legislativním procesu, chyby nenapravují, ale s ještě větší intenzitou zavádějí další restrikce. Ty ale povedou ve svém důsledku k dalšímu omezení veřejného investování. Novela zákona o EIA, která je motivována podnětem EU, již dnes nesmírně složitý algoritmus projednávání komlikuje takovým způsobem, že z přípravy stavby dělá proces nekonečný. Umožňuje prakticky kdykoliv a v jakémkoliv stadiu legislativního procesu vrátit celou proceduru na její počátek. Jako společensky odpovědná firma samozřejmě chápeme nezbytnost procesu EIA a jeho nezastupitelné místo v průběhu stavebního řízení a stejně tak chápeme právo veřejnosti vyjadřovat se k jednotlivým stavebním záměrům. Tato práva však musí být v rovnováze s právy stavebníků a investorů v příslušných řízeních a měla by vést k nacházení konstruktivních řešení, která umožní výstavbu při respektování podmínek životního prostředí. Obdobně tak připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách nejenže nevychází z nově platné směrnice EU, ale dále proces výběru nejvhodnější nabídky deformuje. Pokud se nepodaří vytvořit efektivní legislativní rámec pro celý obor stavebnictví, nejsou deklarované cíle vlády dosažitelné.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav