Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Osvědčení „Bezpečný podnik“ získalo dalších deset firem

Osvědčení „Bezpečný podnik“ získalo dalších deset firem

17. 5. 2015
zdroj: parlamentnilisty.cz
Napsali o nás
Dalších deset společností získalo v Opavě osvědčení „Bezpečný podnik“. Dvě z těchto firem, Metrostav a.s. se sídlem v Praze a MP Krásno, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, získaly ocenění již pošesté. Zástupcům společností předal osvědčení ředitel odboru služeb trhu práce MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Cílem programu “Bezpečný podnik“ je zvýšit u právnických i podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu “Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. V České republice se v současnosti prokazuje platným osvědčením 80 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců na minimum. K datu 12. 5. 2015 získaly osvědčení “Bezpečný podnik“ tyto společnosti: SENCO Příbram spol. s r.o. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. MBtech Bohemia s.r.o. SEDRA-TOOLS s.r.o. OEZ s.r.o. Metrostav a.s. MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. Pražská teplárenská a.s. VODÁRNA PLZEŇ a.s. MP Krásno, a.s. Odpovědný postoj nejen oceněných, ale i ostatních zapojených společností, je pro budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn v přístupu k prevenci rizik a k ochraně zdraví zaměstnanců. Významně se dotýká také možnosti snižování nákladů a ztrát vznikajících z pracovních úrazů a nemocí z povolání. MPSV a SÚIP proto budou program nadále podporovat.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav