Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Střechy a izolace u výškové budovy připomínající krystal

Střechy a izolace u výškové budovy připomínající krystal

16. 6. 2015
zdroj: Střechy, fasády, izolace, Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
Napsali o nás
V Praze vyrostla nová moderní budova připomínající krystal. Pozornost určitě upoutá neobvyklý tvar a zajímavé řešení fasády budovy. Pracovníci izolatérské firmy zvládli montáž izolací střech u výškové budovy „Crystal“ v Praze na Vinohradech ve velmi náročných podmínkách. Nová administrativní budova Crystal Prague je vybudovaná na Vinohradské ulici, nedaleko stanice metra Želivského. Výšková budova je postavena ve tvaru dvou spojených věží, které se směrem vzhůru zužují. Ve čtrnácti nadzemních podlažích je k pronájmu kancelářská plocha 12 827 metrů čtverečních, a ve 4 podzemních podlažích je k dispozici více jak 120 parkovacích stání. Z hlediska architektury se určitě jedná o významné dílo, které rozhodně nezapadne v šedi velkoměsta. Zajímavý tvar a neobvyklý vzhled administrativní budovy Crystal Prague Celkový vzhled administrativní budovy Crystal Prague zvýrazňuje její šachovnicově řešený obvodový plášť, vybudovaný z prosklených ploch a ze světlých lehkých panelů. Šachovnicově řešená fasáda byla vybudovaná i nad úroveň nejvyšších plochých střech budovy, kde zakrývá poměrně velké množství různého technického zařízení. Při pohledu na budovu Crystal Prague z různých směrů zjistíme, že nová administrativní budova má nepravidelný tvar a různé prostorové výřezy. Z interiéru vyšší části administrativní budovy je velmi pěkný výhled na velkou část Prahy včetně Hradčan. Na druhou stranu z kanceláří administrativní budovy budou hřbitovy na Olšanech vidět jako na dlani. Ploché a strmé střechy u budovy Crystal Prague Provozní ploché střechy s množstvím vzduchotechnického zařízení najdeme v severní části budovy nad čtrnáctým podlažím a v jižní části budovy nad sedmým podlažím. Ve výřezu budovy se nachází další plochá střecha, přitížená vrstvou kameniva (obr. 4). Další menší, níže položené ploché střechy, orientované na východ a na západ, plní funkci sběrných žlabů. V průběhu roku budou tyto střechy (žlaby) namáhány poměrně velkým množstvím vody nebo sněhu (obr. 9). Dolní okraj hlavní strmé střechy se nachází v úrovni sběrných žlabů a dále také vychází z ploché střechy (přitížené vrstvou kameniva) a pokračuje po určitém zlomu až k ploché střeše nad čtrnáctým podlažím. Na dvou provozních střechách se vyskytuje tak velké množství různého technického zařízení budovy, že se prakticky jedná pouze o hydroizolace v oblastech detailů. Na zbylých nepříliš velkých roztříštěných plochách je mimo prostor základů technických zařízení budovy, prostupů a detailů, souvisejících s uchycením různých konstrukcí, položena betonová dlažba. Na provozních plochých střechách, kde převažují detaily nad plochou, byla kvalita vodotěsných izolací na prvním místě. Střechy s velkým množstvím technologického zařízení, umístěného na střechách budov, vyžadují zodpovědný přístup při montáži hydroizolací v oblastech detailů, u stěn, atd. Důležitá je také správná návaznost jednotlivých vrstev hydroizolací u detailů, například v přechodech mezi plochými a strmými střechami. V důsledku opracování velkého množství detailů byla pracnost při zpracovávání izolací na plochých střechách opravdu velká. Na severu budovy, směrem k Vinohradské ulici, a na jihu budovy, směrem ke Kouřimské ulici, byly ještě vybudovány dvě menší terasy, a to s dlažbou do betonového lože na severu budovy a s dlažbou na podložkách na jihu budovy. Na všech plochých střechách budovy zajišťuje vodotěsnou a ochrannou funkci hydroizolace vybudovaná ze tří vrstev SBS modifikovaných asfaltových pásů. Během výstavby budovy ploché střechy sloužily jako prostor pro skladování a manipulaci se stavebními materiály. Na plochých střechách se také montovalo velké množství různých technických zařízení a stavebních konstrukcí. Náročné podmínky na stavbě Pozemek budovy byl v podstatě zároveň staveništěm, a z toho vyplývalo velké množství různých komplikací při dopravě stavebních materiálů na stavbu a při manipulaci se stavebními materiály na stavbě. Během výstavby výškové budovy byl v severní oblasti staveniště postavený skrz všechna podlaží budovy stavební jeřáb. Při montování fasády a strmých střech se řada pracovníků pohybovala a pracovala na lanech. Postup výstavby a rychlost montáže různých stavebních konstrukcí byly velmi často limitované stísněnými podmínkami na této stavbě, budované v mezeře mezi dalšími stávajícími budovami na Vinohradské ulici v Praze. Fasáda s šachovnicí zahrnuje převážnou část obálky budovy. Na strmých střechách jsou také šachovnicově připevněny světlé lehké panely. Strmé střechy také zaujímají poměrně velkou plochu obvodového pláště budovy. Než došlo k dokončení všech prvků obvodového pláště budovy, tak do prostoru interiéru budovy vnikala dešťová voda, protože výšková budova byla během výstavby z mnoha stran a směrů otevřená působení povětrnostních vlivů. Výstavba střech a obvodového pláště budovy probíhala nepřetržitě i v zimním období roku 2014/2015. Skladba plochých střech strojoven: - betonová dlažba (v plochách mezi základy TZB a mezi prostupy instalací) - geotextílie - SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou shora s drcenou břidlicí, tloušťky 4,2 mm, natavený - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tloušťky 4 mm, natavený - samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tloušťky 3 mm, nalepený - pěnový polystyrén EPS 150S - 100 mm - pěnový polystyrén EPS 100S ve spádu 2 % - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tloušťky 4 mm, natavený - asfaltový penetrační nátěr - železobetonová konstrukce Skladby provozních střech byly vybudované se zatěžovacími vrstvami. Tepelné izolace byly lepeny na podklad, spáry byly vyplněny pěnou - lepidlem na bázi polyuretanu. Skladba ploché střechy uprostřed budovy (obr. 4), byla vybudovaná obdobným způsobem jako předcházející provozní ploché střechy s tím, že shora je navíc zatěžovací vrstva kameniva, kačírku. Skladba níže položených plochých střech (žlabů): - SBS modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou shora s drcenou břidlicí, tloušťky 4,2 mm, natavený - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tloušťky 4 mm, natavený - samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tloušťky 3 mm, nalepený - desky tepelné izolace typu PIR - 100 mm - pěnový polystyrén EPS 100S ve spádu 2 % - SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, tloušťky 4 mm, natavený - trapézové plechy Izolace ve skladbě níže položených střech/žlabů (obr. 9) byly mechanicky kotveny do trapézových plechů. Skladba strmé střechy: - lakované hliníkové plechy - difuzní vrstva - minerálně vláknitá izolace - 120 mm, pokládaná do roštu - trapézový plech - minerálně vláknitá izolace - 50 mm - parozábrana typu PE fólie - 2x sádrokarton Po obvodu plochých i strmých střech se vyskytují masivní kotevní prvky, úchyty pro horolezce (obr. 5). Údržbu fasády a strmých střech budovy budou provádět speciální pracovníci zavěšení na lanech. V oblasti ocelových úchytů jsou hydroizolace řešeny pomocí přírubových svěrných spojů. Kvalitní montáž izolací ve skladbách střech Zadat vybudování plochých i šikmých střech jedné realizační firmě, která prováděla montáž jednotlivých vrstev izolací včetně jejich správného provázání v oblastech detailů a prováděla montáž izolací střech koordinovaně s montáží technologického zařízení budovy, se během výstavby ukázalo jako správné rozhodnutí generálního dodavatele stavby - společnosti Metrostav, a. s. I v obtížných podmínkách této stavby pracovníci společnosti Simat, spol. s r. o., ze Zlína vybudovali ploché i strmé střechy, jejichž vodotěsnost byla od doby jejich dokončení prověřena vícenásobným působením dešťových srážek. Zodpovědný přístup, vícestupňová kontrola prací, koordinace jednotlivých prací a profesí měly v případě výstavby střech u výškové budovy Crystalu klíčový význam. Pro izolatéry a pro pracovníky montující obvodový plášť budovy byla výstavba střech a obvodového pláště budovy velkou výzvou a prověřením jejich zručnosti a odolnosti pracovat v náročných podmínkách takové stavby. Když k těmto podmínkám a komplikované stavbě uvážíme skutečnost, že výstavba budovy probíhala nepřetržitě i v zimním období, a uvážíme podmínky na stavbě, hlavně nízké teploty a působení větru, tak před prací izolatérů a dělníků montujících ocelové konstrukce, fasády i technické zařízení budovy je potřeba smeknout: „Klobouk dolů…“.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav