Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Našim záměrem bylo vytvořit budovu, kterou je vidět a je zapamatovatelná

Našim záměrem bylo vytvořit budovu, kterou je vidět a je zapamatovatelná

7. 7. 2015
zdroj: Konstrukce, Bc. Vítězslav Fejfar
Napsali o nás
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE projektový manažer společnosti GES REAL, a. s. Ing. Milan Krkoška. * Crystal má být architektonickou dominantou Vinohrad, což se myslím stalo. V současné situaci se ale nabízí otázka, jak náročné je stavět podobný projekt v Praze? Mám na mysli Pražské stavební předpisy, nebo nabídku volných kancelářských prostor. Našim záměrem bylo vytvořit budovu, kterou je vidět a je zapamatovatelná. Neotřelý vzhled a vysoký technický standard vybavení budovy, má taky jednoznačně pozitivní vliv na poptávku po kancelářských prostorech v budově. S dokončováním projektu Crystal, se potvrzuje naše premisa, že kombinace architektury budovy a lokality Vinohrad (kde kancelářské prostory obdobného rozsahu, flexibilitou a standardem chybějí), bude pro budoucí nájemce atraktivní. Co se nových Pražských stavebních předpisů týče, tato problematika nás naštěstí kompletně minula. Budova byla povolena podle původní legislativy, která byla z mého pohledu jednoznačnější a srozumitelnější. * Jak probíhala samotná výstavba? Šlo vše hladce podle plánu, nebo jste museli za pochodu řešit nějaké výraznější problémy? S odstupem času je možno konstatovat, že velmi důležitá byla intenzivní přípravná, předrealizační fáze projektu, která trvala cca 6 měsíců. V této fázi probíhala optimalizace a prověřování veškerých stavebně-technických, technologických a provozních aspektů projektu. Tím se nám povedlo eliminovat potřebu řešit zásadnější problémy v realizaci stavby a taky následném provozu budovy. Celková doba vlastní realizace trvala 23 měsíců, včetně realizace značného rozsahu vestaveb Fit-Out nájemců. * Podle jakého klíče jste vybírali subdodavatele a jak hodnotíte jejich práci? Projekty obdobného charakteru a zejména rozsahu řešíme zásadně formou jednoho partnera, generálního dodavatele stavby. V generálním dodavateli stavby musíme mít jistotu partnera, který dokáže stavbu realizovat a koordinovat od A do Z, od začátku do konce a musí se jednat o stabilní, zavedenou společnost. Takovýchto společností na trhu není mnoho, proto výběr nebyl až tak složitý. Proto i na základě zkušeností z jiných projektů byla vybrána společnost Metrostav a.?s. Kromě výjimečných případů nemáme snahu generálnímu dodavateli mluvit do jeho výběru subdodavatelů, i když tuto možnost vždy máme. V realizačním týmu Metrostavu jsme nenašli protihráče, jak to na stavbách často bývá, ale solidního, kvalitního, komunikativního partnera, s kterým jsme byli schopni řešit veškeré situace v průběhu výstavby. Musím říct, že ze subdodavatelů odvedla velmi dobrou práci spol. Instalace Praha, dodavatel kompletního systému TZB budovy. Rovněž musím zmínit bezproblémové, realizačně náročné provádění železobetonového skeletu, který realizovala společnost Pragis. * Klíčovou devizou Crystalu bude nepochybně certifikát BREEAM Excellent. Počítalo se s touto certifikací od začátku stavby a byla tomu podřízena i projekční příprava nebo jste se pro certifikaci rozhodli dodatečně? Jak náročné je v současné době vybrat a realizovat odpovídající technologie a stavební řešení, která požadavkům certifikace vyhovují? O potřebnosti certifikace budovy jsme měli na začátku projektu pochybnosti. O čem jsme však pochybnosti neměli, byla skutečnost, že budova musí splňovat veškerá kritéria kladená na kancelářskou budovu kategorie A, musí být hospodárná a šetrná. O naplnění těchto ambic svědčí i získání Průkazu energetické náročnosti budovy kategorie A. Nicméně při pozdějších jednáních s potencionálními nájemci a investory, se absence certifikace budovy jevila jako konkurenční nevýhoda, proto jsme se rozhodli budovu v průběhu výstavby certifikovat dle certifikace BREEAM. Stupeň precertifikace BREEAM Excellent potvrdil úvodní slova, že směr, který jsme již v projekční přípravě nastavili, byl správný. Samozřejmě některé body pro certifikaci jsme již vzhledem k realizační fázi projektu nedokázali ovlivnit, či získat. Výběr technologií a stavebních řešení, které vyhoví požadavkům certifikace, není v dnešní době inteligentních budov až tak složité, jak tomu bylo před pár lety, kdy k nám různé metodiky certifikace dorazily. Dle mého názoru je nyní vše o kvalitní projekční přípravě a zvážení investičních nákladů do jednotlivých součástí budovy, viděno optikou životního cyklu budovy. * Dominantou Crystalu je bezesporu jeho fasáda. V ČR existuje několik firem, které jsou schopny takto náročnou zakázku zvládnout. Proč jste se rozhodli svěřit realizaci fasády společnosti Nevšímal, a. s.? Jak jsem již v úvodu zmínil, kompletní realizaci stavby zajistil generální dodavatel, společnost Metrostav. A taky správně uvádíte, že v ČR je pouze několik fasádních firem, které dokážou tuto fasádu realizovat. Návrh technického řešení fasády, provádění složitých detailů byl před zahájením stavby konzultován s většinou těchto zkušených fasádních firem. Na základě přístupu jednotlivých dotčených společností při konzultacích a návrzích technických řešení fasády, na základě kvality předložených návrhů a taky s ohledem na investiční náklady fasády dle jednotlivých návrhů byla zvolena společnost Nevšímal, a.?s. * Jakou osobní zkušenost si z výstavby Crystalu odnášíte? Najít správné a kvalitní partnery. Pro úspěšný průběh projektu je nezbytné mít správné, kvalitní, komunikativní partnery, kteří jsou, jak se říká „na jedné lodi“, se stejným cílem. Mám na mysli architekty, projektanty, inženýring, generálního dodavatele, či subdodavatele. Zásadní je kvalitní příprava projektu. Důslednou a promyšlenou přípravou je možno zásadním způsobem pozitivně ovlivnit realizaci celého projektu.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav