Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Proč se zaměstnanci do Metrostavu vracejí

9. 7. 2015
zdroj: Revue Sondy, Miroslav Svoboda
Napsali o nás
Průmyslové a stavební firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem technických dělnických profesí. Jsou však i společnosti, které pouze nenaříkají na nedostatek elektrikářů, instalatérů, zámečníků, zedníků a dalších profesí. Sondy několikrát přinesly příklady firem, které aktivně podporují učňovské a střední technické školy včetně jejich studentů a získávají tak budoucí kvalitní odborníky. Mezi takové společnosti patří i Metrostav Praha, a. s., který má propracovaný systém získávání nových zaměstnanců prostřednictvím smluv se třemi středními technickými školami v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Metrostav si tím, že finančně podporuje vybrané žáky a zabezpečuje pro ně odborný výcvik na svých pracovištích, zajišťuje pracovníky, kterým nabízí po skončení studia zaměstnání. Nejen v této záležitosti, ale i v řadě dalších vedení společnosti úzce spolupracuje s odbory. Sociální dialog chápe jako důležitou součást firemní kultury. To nám při návštěvě potvrdil personální ředitel Metrostavu Tomáš Zámečník i předseda základní organizace Odborového svazu Stavba ČR Pavel Meyer. Prioritou je zaměstnávání na trvalý pracovní poměr Velkým nešvarem je, že zejména menší stavební firmy, kde nepůsobí odbory, zneužívají švarcsystém a trvalé zaměstnanecké pracovní poměry nahrazují osobami samostatně výdělečně činnými. Ředitel Zámečník takovou praxi rezolutně odmítá. „U nás je každý zaměstnanec přijímán na řádnou pracovní smlouvu, případně na dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Je logické, že si chceme ověřit, zda je nový zaměstnanec schopen plnit náročné úkoly, proto je přijat nejdříve na dobu určitou na jeden rok. Když se osvědčí, nabídneme mu smlouvu na dobu neurčitou.“ Předseda odborů Pavel Meyer ředitele doplnil, že existují i výjimky, kdy roční pracovní smlouva může být někdy opět prodloužena na dobu určitou, ale pouze v regionech, kde Metrostav trvale nepůsobí a nemá smysl tam převádět kmenové zaměstnance. Většinou se jedná o speciální zakázky. Motivace pro zaměstnance Součástí firemní kultury v Metrostavu je i hledání vhodné motivace, aby zaměstnanci podávali kvalitní pracovní výkony. Podle ředitele Zámečníka se toto téma mnohdy zužuje pouze na finanční odměny a benefity. „Věřte mi, že zaměstnanci dokážou ocenit, že pracují ve firmě, v níž jsou stanovena jasná pravidla jednání a chování vedoucích pracovníků i řadových zaměstnanců. Když se zachází se zaměstnanci slušně, manažeři umějí ocenit jejich práci a otevřeně s lidmi hovořit o jejich problémech, o věcech, které se jich týkají, tak si stavbaři svého zaměstnání ve firmě váží. A to je velmi účinná motivace k vyšším pracovním výkonům.“ Pavel Meyer dodává: „Naši odboroví funkcionáři jsou neustále v kontaktu se zaměstnanci a mohu potvrdit, že většina z nich považuje za největší benefit, že pracují ve firmě ekonomicky stabilní, která jim zajišťuje pracovní jistoty i do budoucna.“ „Více než 50 procent našich zaměstnanců u nás pracuje deset i více let a my si takových lidí vážíme. Společně s odbory se vztahy mezi lidmi na pracovištích pravidelně zabýváme. Každý měsíc o tom diskutujeme. Pokud nastanou problémy, ihned se je snažíme společně řešit,“ doplňuje Tomáš Zámečník. Stres a psychická zátěž se léčí prevencí V Metrostavu se zajímají také o zdravotní stav zaměstnanců a důraz kladou zejména na prevenci rizikových faktorů. Využívají k tomu speciální sociální program. Řada profesí je vystavena výrazným stresovým faktorům, a když se včas neodchytí, dochází k závažným zdravotním problémům, které mohou končit vyřazením zaměstnance z pracovního procesu. „Odbory jsou od toho, aby se společně s vedením firmy těmito problémy zabývaly. Zaměstnanci se na nás často obracejí složitých situacích s žádostí o radu a o pomoc. Řeší se to ve spolupráci s vedením obvykle převedením takového zaměstnance na určitou dobu na méně náročnou práci,“ vysvětluje Pavel Meyer. Aktualizovali etický kodex společnosti V Metrostavu se řadu let zcela vážně zabývají problematikou etického chování managementu a řadových zaměstnanců. „Jde o základní firemní hodnoty. Nedávno jsme náš etický kodex Metrostavu aktualizovali. Definujeme v něm nepřekročitelné mravní principy, na kterých firma trvá. Seznámili jsme s ním naše zaměstnance, aby pochopili, co v kontextu jejich pracovního zařazení a jejich jednání a chování na pracovišti považuje vedení Metrostavu za správné a naopak co je nepřípustné. Je to nutné i proto, že po změně legislativy zaměstnavatel přebírá v mnohem větší míře odpovědnost za chování a jednání svých zaměstnanců, a to i v rovině trestněprávní,“ uvedl Tomáš Zámečník. Šikana nemá šanci Sondy se zajímaly i o to, zda se v Metrostavu setkávají s nejrůznějšími formami šikany zaměstnanců. Pavel Meyer potvrdil, že zaměstnanci se na odbory obracejí, když se domnívají, že jsou šikanováni. Většinou po prošetření celé záležitosti se nakonec ukáže, že k přímé šikaně nedošlo. „Nebezpečí šikany je v Metrostavu již po několik let pod kontrolou, firma uplatňuje projekt SA 8000, který je jakýmsi certifikátem společenské odpovědnosti zaměstnavatele a spočívá ve stanovení chování zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Výsledky jsou hodnoceny externími orgány formou pohovorů s vybranými skupinami personálu. Nezaznamenali jsme za tu dobu případ skutečné šikany,“ podtrhl Meyer význam těchto šetření pro vytváření dělné atmosféry na pracovištích. Stabilizace zaměstnanců je prioritou Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků na stavebním trhu vede k tomu, že si firmy přetahují zaměstnance. „Nezabráníme případům, že někteří naši zaměstnanci přejdou ke konkurenci, která jim cíleně nabídne vyšší výdělek či lepší benefity. Ale stává se, že se po určité době, kdy prožili novou zkušenost a srovnali ji s tím, co poznali u nás, snaží o návrat,“ říká Tomáš Zámečník. „Stavebnictví prošlo velkou krizí a řada firem propouštěla i kvalifikované pracovníky, protože neměla dostatek zakázek. Nyní se stavební výroba opět rozjíždí a začíná být hlad po profesích, které stavebnictví potřebuje. Je tudíž zcela přirozené, že konkurence se bude snažit sáhnout i po našich lidech. Tohoto nebezpečí jsme si vědomi, a proto je naším společným úkolem, tedy vedení Metrostavu i stavebních odborů, vytvářet takové podmínky, aby si zaměstnanci vážili, že jsou v Metrostavu zaměstnáni, a věděli, že se jim nevyplatí sednout na vějičku lákavého výdělku, který může být, ale také nemusí,“ uzavřel naše povídání o firemní kultuře v akciové společnosti Metrostav odborář Pavel Meyer.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav