Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Firmy si vybírají zaměstnance už na základních školách. Platí jim za studium

Firmy si vybírají zaměstnance už na základních školách. Platí jim za studium

15. 3. 2016
zdroj: Hospodářské noviny Události Adam Váchal
Napsali o nás
Dokončují teprve základní školu a už stojí před podpisem pracovní smlouvy. Stále více firem verbuje své budoucí zaměstnance z řad žáků, kteří končí povinnou školní docházku. Výměnou za příslib, že k nim po dokončení střední odborné školy či učiliště žáci nastoupí do práce, nabízí společnosti stipendia a příspěvky na bydlení, obědy či hromadnou dopravu. „V současné době máme smluvně zavázaných asi 70 žáků. Ti musí řádně plnit své povinnosti ve škole, to znamená mít kvalitní prospěch, žádné neomluvené hodiny. Od nás dostávají stipendium a další příspěvky s tím, že po škole k nám nastoupí a budou u nás pracovat alespoň po dobu tří let,“ popisuje zástupkyně personálního ředitele stavební společnosti Metrostav Jana Kořínková. Na celkovou přípravu jednoho žáka zmíněná firma vynaloží zhruba 100 tisíc korun. Výše stipendií se obecně liší podle typu oboru a také konkrétních firem, které žáky podporují. Někteří žáci si přijdou měsíčně na několik set korun, jiní si docházkou do školy a na praxe vydělají až pět tisíc měsíčně. To je také maximum stanovené zákonem. Komplikace nastávají ve chvíli, kdy žák přestane dohodnuté podmínky plnit, nebo se dokonce po dokončení školy rozhodne k svému podporovateli nenastoupit. „Firma Danek ze Sokolova si sama našla dva učně pro obor malíř a platila jim odborné teoretické vzdělávání na soukromé škole, protože v celém Karlovarském kraji se tomuto oboru neučil ani jeden žák. Praxi jim zajišťovala ve vlastní firmě. Tito žáci stáli firmu zhruba 14 tisíc korun měsíčně. Ve druhém ročníku studium svévolně ukončili a veškeré náklady zůstaly na firmě,“ popisuje Pavel Žatečka z Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů. Firmy si žáky přetahují Většina společností se snaží podobným situacím předcházet. Do smluv uvádějí podmínku, že v případě porušení dohody musí žák vrátit částku, kterou do něj firma investovala. Může se jednat i o několik desítek tisíc korun. Ani tato podmínka však společnostem nezaručí, že od nich žáci neodejdou. „Vyskytly se i případy, kdy konkurenční firma byla schopná za žáka pokutu zaplatit, jen aby nastoupil k ní,“ říká Petr Naske z Národního ústavu pro vzdělávání, který se spolupráci škol a firem přímo věnuje. Podle Metrostavu nejsou podobné případy ojedinělé. Firem, které spolupracují se středními odbornými školami a nabízejí stipendia budoucím řemeslníkům, přibývá. Přesná čísla však ministerstvo školství k dispozici nemá. Svaz průmyslu a dopravy díky tomuto nárůstu očekává větší zájem o studium oborů, které soukromé firmy prostřednictvím stipendií podporují. O řemeslníky je nouze především v regionech. Klíčoví jsou pro firmy především technicky vzdělaní zaměstnanci. V průmyslu jich podle odhadů aktuálně chybí kolem sta tisíc. V následujících pěti letech jich podle předpokladů firem zhruba dalších 60 tisíc odejde do důchodu. Právě z tohoto důvodu firmy čím dál tím častěji spolupracují se školami, a to nejen formou stipendií. „U nás to funguje ve dvou rovinách. V první dostáváme od firem peníze a ty na konci roku rozdělujeme mezi žáky podle jejich výsledků, v té druhé se již jedná o spolupráci mezi žákem a firmou, tam jde o stipendia,“ popisuje ředitel Střední školy technické v Opavě Josef Vondál. Pro školy samotné je klíčové, aby firmy pomáhaly s náborem studentů. S tím společnosti začínají již v 7. ročnících základních škol. Cílem je přesvědčit žáky, aby dali před studiem gymnázia přednost řemeslu. Právě na velké množství maturantů bez odborné znalosti si firmy nejvíce stěžují. ŽÁDANÉ OBORY Nejméně je zámečníků Vůbec největší poptávka firem je po zámečnících. Na trhu práce je také dlouhodobý nedostatek elektrikářů. Zedníků ubude Přestože firmy spolupracují se školami a platí žákům stipendia, nevěří, že se situace v následujících deseti letech zlepší. Naopak očekávají, že řemeslníků ještě ubude. Konkrétně půjde o zedníky, kterých na učilištích dlouhodobě ubývá. Stavební profese Žákům nejčastěji nabízejí spolupráci ve formě stipendia velké společnosti. Podporují především strojníky, elektrikáře, tesaře, zámečníky a truhláře.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav