Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Nová silnice uleví centru Chrastavy od nákladní dopravy

4. 9. 2015
zdroj: parlamentnilisty.cz
Napsali o nás
Bezpečnější a plynulejší průjezd tranzitní nákladní dopravy je nyní v Chrastavě. Liberecký kraj totiž dokončil třetí etapu rekonstrukce silnice II/592. Stavba za více než 30 mil. Kč odklání dopravu z centra města do nové polohy podél řeky Jeřice. Práce na závěrečné etapě projektu probíhaly od června loňského roku. Slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo v pátek 4. září za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, starosty Chrastavy Michaela Canova, zástupců Krajské správy silnic LK, zhotovitele, projektanta a dalších hostů. Celková délka nově zbudované přeložky je cca 474 m. Trasa poslední etapy rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Pobřežní a Vítkovská a končí v křižovatce s ulicí Frýdlantská. “Nová komunikace je vedena jako obousměrná, dvoupruhová. Její součástí je protihluková stěna, která ochrání okolní nemovitosti před hlukem. Práce zahrnovaly také výstavbu nábřežní zdi, nového mostu přes řeku Jeřici, lávky pro pěší. Nové jsou přechody pro chodce, veřejné osvětlení i dopravní značení a provedly se také vegetační a sadové úpravy,“ popisuje dokončené stavební práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Stavba přeložky si vyžádala velké zásahy do původní zástavby i soukromých zahrad. “Bylo nutné vynaložit velké náklady na demolice i výkupy pozemků. Chci poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli a především pak místním občanům za jejich trpělivost. Věřím, že jsme společně našli vyhovující a bezpečné řešení a stavba je dokončena ke spokojenosti všech. Centru Chrastavy se teď výrazně uleví od dopravní zátěže,“ doplnil hejtman LK Martin Půta. Stavbu na základě výběrového řízení prováděla společnost Metrostav a.s. Projekt je financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory “Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 100 % uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové stavební náklady činily 28, 8 mil. Kč bez DPH, z toho 825 tis. Kč je neuznatelný výdaj hrazený z rozpočtu Libereckého kraje.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav