Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Jak si zavázat učně? Ministerstvo připravilo vzorovou smlouvu

Jak si zavázat učně? Ministerstvo připravilo vzorovou smlouvu

9. 11. 2015
zdroj: Plzeňský deník Zpravodajství
Napsali o nás
Praha – Nostalgie se nosí v různých oborech, ale většinou se nevztahuje k dávným stoletím. V případě řemeslnických cechů, kde si mistři vychovávali svoje tovaryše, to tak je. Vztah mezi tím, kdo umí, a tím, kdo se učí, byl totiž právě v manuálních odvětvích velmi silný. S rozvojem průmyslové výroby se oslabil a dnes po něm volá každý majitel fabriky nebo podnikatel ve službách. V Německu funguje duální vzdělávání, kde za praktickou výuku učňů zodpovídá průmyslová komora a konkrétní podnik. V Česku nic takového neexistuje, a tak se zaměstnavatelé snaží své budoucí dělníky či řemeslníky zavazovat jinak. Metrostav tak už mnoho let vybírá nejlepší učně v oboru a motivuje je k setrvání ve firmě finančními příspěvky. Menší podniky si ale s podobnými závazky častokrát nevědí rady. I pro ně nyní ministerstvo školství připravilo vzorové smlouvy, v nichž stačí doplnit jen konkrétní údaje. „Jsem ráda, že můžeme dát zaměstnavatelům i žákům a rodičům návod, jak smluvně ošetřit jejich vzájemný vztah, a navíc je motivovat v odborné přípravě pro praxi,“ sdělila k vydanému doporučení ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Materiál obsahuje i přehled motivačních prvků, které mohou mít formu prospěchového stipendia, příspěvku na školní stravování, na cestovné, na ubytování nebo na pořízení pracovních pomůcek. Ministerstvo upozorňuje i na etickou stránku věci, neboť zaměstnavatelé musejí mít na paměti, že dítě je vždy slabší smluvní stranou s nárokem na vyšší míru ochrany. „Zájem dítěte nelze spatřovat v momentálním finančním prospěchu, ale je třeba jej hodnotit komplexně a s ohledem na jeho budoucí život,“ říká se v doporučení. Součástí dohody může být i smlouva o smlouvě budoucí pracovní. U nezletilce ovšem může být platnost takového závazku podmíněna souhlasem soudu. „Zejména se bude jednat o případy, kdy je jeho součástí konkurenční doložka či povinnost příjemce vrátit příspěvek ve výši, která přesahuje jeho finanční možnosti,“ píše se v ministerském materiálu. Zaměstnavatel by neměl zapomínat ani na podmínky vyplácení příspěvků, jako jsou nulová neomluvená absence ve vyučování či dobré výsledky v teorii i praxi.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav