Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Vlaky v Praze mezi Bubenčí a Holešovicemi jezdí rychleji, cestujícím slouží nová zastávka v Podbabě

Vlaky v Praze mezi Bubenčí a Holešovicemi jezdí rychleji, cestujícím slouží nová zastávka v Podbabě

26. 11. 2015
zdroj: parlamentnilisty.cz
Napsali o nás
Sdružení zhotovitelů vedené Metrostavem dnes předalo investorovi – Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) – zmodernizovaný úsek železniční trati mezi pražskými městskými částmi Bubeneč a Holešovice. Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování podílela Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. Modernizovaný úsek trati je v celé délce přibližně čtyř a půl kilometru dvoukolejný, elektrizovaný stejnosměrnou soustavou 3 kV. Jeho součástí byly původně dvě železniční stanice Praha-Bubeneč a Praha-Holešovice. V odbočce Stromovka se pak napojuje dvoukolejná trať za směru Praha Masarykovo nádraží. Dokončením stavby trať splňuje parametry dané mezinárodně dohodnutými zásadami pro modernizaci transkontinentální železniční sítě. Došlo k navýšení traťové rychlosti místy až na 90 km/h, byla zajištěna požadovaná propustnost trati a v neposlední řadě zvýšena bezpečnost provozu. “Největším přínosem stavby pro veřejnost bylo vybudování nové zastávky Praha-Podbaba, která má lepší napojení na pražskou MHD než dosavadní stanice Praha-Bubeneč. Ta funguje od minulého roku pouze jako výhybna,“ konstatuje generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Vedoucí projektu Tomáš Kohout z divize 5 Metrostavu říká, že trať byla postupně rekonstruována ve třech stavebních úsecích, náročné bylo zejména sladit harmonogram prací v postupných výlukách. Stavební práce zahrnovaly úpravu zemního tělesa železničního spodku v souvislosti se změnou směrového a sklonového uspořádání trati, modernizaci železničního svršku a zlepšení geometrických parametrů koleje, dále opravu mostů a propustků, sanaci opěrných a zárubních zdí, výstavbu nových protihlukových stěn a také výměnu oken. Rekonstrukcí prošla stanice Praha-Holešovice, a to včetně úprav výpravní budovy, nástupišť a jejich zastřešení, podchodů a výtahů. Došlo také k výměně trakčního vedení a instalaci moderních zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých zařízení. Největší stavební změny ale provázelo vybudování nové železniční zastávky v Podbabě. Ta disponuje dvěma zastřešenými nástupišti v délce 220 m, jež jsou pod tratí propojena podchodem, z něhož vedou na nástupiště schodiště i rampy. Přes obě nástupiště probíhají objekty protihlukových stěn. Součástí prací byly i sadové úpravy v celém dotčeném území nové zastávky, které byly provedeny letos na jaře. Vzhledem k tomu, že podchod i opěrné zdi se staly terčem sprejerů, nechal je Metrostav vymalovat. Na barevné výzdobě se podílely děti ze základní školy Petřiny sever a profesionální výtvarné studio 3AX. Dále byla kompletně rekonstruována trafostanice v místě bývalé stanice Praha-Bubeneč. Jednalo se zejména o prostory určené silnoproudým instalacím a novému zabezpečovacímu zařízení. Stanice Bubeneč byla na konci srpna loňského roku po přesně 164 letech uzavřena. V místě se dále pracovalo na sanaci historických opěrných zdí. Stavba začala v lednu 2013, posledním úkolem bylo provést na základě hlukových měření na vytipovaných místech u trati a po zpracování hlukové studie individuální protihluková opatření, která spočívala ve výměně oken u vybraných obytných objektů. Předpokládané celkové investiční náklady stavby s názvem Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice činily 930 117 596 Kč bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Stavba byla navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 687 103 574 Kč. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav