Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Zakázky v jaderných elektrárnách pokračují

15. 2. 2018
zdroj: Noviny Metrostavu 3/2018 Ing. Blanka Růžičková
Napsali o nás

Technici a stavbaři Metrostavu pracují v současné době na čtyřech zakázkách pro jaderné elektrárny na Slovensku. V Mochovcích, kde se pohybují od prosince roku 2015, už dokončili stavební úpravy havarijního krytu pro první a druhý blok a zahájili práce na projektu seizmického zodolnění nádrží superhavarijního napájení.

V jaderné elektrárně Mochovce (EMo) se podle nového harmonogramu zdrží nejméně do května příštího roku. Práce na prvním projektu zahrnovaly úpravy pro zvýšení seizmické odolnosti krytu, který má v případě havárie sloužit jako místo, odkud je možné bezpečně ovládat první a druhý blok jaderné elektrárny. Oba bloky jsou v provozu téměř dvacet let, ale i kryt musí podle nových předpisů odolat otřesům o síle do 5,5 stupně Richterovy stupnice.

Práce spojené se zesílením nosných konstrukcí a dalších bezpečnostních prvků jsou podle vedoucího provozu Ing. Jiřího Husárika již hotové. Pro úplné dokončení zbývá propojit část kabelů, ale to bude možné udělat až při odstávce bloku plánované na květen příštího roku.

Druhý projekt v EMo, na němž začal tým Ing. Husárika pracovat už na podzim roku 2016, se ale teprve rozbíhá. „Zadání pro úpravy šesti nádrží, které slouží jako záložní zdroj demineralizované vody pro chlazení reaktorů 1. a 2. bloku v případě nehody nebo havárie, se totiž během loňského roku zásadně změnilo. Proto se samotná realizace odsunula až na letošní duben, kdy dojde k odstávce prvního bloku,“ vysvětluje vedoucí projektu.

Stavbaři už nicméně začali s úpravami pro zvýšení seizmické odolnosti podzemních částí příslušných objektů i některých technologických zařízení. Až na jaře, během odstávky, však bude možné zahájit práce na požadovaném zvýšení počtu ukotvení všech nádrží a na osazení jejich nového ztužovacího prstence. „Zatím byly provedeny diagnostiky stavu nádrží a nově požadované statické a seizmické posouzení,“ připomíná Ing. Husárik.

Divize 8 pracuje ve čtyřech jaderných elektrárnách

Metrostav je u obou projektů v EMo generálním dodavatelem, což je podle Ing. Husárika  nejvhodnější forma pro provádění zakázek v jaderných elektrárnách. „Základem je kvalitní práce našeho týmu, ale záleží i na místních subdodávkách,“ říká. V EMo probíhala většina stavebních činností a elektroinstalace bez větších komplikací. Horší to bylo se svářecími pracemi a dodávkou seizmicky odolného kontejneru na vzduchotechniku.

Tým Jádro má nyní na Slovensku dvě zakázky i v Jaslovských Bohunicích. U projektu na úpravu kabeláže a vzduchotechniky elektrárny V-1, kde se bude i po plánované likvidaci dvou odstavených bloků dál využívat sklad vyhořelého jaderného paliva, začal se stavbou nových HEPA filtrů. Technici Metrostavu už v této elektrárně pracují také na další zakázce – projektu, který se týká demontáže technologických zařízení a potrubních systémů. Součástí této realizace bude podle Ing. Husárika i dekontaminace a likvidace radioaktivních částí.

V Česku tým pokračuje v Dukovanech, kde už začal s rekonstrukcí prvních střech. V Temelíně aktuálně dokončuje fasády zdravotního střediska a hasicí zbrojnice.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav