Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • FN Brno dokončila zateplení staré funkcionalistické zástavby

FN Brno dokončila zateplení staré funkcionalistické zástavby

22. 1. 2020
zdroj: brnan.cz
Napsali o nás

Fakultní nemocnice Brno dokončila v lednu 2020 zateplení staré zástavby areálu Bohunice, které významným způsobem přispělo k lepšímu komfortu pro pacienty.

Velkým pozitivem je ale i zlepšení podmínek zaměstnancům FN Brno a zároveň zvýšení energetických úspor těchto pracovišť.

Stavební práce začaly na konci roku 2018. Jednalo se o investici ve výši 163,1 mil. Kč (z toho dotace činily 146,8 mil. Kč). Zhotovitelem akce byla firma Metrostav, a.s. Vzhledem k tomu, že se jedná o funkcionalistickou památku, byla realizace prováděna pod dohledem památkářů a všechny prvky prošly schvalovacím procesem.

Rekonstrukce zahrnovala všech šest objektů ve staré zástavbě – pavilony A - F. Budovy tvoří funkcionalistický stavební komplex podle návrhu Oskara Pořízky z let 1933/1934, který představuje hodnotnou architektonickou a urbanistickou památku. Při rekonstrukci došlo k výměně všech oken, vstupních dveří a světlíků, v suterénu byly provedeny sanace vlhkosti, fasáda byla zateplena minerální vatou, zábradlí a ostatní zámečnické prvky byly repasovány nebo nahrazeny novými. Střešní plášť má novou skladbu v souladu s energetickým auditem. Výsledná podoba odpovídá původnímu vzhledu.

Cílem stavebních úprav bylo snížení energetické náročnosti budov prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budovy. Původní stavební konstrukce budov nesplňovaly požadavky současných norem a vyhlášek a byly hodnoceny jako velmi nehospodárné. Navržené řešení přinese předpokládanou úsporu energie na vytápění ve výši 1,745 GWh/rok, tedy okolo 1,5 mil. Kč/rok. Na stavbu byly přiznány jak státní dotace (SFŽP), tak evropské včetně státního rozpočtu.

Mezi lety 1932 – 1934 byl vybudován na kopci v jižní části města Brna chorobinec a v následujícím roce 1935 byl dokončen i starobinec. To byl základ dnešní celé velké Fakultní nemocnice Brno. Projekt sociálních ústavů charakterizovala snaha o maximální funkční účelnost a ekonomii provozu a současně o pohodlí pro pacienty, jejich spojení s přírodou, sluncem a čerstvým vzduchem. Urbanistický koncept, založený na účelném půdorysu ve tvaru písmene H, dokládá architektovo studování obdobných staveb v zahraničí (viz např. starobinec ve Frankfurtu nad Mohanem). Stará zástavba byla vystavena ve funkcionalistickém stylu a svůj osobitý ráz si zachovala dodnes.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav