Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunely

Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice - Řehlovice: část F211 Dálniční most mezi tunely

28. 3. 2016
zdroj: Silnice a železnice Mosty/Bridges Martin Šťáva, Ing. Tomáš Daníček
Napsali o nás
Součástí posledního úseku dálnice D8 vedoucího z Prahy na sever směr Drážďany je most, který tuto dálnicí převádí přes údolí Uhelné strouhy mezi tunely Prackovice a Radejčín. Mostní objekt se skládá ze dvou samostatných mostních konstrukcí (levý a pravý most), které převádějí vždy jednu polovinu dálnice. Od sebe jsou oddáleny na vzdálenost tunelových trub a mají samostatné směrové a výškové vedení. Most je navržen jako spřažená ocelobetonová konstrukce trámového typu, spojitý nosník o 3 polích. Teoretická rozpětí jednotlivých polí, vztažená na osu ocelové nosné konstrukce jsou 38,80 + 54,00 + 38,80 m. Konstrukční výška nosné konstrukce je 3,585 m. Uložení nosné konstrukce je navrženo na hrncových ložiscích. Spodní stavba mostu je tvořena dvojicí krajních železobetonových opěr a dvojicí vysokých štíhlých železobetonových pilířů. Založení spodní stavby je navrženo jako kombinované. Opěra 1 a vnitřní podpěra 2 jsou založeny plošně, vnitřní podpěra 3 a opěra 4 jsou založeny hlubině na velkoprůměrových pilotách. Poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří buduje Metrostav jako člen sdružení už více než osm let. Stavbu, kterou prodloužily legislativní spory, zkomplikovala i příroda - začátkem června 2013 se na téměř hotovou dálnici nedaleko Litochovic nad Labem sesunulo na půl milionu kubíků zeminy ze svahu pod kamenolomem Dobkovičky. Týmy divizí 5 a 3 dnes dělají vše proto, aby byl most mezi tunely dokončen co nejdřív. Výstavba byla zahájena pod vedením hlavního stavbyvedoucího divize 5 Martina Šťávy teprve na jaře roku 2015. Současně se rozeběhla také výroba ocelové konstrukce mostu. Výroba 651 tun vážící OK včetně provedení protikorozní ochrany byla kompletně realizována ve výrobním závodě společnosti Metrostav a. s. divize 3 v Horních Počernicích. „Výroba byla rozdělena dle požadavku postupu montáže, resp. výsuvu ocelové konstrukce na pravý a levý most. Dílenské přejímky byly s ohledem na velikost sestavy ocelové konstrukce celého mostu rozfázovány na tři části,“ popisuje Vedoucí projektu divize 3 Ing. Tomáš Daníček. Rychle postupující práce řídí na místě stavbyvedoucí Martin Soukup z divize 5, který popisuje: „Ze spodní stavby obou mostů nám zbývá zhotovit jen pár závěrných zídek. Na 320tunovou ocelovou konstrukci pravého mostu, kterou jsme vysunuli vloni v září, jsme s předstihem už letos v lednu dobetonovali mostovku. Na levém mostě jsme poslední výsuv obdobné ocelové konstrukce dokončili před pár dny. Brzy proto začneme montovat bednění i pro jeho mostovku. Počítáme, že ji po částech dobetonujeme v červnu.“ Průměrná rychlost výsuvu ocelových konstrukcí se včetně všech potřebných montáží tyčí a lávek pohybovala kolem tří metrů za hodinu. „Počasí nám přálo, a tak se nám dařilo pracovat dokonce rychleji, než určoval napjatý harmonogram. Vzhledem k tomu, že jsme už svařili všechny ocelové konstrukce a opatřili jsme je protikorozní ochranou, neměl by nás zaskočit ani případný návrat zimy.“ Doplňuje Ing. Antonín Novotný z divize 3. A pokračuje: „V červnu, resp. červenci budeme na most osazovat protihlukové stěny a zábradlí, jejichž ocelové konstrukce opět vyrábíme u nás v Horních Počernicích.“ O letních prázdninách by na obou mostech měly proběhnout zatěžovací zkoušky, v polovině srpna by měly být hotové.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav