Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

ČESKÉ STAVEBNICTVÍ letos mírně vzroste

13. 4. 2016
zdroj: Stavitel str. 9 Příloha - Rating stavebních dodavatelů 2016 - Rating kvality 2016 - prognózy Jiří Kučera
Napsali o nás
Stavební sektor v letošním i příštím roce mírně poroste. Ředitelé stavebních f rem očekávají mírný růst sektoru o 2,4 procenta letos a o dvě procenta v roce 2017. Na růstovém vývoji se shodli čtyři z pěti ředitelů f rem, avšak panují zde určité rozdíly v závislosti na velikosti společnosti nebo zaměření její činnosti. Spolu s trhem porostou také tržby f rem, a to v průměru o 2,5 procenta. Avizovaný růst plánují zástupci společností dosáhnout hlavně navyšováním objemu zakázek. Marže stavebních f rem napříč všemi segmenty mírně vzrostly. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností SGCP, divize Weber. OPTIMISTIČTÍ ŘEDITELÉ Zakázek pro stavební sektor bude v letošním i příštím roce mírně přibývat. Čtyři z pěti ředitelů stavebních společností (77 procent) predikují růst sektoru. Jeho výkon by se měl v průměru zvýšit o 2,4 procenta. Velkou roli v odpovědích ředitelů však hraje velikost f rmy a její zaměření. „Zatímco zástupci malých a středních f rem předpokládají růst až o tři procenta, velké f rmy očekávají v roce 2016 stagnaci (růst 0,1 procenta). Znatelné rozdíly v predikcích panují také mezi firmami zabývajícími se pozemními (růst 3,6 procenta) či inženýrskými stavbami (pokles o 1,1 procenta),“ prezentuje výsledky Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. S tím souhlasí i Robert Mikeš, marketingový ředitel SGCP, divize Weber: „Stavebnictví, jak doufáme, by mohlo narůst o 3 %, ale rozdíl bude dle segmentů, tak jako vždy, a to zejména dopravní stavby versus pozemní.“ „V roce 2016 očekáváme růst stavební produkce okolo 2,5 až 3 %. Na jedné straně můžeme počítat se stabilním růstem rezidenčního a komerčního sektoru, na straně druhé se stále potýkáme s velkými meziročními výkyvy v oblasti výstavby liniových staveb (infrastruktura). Co je však podstatné - poroste také ziskovost zakázek. Nicméně již dnes vidíme v některých oborech významný nedostatek kapacit,“ komentuje očekávaný vývoj Karel Köszegi, ředitel strategického plánování a jednatel společnosti CEMEX Czech Republic. „Objem stavební výroby roste, což jsme sami zaznamenali na zvýšeném počtu zakázek, které letos plánujeme realizovat. Přesto má ale celková situace ve stavebnictví k optimismu ještě daleko. Potenciál pro nové projekty je mnohem větší, než je současná realita,“ doplňuje Karel Branda, ředitel společnosti Trigema Building. RŮST TRŽEB Společně s objemem produkce porostou také tržby, a to v průměru o 2,5 procenta oproti předešlému roku. I zde se však odpovědi ředitelů stavebních společností výrazně liší. Pesimistické vyhlídky mají velké f rmy (růst 0,3 procenta) a společnosti zaměřené na inženýrské stavby (pokles tržeb o 1,7 procenta). Naopak ředitelé f rem zabývajících se pozemními stavbami předpokládají růst svých tržeb o 3,9 procenta. Třetina f rem plánuje zvyšovat ceny svých stavebních prací (33 %), dvě třetiny f rem plánují své ceny zachovat (66 %). Naopak snižovat ceny plánuje již jen jedno procento stavebních společností. Nejčastěji plánují zvyšovat své ceny velké stavební společnosti (50 %). Hlavním důvodem pro toto zvýšení je nárůst cen subdodavatelských prací a snaha f rem o vytvoření nebo růst zisku. „Z dlouhodobého pohledu je nezbytně nutné pro další rozvoj oboru opustit oblast dumpingových cen a zohlednit růst cen vstupů,“ tvrdí Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav. S ním souhlasí i Martin Podzimek, ředitel f rmy Podzimek a synové: „Ceny se zvednout musí, už z důvodu zvyšujících se cen stavebních materiálů a ceny práce na trhu. Již nikde nejsou žádné rezervy.“ ROK 2017 Mírný růst stavebnictví bude pokračovat i v příštím roce, a to v průměru o dvě procenta. „Pozemní stavitelství čeká pomalý, ale stabilní růst, kdy rezidenční výstavbu pohání nízké sazby u hypoték, průmyslovou a kancelářskou pak neustávající zájem investorů o Českou republiku,“ vysvětluje Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika. V roce 2017 počítá sedm z deseti stavebních společností s dalším navýšením tržeb, a to v průměru o tři procenta. Razantnější růst tržeb se očekává zejména v segmentu velkých společností, kde by měl dosahovat až 4,3 procenta. Výrobní kapacity stavebních společností jsou podle jejich zástupců v současnosti naplněny ze čtyř pětin (79 procent), přičemž f rmy mají nasmlouvané zakázky v průměru na dalších 6,6 měsíce. Výjimkou jsou zde opět velké f rmy, které mají nasmlouvané zakázky na téměř 10 měsíců dopředu. Pro více než třetinu stavebních společností (37 procent) představuje tento stav v meziročním srovnání navýšení objemu nasmlouvaných zakázek, zatímco jejich pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku hlásí přibližně čtvrtina (23 procent) f rem. „Doufám, že i v letošním roce 2016 bude pokračovat v českém stavebnictví růst produkce. Hrozí však velké nebezpečí, které je spojeno s požadavkem EU na opětovné posuzování staveb procesem EIA u dopravních staveb. Příslušné státní orgány, zejména ministerstvo životního prostředí, trestuhodně zaspaly. Důsledkem toho může být, že v příštích třech letech nebudou moci být zahájeny plánované stavby dálnic a silnic,“ uzavírá Petr Čížek, výkonný ředitel, SWIETELSKY stavební, s.r.o. *

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav