Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Hlasatel prosperity hlásá problém

30. 6. 2016
zdroj: Development news Ekonomika/Stavebnictví JAN FERENC
Napsali o nás
Stavebnictví, které vždy s předstihem oznamovalo nástup hospodářské prosperity (ale i krize), se na přelomu minulého a tohoto roku dostalo do útlumu. Začaly se naplňovat obavy stavařů a realitních odborníků, že nebude co stavět.. Úmorné administrativní a zákonné procedury, zdržení nebo zastavení stavebních projektů kvůli neplatné analýze vlivu na životní prostředí (EIA) a skluzy v projektové přípravě jsou hlavními příčinami, proč na konci loňského a začátkem letošního roku stavební výroba uprostřed hospodářské konjunktury vykázala propad. Časopis Development News již dříve citoval obavy ředitelů stavebních firem před touto situací. V pravidelné kvartální analýze českého stavebnictví, která mapuje hodnocení letošního 1. čtvrtletí a očekávání manažerů stavebních firem do budoucna, tyto obavy potvrzují respondenti výzkumu, na němž je analýza založena. NESTAČÍ JEN CHTÍT Od ledna do března 2016 se stavební produkce meziročně snížila o 8,8 %, přičemž pozemní stavitelství kleslo o 9,9 %, inženýrské o 5 %. Ještě v dubnu pokles pokračoval, stavebnictví meziročně snížilo svou produkci o 13,7 %, z toho pozemní stavitelství o 12,8 %, inženýrské o 15,5 %. „V tomto roce očekávám vývoj stavebnictví v oblasti stagnace nebo mírného poklesu, což bude způsobeno propadem v čerpání evropských fondů oproti roku 2015 a nedostatkem připravených investic. Příští rok by už mohl být ve fázi mírného růstu, pokud se podaří vyřešit problém EIA,“ hodnotí v kvartální analýze sdružení CEEC Research Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav. „Nastartování nových investic bude potřebovat kvalitní práci a svůj čas. Dalším ovlivňujícím faktorem je skutečnost, že řada záměrů, o nichž se hovoří především v oblasti infrastruktury, není po stránce projekční či procesní připravena tak, aby mohly vznikat v termínech, které se očekávají,“ říká tamtéž František Vaculík, předseda představenstva stavební společnosti PSJ a dodává: „V přípravě nových projektů chybí koncepce dalšího rozvoje infrastruktury a, zdá se, že i kompetentní lidé zodpovědní za vypracování takové koncepce.“ ZAKÁZKY LONI UBÝVALY Nepříznivý trend signalizovala statistika vývoje stavebních zakázek již ve 2. pololetí loňského roku. Veřejných zakázek ve 3. čtvrtletí 2015 meziročně ubylo o 5,8 %, v posledním kvartálu o 24,9 %, měřeno jejich hodnotou. Zakázky soukromého sektoru ztrácely 14,9 %, resp. 12 %. V 1. čtvrtletí sice počet zakázek letos meziročně vzrostl o 22,7 %, jejich hodnota však byla o 9,2 % nižší (absolutně klesla na 32,6 mld. Kč, z toho přibližně 1 : 1 činily zakázky z pozemního a inženýrského stavitelství), z toho v pozemním stavitelství pokles hodnoty činil 6,1 %, v inženýrském 12 %. „Nemyslím, že by měla výrazně růst poptávka ze strany soukromého či veřejného sektoru. Naopak, hrozí propad velkých dopravních staveb způsobený neschopností vlády včas vyřešit problémy s EIA,“ soudí Radoslav Dvořák, šéf společnosti INOS Zličín. „Stavební firmy se stále více budou též potýkat s nedostatkem lidí na technických i dělnických postech.“ Ačkoli většina ředitelů stavebních firem letos očekává mírný růst odvětví, ředitel S. O. K. stavební Josef Netík se naopak obává poklesu. „Meziroční index cen stavebních prací byl vždy, bez výjimky, kladné číslo, často i více než 5 %, a to až do roku 2009. Od té doby po dnešek však ceny ve stavebnictví v ČR poklesly zhruba o 3 %. Z této informace si dovoluji zkonstruovat zjednodušenou úvahu, že skrytý deficit ve výši cen stavebních prací činí minimálně 10 %,“ říká J. Netík a upřesňuje: „Vzhledem ke skutečnosti, že takto velká cenová disproporce stále přetrvává, bez tendence ke srovnání, usuzuji, že nabídka i nadále významně převyšuje poptávku a pokračování růstu našeho stavebního sektoru se tak odkládá na pozdější dobu.“ Mírný růst stavebnictví letos očekává 66 % ze 113 ředitelů stavebních firem, dotazovaných v rámci šetření CEEC Research. Je to méně než v předcházející kvartální analýze, kdy ve zlepšení doufalo 77 % respondentů. Pokles očekávají 34 % stavebních společností, zatímco v lednu to bylo 21 %. „Výhled na rok 2017 ukazuje na velice podobný vývoj. Firmy predikují jen minimální růst na úrovni 1,5 %,“ shrnuje studie CEEC Research. VÁZNE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK Mírný optimismus nabízí statistika veřejných zakázek. Letos bylo v 1. kvartálu vypsáno 805 výběrových řízení, téměř o pětinu více než ve stejném období loni. Jejich hodnota stoupla meziročně o 3,7 %. Avšak skutečně zadáno jich bylo o 41,8 % méně v celkové hodnotě. Přesto ředitelé projekčních kanceláří hledí do budoucna s větší důvěrou než šéfové stavebních firem. Podle jejich názoru letos vzroste trh projektových zakázek o 6,6 %; na růstu se shoduje 80 % respondentů průzkumu CEEC Research. Přitom 83 % dotazovaných očekává růst zakázek ze soukromého sektoru, 79 % ředitelů z veřejného sektoru. Objektivními brzdami růstu stavebnictví letos zůstávají nezvládnutá řízení podle evropských pravidel EIA, což se projeví zejména v inženýrském stavitelství, a dále komplikované řízení ohledně získávání stavebního povolení. To se týká zejména soukromých investorů a stavebníků v pozemním stavitelství. Pomoci by naopak měly novely stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných zakázek. Účinnost legislativních změn však nastane až na konci stavební sezony. Celkově tedy stavebnictví může očekávat velmi mírný růst (do 1 % za rok) koketující se stagnací. Přičemž ředitelé středních a malých společností se shodovali na růstu o 1,3 %, ředitelé stavebních firem v pozemním stavitelství odhadovali růst o 1,7 procenta. Velké stavební firmy podstatné zlepšení v zadávání velkých projektů neočekávají, jejich odhady letošního růstu stavebnictví se pohybují kolem 0,2 %. Toto mírné zlepšení by se mělo odehrávat v segmentu pozemního stavitelství. Společnosti, které se věnují inženýrskému stavitelství, letos očekávají pokles produkce.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav