Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

METROSTAV SE STAL pololetním vítězem

4. 8. 2016
zdroj: Stavitel Ekonomika Ing. Ivan Vrhel
Napsali o nás
V 1. pololetí zaznamenáváme výrazný meziroční pokles zadaných stavebních zakázek, naopak značný růst vypsaných zakázek, což je příslibem oživení stavební poptávky ve 2. pololetí. V 1. pololetí bylo zadáno celkem 2012 veřejných zakázek na stavební práce (včetně dílčích zakázek a včetně zakázek na dodatečné stavební práce) v úhrnné hodnotě 38 348 mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby 720 zakázek celkového počtu zadaných zakázek v hodnotě 11 288 mil. Kč a na inženýrské stavby 1292 zakázek v hodnotě 27 060 mil. Kč. V meziročním srovnání s I. pololetím 2015 klesla celková hodnota zadaných zakázek o 35,1 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 28,5 % a u zakázek na inženýrské stavby o 37,6 %. Počet zadaných zakázek meziročně klesl o 29,4 %, z toho na pozemní stavby o 42,1 % a na inženýrské stavby o 19,7%. Průměrná velikost zakázky činila 19,6 mil. Kč, což je v meziročním srovnání 89,8 % úrovně průměrné velikosti zakázky zadané v 1. pololetí 2015 a 97,8 % průměrné velikosti zakázky roku 2015. V 1. pololetí 2016 byly zadány dvě velké stavební zakázky s cenou (s DPH) nad 1 mld. Kč: D1 Modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice, zadavatel Ředitelství silnic a dálnic, zhotovitel Společnost Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební a.s., cena s DPH 1 125 mil. Kč a Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n., zadavatel Správa železniční dopravní cesty STRABAG Rail, a.s., cena s DPH 1032 mil. Kč. Celkový meziroční pokles v hodnotě zadaných veřejných zakázek je dán především úbytkem zadání velkých stavebních zakázek zejména dopravní infrastruktury v souvislosti s přechodem na nové programové období čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a i nedořešením problémů s EIA u velkých staveb dopravní infrastruktury. Veřejné zakázky na stavební práce získalo v 1. čtvrtletí 2016 jako samostatní zhotovitelé či jako členové sdružení zhotovitelů celkem 727 společností. Největší objem veřejných stavebních zakázek získala společnost Metrostav a.s. – 32 zakázek za 1469 mil. Kč plus podíl z hodnoty 2225 mil. Kč získaných v 28 sdruženích. Veřejné zakázky na stavební práce zadalo celkem 668 zadavatelů, z toho 79 zadavatelů z vládního sektoru, 509 z municipálního sektoru a 80 ostatních zadavatelů. Z celkového počtu 2012 veřejných zakázek na stavební práce za 38 348 mil. Kč zadali zadavatelé vládního sektoru 624 zakázek v úhrnné hodnotě 19 054 mil. Kč, zadavatelé municipálního sektoru 1234 zakázek v úhrnné hodnotě 17 446 mil. Kč a ostatní zadavatelé 154 zakázek v úhrnné hodnotě 1848 mil. Kč. Hodnota zadaných zakázek meziročně klesla u vládního sektoru o 39,3 %, u municipálního sektoru o 24,9 %, u ostatních zadavatelů klesla o 59 %. *** NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FIRMY V 1. POLOLETÍ SAMOSTATNĚ ZHOTOVITEL POČET TIS. KČ Metrostav, a.s. 32 1 469 347 EUROVIA CS, a.s. 65 1 099 322 STRABAG a.s. 76 1 042 646 Skanska a.s. 37 1 435 118 OHL ŽS, a.s. 41 577 645 STRABAG Rail a.s. 9 1 198 928 SWIETELSKY stavební s.r.o. 39 421 832 ALPINE Bau CZ a.s. 18 128 195 Porr a.s. 32 601 882 Energie – stavební a báňská a.s. 4 702 507 PKS stavby a.s. 6 643 733 M - SILNICE a.s. 25 537 901 SILNICE GROUP a.s. 5 248 674 COLAS CZ, a.s. 31 338 511 AŽD Praha s.r.o. 3 99 049 HOCHTIEF CZ a.s. 8 121 841 IMOS Brno, a.s. 9 287 878 Vodohospodářské stavby, s.r.o. 17 232 486 Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. 7 142 457 IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 14 106 754 UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 7 241 841 SIGNALBAU a.s. VW WACHAL a.s. 9 298 568 VE SDRUŽENÍ SDRUŽ. POČET ÚČAST. POČET TIS. KČ 28 71 2 224 728 27 72 1 730 487 12 37 1 097 956 5 16 240 202 14 31 1 746 088 2 5 241 371 17 37 1 472 668 12 31 1 882 403 10 25 632 513 2 5 53 563 2 4 57 538 7 20 360 067 6 14 959 784 9 19 549 553 2 4 782 188 11 27 631 341 11 28 281 024 8 17 265 137 10 24 494 801 1 4 689 711 5 10 185 474 2 4 666 405 1 2 61 653

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav