Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2015

14. 8. 2016
zdroj: Stavebnictví Dopravní stavba roku TOP EXPO CZ s.r.o.
Napsali o nás
Ve čtvrtek 16. června 2016 se v aule ČVUT v Praze v Betlémské kapli konalo slavnostní vyhlášení již 13. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2015. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži od 1. ledna 2011 dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. prosince 2015. Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila rekordní počet 52 přihlášek, splňujících podmínky soutěže. Ve zcela zaplněné Betlémské kapli předali vítězům ocenění Ing. František Laudát, člen Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra dopravy ČR. Celkem bylo uděleno devět titulů. Všechny jsou rovnocenné, bez rozdílu v pořadí. Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou železniční dopravní cesty a Ředitelstvím vodních cest ČR. Hlavním partnerem akce je ČSOB. Kategorie Student Soutěž má od ročníku 2009 také kategorii Student. Letos porota hodnotila 41 kvalitních studentských prací. Studenti získávají nejen finanční ceny, které letos porota rozdala ve výši 205 000 Kč. Hlavní odměnou pro zúčastněné studenty je jistě možnost prezentovat se a navázat přímé kontakty s podnikatelskou sférou a získat reference pro další uplatnění v oboru. Cena časopisu Stavebnictví Cenu časopisu Stavebnictví obdržela v letošním roce firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., za rekonstrukci nástupišť v železniční stanici Havlíčkův Brod. Ocenění získala z důvodu zajištění parametrů pro pohodlný nástup i výstup cestujících, včetně osob se sníženou pohyblivostí. Jedná se o záslužný čin především proto, že tato železniční stanice neleží na koridorové trati. * Kategorie A a B – Stavba Stavba: II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD Přihlašovatelé: M - SILNICE a.s. a SMP CZ, a.s. Projektant: PONTEX s.r.o. Stavba: Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava Přihlašovatel: EUROVIA CZ, a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Stavba: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa Přihlašovatel: SMP CZ, a.s. Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o. Stavba: Veřejná doprava pro všechny – autobusový terminál v Berouně Přihlašovatel: STRABAG a.s. Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Stavba: Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V. A., Dejvická (mimo) – nemocnice Motol Přihlašovatel: Metrostav a.s. Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. Stavba: Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka Přihlašovatel: Metrostav a.s. Projektanti: SATRA s.r.o., METROPROJEKT Praha a.s., PUDIS a.s. * Kategorie C – Technologie Technologie: Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald (ASVC) Přihlašovatel: AŽD Praha s.r.o. Technologie: Přesuvná skruž pro betonáž nové konstrukce mostů Přihlašovatel: Metrostav a.s. * Kategorie D – Inovace INOVACE: Řešení odbavení cestujících od ČSOB Přihlašovatel: ČSOB, a.s. * Cena poroty Stavba: II/214 Jihovýchodní obchvat Chebu Přihlašovatel: STRABAG a.s. Projektant: PONTEX, spol. s r.o. Stavba: Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd – napojení na I/37 Přihlašovatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Projektant: OPTIMA s.r.o. * Cena ČKAIT pro stavby vedoucího Ing. Miroslav Padevět Stavba: Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka Přihlašovatel: Metrostav a.s. Projektant: SATRA s.r.o., METROPROJEKT Praha, a.s., PUDIS a.s. * Cena ČKAIT pro pro jektanta Ing. Jaroslav Sedmidubský Stavba: Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V. A, Dejvická (mimo) – nemocnice Motol Přihlašovatel: Metrostav a.s. Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. * Cena veřejnosti Stavba: Rekreační přístav Petrov – Baťův kanál Přihlašovatel: Labská strojní a stavební společnost s.r.o. Projektant: SUDOP Praha a.s. Veškeré podrobné informace o soutěži i ostatní oceněné stavby naleznete na http://www.top-expo.cz. *

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav