Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Skupina Metrostav se rozšířila o Údržbu silnic

22. 9. 2016
zdroj: Noviny Metrostavu Ing. Lenka Svobodová
Napsali o nás
Odprodejem většinového podílu se do Skupiny Metrostav zařadila nová firma – Údržba silnic s. r. o. Sídlí v Sedlčanech a věnuje se opravám a údržbám komunikací kolem měst Sedlčany, Votice a  Sedlec-Prčice. Nabízí i vodorovné dopravní značení a montáž svodidel a v těchto činnostech dnes patří k významným dodavatelům ve Středočeském kraji. Ve Skupině Metrostav se firmě otevírají další možnosti pro budoucí růst. Údržbu silnic, s. r. o., založil v roce 1995 Milan Doležal a je dodnes jejím jednatelem i ředitelem. V historii firmy hrály podstatnou roli roky 2000, když získala certifikát ISO 9002, a 2004, kdy vyhrála veřejnou zakázku na zimní a letní údržbu komunikací v cestmistrovství Sedlčany. Jejím spolumajitelem se tehdy stal Jaroslav Opriš. Za rok nato společnost rozšířila činnost také do cestmistrovství Sedlec-Prčice a počet zaměstnanců už přesáhl padesátku. Zařazení do Skupiny Metrostav se od 1. července 2016 promítlo i do organizační struktury firmy. Druhým jednatelem společnosti se stal Ing. Roman Tichovský, výrobní náměstek společnosti BES. Dozorčí rada pracuje ve složení: Ing. Milan Chotaš (předseda) a Ing. Tomáš Jelínek, kteří jsou jednatelé společnosti BES, a pan Jaroslav Opriš. Nabídka nového člena Skupiny Metrostav Firma zajišťuje údržbu na  téměř 400 km komunikací II. a III. třídy a ve sdružení s BES, s níž dlouhodobě spolupracuje, také na části silnice I/18. Samostatná divize provádí vodorovné dopravní značení barvou (foto č. 1) či strukturálními plasty (foto č. 2), a to i zvučicími. Osazuje všechny druhy dopravních značek a poutačů, zajišťuje uzavírky a objížďky pro opravy vozovek a provádí opravy a montáže ocelových svodidel. Kromě toho dnes pracovníci Údržby silnic ovládají a nabízejí zhotovení, řezání a frézování asfaltových ploch, výkopové a hutnicí práce, opravy překopů vozovek, výspravu vozovek soupravou Patchmatic, hloubení příkopů, úpravu krajnic, zhotovení betonových vodicích stěn z prefabrikátů a gabionů, pokládku obrubníků a zámkové dlažby, montáž zpomalovacích prahů, likvidaci travních porostů, křoví a pařezů, štěpkování, kácení stromů, zimní posyp vozovek solí i  inertními materiály a úklid sněhu. Více na www.udrzbasilnic.eu. Milan Chotaš

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav