Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Od úterý 27. září mohou řidiči parkovat v novém parkovacím domě v centru Brna

Od úterý 27. září mohou řidiči parkovat v novém parkovacím domě v centru Brna

25. 9. 2016
zdroj: parlamentnilisty.cz Obce voličům
Napsali o nás
Společnost Brněnské komunikace a.s. uvádí do provozu další parkovací dům v centru Brna, v Panenské ulici. Po necelých 2 letech stavebních prací byl slavnostně otevřen 26. září 2016, řidiči pak mohou parkovat hned od následujícího dne. Výstavba byla zahájena v říjnu 2014 podle projektu Atelieru Hrůša a spol, Atelier Brno, zhotovitelem je “Sdružení pro výstavbu PD Panenská, Brno“ firem IMOS Brno a.s. a Metrostav a.s. Celkové stavební náklady činí cca 250 mil. Kč, společnost Brněnské komunikace a.s. je investorem stavby. Vzhledem k těsné blízkosti Dominikánského náměstí nese jméno DOMINI PARK. Dům tvoří dvě podzemní a osm nadzemních podlaží. “Připraveno je zde 361 parkovacích míst, z toho je 9 míst určeno pro osoby s omezenou pohyblivostí, pro motocykly je vyčleněno 10 míst a také je 20 místy pamatováno na vozidla s pohonem CNG a LPG na střeše parkovacího domu. Novinkou mezi parkovacími domy na území Brna je světelná navigace na volná parkovací místa. Zelená označuje volná místa, červená zase naopak ta obsazená“, přiblížil generální ředitel spol. Brněnské komunikace Ing. Luděk Borový. Vjezd i výjezd parkovacího domu je situován na ulici Husovu, v těsném sousedství hotelu International a budovy Moravské galerie. Součástí objektu jsou také komerční prostory na střeše budovy a ve spodní části, z ulice Panenské návštěvníci jistě ocení přítomnost Turistického informačního centra a rovněž prostor pro drobné služby. “Celý objekt je zakomponován do historické a velmi exponované oblasti samotného centra města, proto na jeho ztvárnění, kvalitu i provádění prací byly kladeny náročné požadavky a byly pečlivě sledovány. Velká pozornost byla věnována době výstavby a byla vynaloženo velké úsilí o minimální omezení dopravy v centru Brna“, řekl předseda představenstva spol. Brněnské komunikace Richard Mrázek. Přes všechna úskalí a problémy, se kterými se zúčastněné strany musely vypořádat, bylo dosaženo konečného výsledku, který řidičům výrazně usnadní parkování v samotném srdci Brna. První zmínky o výstavbě tohoto parkovacího domu sahají už do minulosti. Již v roce 2005 proběhla ideová urbanistická soutěž na řešení Dominikánského náměstí a prostoru ulice Panenské. Právě v této soutěži byl vybrán návrh výstavby parkovacího domu v předmětné ulici. Situace kolem této stavby se však vyjasnila a stabilizovala až v r. 2011, kdy na červnovém zasedání Rady města Brna bylo rozhodnuto o změně investora na přípravu a realizaci výstavby parkovacích domů v Brně a stala se jím spol. Brněnské komunikace a.s. Společnost je také investorem stavby dalšího parkovacího domu s podzemními garážemi na ulici Besední s kapacitou 190 parkovacích míst, který je nyní rozestavěn a bude součástí koncertního sálu. Ceny za parkování: Prvních třicet minut 15 Kč Po-Pá 08:00-22:00; So 08:00-13:00 Každá započatá hodina 30 Kč Po-Pá 22:00-08:00; So 13:00 - Po 08:00 Každá započatá hodina 20 Kč

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav