Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Dálnice D11: úsek Osičky – Hradec Králové

10. 10. 2016
zdroj: silnice-zeleznice.cz Silniční infrastruktura
Napsali o nás
Stavba Osičky – Hradec Králové je součástí dálnice D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – státní hranice Polska. Jde o úsek dlouhý 11,85 km, jenž se nachází na východě Čech, západně od Hradce Králové. Práce na tomto úseku byly komplikovány vleklými spory o pozemky, následně byly práce na nějaký čas zastaveny. K jejich obnovení došlo v červenci roku 2014 za přítomnosti Bohuslava Sobotky, premiéra České republiky. Zprovoznění úseku se předpokládá v příštím roce. Práce realizuje sdružení firem pod vedením EUROVIA CS pro ŘSD ČR. VÝZNAM STAVBY Zprovoznění úseku dálnice D11 zajistí místním občanům kvalitnější prostor pro život, a to především díky odklonu dopravy. Předpokládaný termín otevření nového úseku je léto 2017. Následně budou probíhat ještě dokončovací práce, které ale nebudou mít vliv na provoz v místě. Úplné dokončení projektu je plánované na léto 2018. Poté by měla navazovat plánovaná výstavba dálnice D11 do Jaroměře a dále pak rychlostní silnice R11, až na hranice s Polskem. Sloužit by potom měla jako rychlé spojení například mezi Prahou a Polskou Vratislaví. PRŮBĚH PRACÍ Práce byly zahájeny skrývkou ornice v trase a následujícím archeologickým výzkumem, který v místě zajistil prvky obydlení ze 13. století. Po skončení výzkumu, se práce rozeběhly na plno. Pracuje se na celém úseku, nepatrnější jsou činnosti na velkém mimoúrovňovém křížení Kukleny.Na začátku úseku po Kukleny byly dokončeny zemní práce a jsou zakládány podkladní vrstvy vozovky v trase. V září budou položeny také trativody a žlaby. Na dalších úsecích bylo položeno mechanicky zpevněné kamenivo a dojde k pokládce betonových žlabů Curb-king. Úsek dálnice Osičky – Hradec Králové navazuje na 1. část Chýšť – Osičky a napojuje se na něj připravovaná stavba Hradec Králové – Smiřice. Trasa prochází zemědělskou půdou a křižuje komunikace propojující jednotlivé obce a polní cesty. S komunikacemi III. třídy je navrženo mimoúrovňové křížení, které zajistí plynulý provoz, bezpečnost a dostatečnou kapacitu mezikřižovatkových úseků. Západně od Hradce Králové je navržené napojení na dálnici a to mimoúrovňovou křižovatkou Kukleny se stávající silnicí I/11. Zde byly dokončeny zemní práce a v současné chvíli je plánována tvorba podkladových vrstev vozovky na větvích, vybudování příkopů, položení konstrukční vrstvy, trativodů, žlabů a zhotovení propustků na větvích C a E. Pracuje se také na osvětlení křižovatky a vybudování dešťové kanalizace. Na přeložce silnice I/11 už jsou dokončené příkopy. Aktuálně je připravována pokládka odvodňovacího žlabů Curb-king. V úseku také probíhá stavba nájezdu silnice I/11, v rámci které probíhá pokládka pokládka drenážního plastbetonu v odvodňovacích proužcích a výstavba schodiště, skluzů a položení dlažby. Pracuje se také na osvětlení přeložky silnice. V plánu je i přeložka místní polní cesty, kde dochází k zemním pracím, pokládce ŠD a ohumusování včetně hydroosevu. Projekt, kromě stavby samotného dálničního tělesa, zahrnuje vybudování čtrnácti dálničních mostů. Jihovýchodně od obce Osice vzniknou také parkovací a odpočinkové zóny s veškerým vybavením. Na dálničním mostu přes Plačický potok a biokoridor probíhá betonáž říms a osazení zábradelního svodidla bez svodnice.Na to, jak úsek Osičky – Hradec Králové v současnosti vypadá, se můžete podívat v rámci letošní Silniční konference 2016 v Hradci Králové (19. října). Více na: http://www.silnicnikonference.cz. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ: Název stavby: Dálnice D11, stavba 1105-2 Osičky – Hradec Králové Místo stavby: Královéhradecký kraj Katastrální území: Kukleny, Plačice, Stěžery, Vlčkovice Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotovitel: Sdružení D11 Osičky – Hradec Králové (EUROVIA CS, a.s., Metrostav a.s., Strabag a.s.)

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav