Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Stavební sektor očekává v letošním i příštím roce mírný růst

Stavební sektor očekává v letošním i příštím roce mírný růst

5. 3. 2017
zdroj: silnice-zeleznice.cz (red)
Napsali o nás
V roce 2017 očekávají ředitelé stavebních společností mírný růst sektoru o 2,7 procenta. Tržby by podle predikcí ředitelů měly růst více, a to o 4,4 procenta. Vytížení kapacit jednotlivých společností se aktuálně pohybuje na úrovni 80 procent, přičemž zakázky mají stavební firmy v průměru nasmlouvané na půl roku dopředu. Velké stavební společnosti a firmy zaměřené na inženýrské stavebnictví jsou však v krátkodobých předpovědích mírně pesimistické. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint Gobain. Podle výsledků Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2017 výkon stavebního sektoru v následujících dvou letech mírně poroste, predikce ředitelů stavebních společností jsou však opatrné. V letošním roce by mělo dojít k meziročnímu růstu stavební produkce v průměru o 2,7 procenta, přičemž na kladném vývoji se shodly téměř tři čtvrtiny (71 procent) ředitelů stavebních firem. „Stavebnictví po předchozím poklesu projde v tomto roce mírným oživením. Privátní investoři zvyšují objem jejich investic již nyní a pokud se podaří veřejným zadavatelům úspěšně dokončit rekordní objem nastartovaných výběrových řízení z minulého roku, zakázek bude pro firmy určitě více.“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Pesimistické jsou ve výhledech na letošní rok především firmy zaměřené na inženýrské stavby a velké stavební společnosti, které očekávají růst v hodnotě 1,8, respektive 2,1 procenta. „Tyto obavy vyplývají zejména z nejistoty, jestli se podaří dokončit velký objem rozběhnutých výběrových řízení. Stavebnictví a zejména velké firmy jsou totiž výrazně závislé na veřejných zakázkách. Situace v privátním sektoru, např. u developerů je úplně jiná, tam vidíme silnou a rostoucí poptávku zejména v rezidenčním a průmyslovém developmentu“ vysvětluje Pavel Kliment, partner odpovědný za sektor stavebnictví a real estate v KPMG Česká republika. Dařit by se naopak mělo společnostem zaměřeným na pozemní stavitelství (růst 3,0 procenta) a malým a středním firmám (růst 2,9 procenta). Opačná situace se objevuje v předpovědích pro rok 2018. Zatímco by růst výkonu stavebního sektoru měl dosáhnout v průměru 1,5 procenta, velké stavební firmy predikují růst o 3,4 procenta. Malé a střední firmy v dlouhodobém horizontu naopak předpokládají růst jen o 0,8 procenta. „Pozitivní je přihlášení se zástupců státních orgánů k podpoře investiční výstavby. Přínosem by měl být i nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který už nepreferuje jen nabídnutou cenu, ale umožňuje zadavatelům soutěžit tzv. “na kvalitu“. Dosavadní důraz na nejnižší cenu se zanedlouho zákonitě promítne mj. v bezpečnosti práce či kvalitě předávaných staveb. Těší nás též informace o připravených finančních prostředcích pro stavebnictví. Nyní jen čekáme, až si odpovědní administrátoři osvojí nová pravidla soutěžení a možnosti nového dotačního období EU.“ uvádí Milan Veselský, obchodní ředitel Metrostav a.s. „Očekáváme lehce negativní vývoj, a to zejména kvůli klesajícím cenovým hladinám nabídek. Pokud by alespoň mírně vzrostl objem stavební produkce, máme šanci dostat se na nulu,“ říká Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ. Tržby stavebních firem v následujících letech by měly podle ředitelů mírně překročit očekávaný růst produkce. V roce 2017 predikují ředitelé stavebních společností růst tržeb o 4,4 procenta. Lepší výsledky předpokládají v tomto ohledu společnosti zaměřené na pozemní stavby a velké stavební firmy (růst o 5,3, respektive 5,0 procenta). Mírně pesimistické jsou z hlediska tržeb firmy specializující se na inženýrské stavby, když predikují růst tržeb jenom o 1,7 procenta. Celkově opatrnější je odhad vývoje tržeb na rok 2018, kdy by se podle ředitelů měly zvýšit o 2,5 procenta. „Našim vystavovatelům se v poslední době daří velmi dobře. Lidé, kteří staví svépomocí nebo plánují rekonstrukci, jsou optimisticky naladěni a mají opět chuť utrácet peníze za své pohodlí,“ komentuje postoj malých investorů Matěj Chvojka, ředitel mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Stavební společnosti měly v době prováděného výzkumu, tedy v lednu a únoru 2017, nasmlouvané zakázky v průměru na půl roku (6,3 měsíce) dopředu. Nejvíce zakázek mají aktuálně nasmlouvané velké stavební společnosti, a to na 8,1 měsíce. Nejméně zakázek mají v zásobníku práce naopak firmy zaměřené na inženýrské stavby (4,8 měsíce). Více než třetina stavebních firem (35 procent) má přitom letos více práce než ve srovnatelném období roku 2016. Nejlépe si v tomto ohledu vedou velké stavební společnosti a firmy zaměřené na pozemní stavby, které mají více práce než před rokem v polovině (47 procent), respektive ve dvou pětinách (40 procent) případů. Významně si pohoršily firmy věnující se inženýrským stavbám, které mají meziročně méně zakázek v polovině (50 procent) případů, lépe si vede jen pětina (19 procent) z nich. „Stavební trh stále klesá, navzdory příznivému vývoji celé ekonomiky. Je to dáno výpadky v přípravě veřejných investic. Chybí vize a dlouhodobé plány. Další výhled závisí na schopnosti veřejných investorů připravovat k realizaci nové projekty a čerpat evropské fondy. Nepředpokládáme, že se situace dramaticky zlepší a v letošním roce očekáváme ve stavebnictví nejvýše mírný růst. Je strategickým zájmem naší země využít na maximum prostředky z fondů EU, a toho lze docílit jen tak, že zakázky budou zadávány průběžně a nedojde pak k jejich kumulaci nad kapacitní možnosti všech firem působících na českém trhu,“ tvrdí Michal Jurka, statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko, Skanska, a. s. Vytížení kapacit jednotlivých společností zaznamenalo oproti výsledkům výzkumu v Kvartální analýze českého stavebnictví Q4/2016 pokles o 12 procentních bodů a nyní se v průměru pohybuje na úrovni 80 procent. Nejmenší vytížení potvrdily firmy zaměřené na inženýrské stavitelství (68 procent). „V rámci dopravního stavitelství bude klíčové soutěžení o velké projekty z 1. balíku staveb "s výjimkou EIA". Toto bude určující nejenom pro rok 2017, ale na období 2–3 let. Pro výkon v roce 2017 bude zásadní, kolik oprav a malých staveb bude vypsáno, protože převis zakázek z roku 2016 je téměř nulový,“ popisuje situaci Tomáš Hajič, předseda představenstva, Dálniční stavby Praha, a. s. Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2017 je dostupná k bezplatnému stažení na http://www.ceec.eu.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav