Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Bezpečnější cesta aut prudkým svahem

31. 10. 2016
zdroj: Noviny Metrostavu Ing. Lenka Svobodová
Napsali o nás
Posledního srpna letošního roku mohli motoristé poprvé zdolat zhruba 350m výškový rozdíl mezi Božím Darem a Jáchymovem po nově upravené spodní serpentině silnice I/25. Tým Ing. Zdeňka Rozsypálka z  divize  4 totiž uvedl do  provozu takzvanou dolní jáchymovskou točku, na které pracoval od dubna 2014. „Drobné nedodělky, třeba úpravu koryta Jáchymovského potoka a obklad zárubní zdi, jsme dokončili 30. září,“ vzpomíná Ing. Rozsypálek na zakázku, při které se stavbaři museli vyrovnat nejen s  běžnými technickými a logistickými problémy, ale také s komplikacemi vyvolanými místní historickou hornickou činností. Nečekané archeologické objevy Zemní práce při úpravě točky odhalily nejen pět očekávaných důlních děl, ale i tři neznámá. Na silniční stavbu proto musel neobvykle nastoupit závodní dolu – Ing. Marian Hrk z úseku výrobně-technického ředitele. Ten po profárání zjistil u dvou štol narušenou statiku, a proto jejich vstup nechal trvale znepřístupnit, k čemuž napomohl Vladimír Pravda z provozu tunelů divize 5, který jako vedoucí trhacích prací Metrostavu vytvořil projekt jejich likvidace. Nejkrásnější třetí dílo, z map známé jako Türkensteuer Stollen, ale mohli zástupci České geologické služby a  Národního památkového ústavu prozkoumat. V chodbách o celkové délce asi 250 m nalezli stopy ruční- ho křesání, tesané výklenky na kahánky, dřevěné stojky, ohořelá dřeva, chodby od sazí a drobné kovové a keramické artefakty. „Abychom umožnili i další výzkum štoly, odvodnili jsme ji, opatřili revizní šachtou s plynotěsným uzávěrem a zabudovali její ústí,“ říká stavbyvedoucí Karol Humeník. Zatímco historici a geologové se z toho radovali, protože většina historických důlních děl byla v Jáchymově zničena či trvale znepřístupněna,stavbařům nálezy z 16. století přidělaly vrásky a prodloužily termín dokončení. „Nejnáročnější bylo administrativní zabezpečení sanací děl a zajištění jejich financování,“ říká Ing. Rozsypálek. Řidiče ale určitě víc zajímá, že takzvaná Jáchymovská točka už dnes nestoupá v původním 17% sklonu, ale o téměř pět procent menším. V silniční dopravě se však každé stoupání nad 10 % považuje za  nebezpečné. Motoristé proto jistě přivítali i to, že divize 4 vozovku v dotčeném úseku rozšířila a zajistila dvěma zárubními stěnami.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav