Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Stavební lídr s lidskou tváří

3. 11. 2016
zdroj: Hospodářské noviny Příloha - Kvalita jako služba Tomáš Zámečník
Napsali o nás
Stavebnictví je přímo definováno pojmy stabilita, dlouhodobost a udržitelnost. Projekty často trvají roky a výstavba vždy nějak ovlivňuje okolní životní prostředí. V takovém odvětví je představa rychlých a vysokých zisků zcela vyloučená. Stavební lídr Metrostav, který je se svou Skupinou Metrostav již třetím rokem jedničkou na českém stavebním trhu, letos oslavil 45 let své úspěšné existence. Je to i proto, že po celou tu dobu se Metrostav snaží být dobrým sousedem neboli, jak se dnes říká, společensky odpovědnou firmou. Společenská odpovědnost Metrostavu a jeho koncernu začíná už tím, co pro občany staví. Metrostav razí tunely, buduje metro, mosty, dálnice a silnice, staví obytné i průmyslové objekty, elektrárny i čističky odpadních vod, rekonstruuje památkové objekty. Působí v oboru stavebnictví, který v porovnání s jinými sektory trpí podprůměrnou ziskovostí a vysokou rizikovostí, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Přesto společnost Metrostav patří k firmám, které se o svůj hospodářský výsledek dělí, myslí na ostatní a dokazuje, že i stavební gigant může mít lidskou tvář. Společenská odpovědnost Skupiny Metrostav je založena na několika pilířích. Tím prvním je transparentní podnikání. Společnost i její koncern razí nulovou toleranci vůči neetickému chování. Všichni zaměstnanci, členové orgánů a spolupracující třetí osoby koncernu se řídí Etickým kodexem Skupiny Metrostav, který v sedmi bodech stanovuje principy a pravidla žádoucího chování a jednání. Dodržování kodexu je vyžadováno i od subdodavatelů, pokud nedisponují vlastním přísnějším kodexem. Koncern disponuje etickou linkou, kam může kdokoliv nahlásit své podněty, má-li podezření na neetické chování. Dalším pilířem společenské odpovědnosti jsou vlastní zaměstnanci. A začíná se u zaměstnanců potenciálních. Metrostav je totiž jediná stavební firma v České republice, která má ucelený systém výchovy učňů. Cílem již osm let probíhajícího projektu Zruční učni je zvýšit zájem o stavební obory a předání know-how mladým řemeslníkům. Projekt spolupracuje se školami v Praze, Brně a Ústí nad Labem. V rámci programu Metrostav žáky hmotně podporuje během studia a umožňuje jim praxi na vlastních pracovištích. Ročně proběhne přibližně 9000 hodin odborného výcviku na pracovištích společnosti. Projekt Zruční učni podpořil od roku 2008 již 330 žáků, z nich mnozí se následně stali spokojenými spolupracovníky Skupiny Metrostav. Metrostav tradičně investuje i do výchovy nových spolupracovníků podporou vysokých škol. Společnost standardně pořádá přednášky svých expertů, exkurze, praxe, stáže a pomoc s diplomovými pracemi. Stávajícím zaměstnancům podnik garantuje kromě nadstandardních benefitů i vysokou bezpečnost při práci. Společnost každoročně pořádá interní motivační program Bezpečné pracoviště, kde motivuje své zaměstnance k bezpečné práci. Důkazem o kvalitě řízení v oblasti BOZP je obhájený šestý titul Bezpečný podnik garantovaný Státním úřadem inspekce práce. Zaměstnanci, kteří se dostanou do tíživé situace, mohou využít Fondu sociální pomoci Metrostavu, který funguje už od roku 1994. Metrostav má i svůj Senior klub, který už třináct let pomáhá jeho bývalým zaměstnancům. Je to jedinečný projekt svého druhu v ČR a aktuálně sdružuje přes 300 členů. Dalším významným pilířem společenské odpovědnosti Metrostavu je ochrana životního prostředí prostřednictvím inovací. Stavebnictví má na životní prostředí vliv vždycky. Nejen v Česku platí, že se stavbou dálnice souhlasí všichni, bohužel se ale všichni neshodnou na tom, kudy má dálnice vést a kolik má stát. Stavební firma je při výstavbě vidět nejvíce, a tudíž jsou jí veřejností hojně přisuzována všechna negativa, která s sebou stavby nesou. Metrostav se proto snaží chovat ekologicky a předkládat inovativní řešení a produkty, které významně přispívají k šetrné a kvalitní výstavbě. Ve spolupráci se třemi největšími stavebními fakultami v České republice se Metrostav zúčastnil výzkumných prací v rámci Centra pro efektivní a udržitelnou infrastrukturu, a to v oblasti mostů a tunelů. Plodnou činnost výzkumu a vývoje dokládá deset platných užitných vzorů a šest patentů společnosti. Metrostav jde vstříc i progresivní technologii v oblasti designu – BIM (Building Information Modeling/Management), což je moderní a v mnoha směrech revoluční přístup k realizaci stavebních projektů. Společnost se též snaží zvyšovat podíl šetrných budov. Má dokončených šest staveb s environmentálním certifikátem mezinárodní metodiky LEED, BREEAM a SBToolCZ a další dodatečně certifikované stavby. Neposledním pilířem je pak přímá podpora subjektů z okolí společnosti. Firma sponzoruje dvě pražská divadla, celou řadu sbírek a charit, vzdělávacích a sportovních akcí a podporuje handicapované spoluobčany. Skupina Metrostav zaměstnává přes čtyřicet pracovníků se zdravotním postižením, včetně vozíčkářů. Velmi dobře funguje spolupráce s Českou asociací paraplegiků, která pomáhá s výběrem a sama možné zaměstnance doporučuje. Každý, kdo měl možnost integrovat do svého týmu handicapovaného, ví, kolik vedlejšího pozitivního vlivu, kromě práce samotné, má jeho přítomnost na tým. Unikátním letošním počinem v oblasti sportu a podpory handicapovaných bylo generální partnerství na Metrostav Handy Cyklo Maratonu, který v podmínkách extrémního cyklistického závodu sdružuje zdravé i handicapované. Závod byl štafetou čtyř- a osmičlenných týmů, které musely za 111 hodin ujet 2222 km, a to z Prahy do Bratislavy a zpět, napříč čtrnácti kraji. Členem týmu byl vždy minimálně jeden handicapovaný závodník. Skupina Metrostav vyslala do závodu nejen dva osmičlenné týmy, ale i pětadvacet dobrovolníků, kteří pomáhali s přípravou a organizací. Zaměstnancům, kteří se do akce zapojili jako závodníci nebo dobrovolní organizátoři, dal podnik placené volno. A zbytek zaměstnanců fandil. Ředitel závodu Heřman Volf ke spolupráci poznamenal: „Překvapilo mě, jak vstřícně s námi představitelé Skupiny Metrostav jednali a jak kvalitní partnerství s námi navázali. Nikdy bych nevěřil, že stavební obr může mít tak lidskou tvář.“ Být sociálně odpovědnou firmou není jednoduché. Pokud však společnost vytvoří ten správný mix, ve kterém se snoubí žádoucí etické chování, firemní občanství a zodpovědné vnímání potřeb druhých, lze s okolní společností navázat a udržet dobré vztahy, které nakonec přispějí k dlouhodobému úspěchu. Nejdůležitější pak ovšem je nezapomenout se o ten úspěch znovu podělit s ostatními. O autorovi| Tomáš Zámečník, personální ředitel, Metrostav a. s.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav