Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Nejlepší firmy a organizace převzaly ve Španělském sále prestižní ocenění

Nejlepší firmy a organizace převzaly ve Španělském sále prestižní ocenění

22. 11. 2016
zdroj: aktualne.cz NPK
Napsali o nás
V jediné soutěži pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel - Národní ceně kvality ČR -zvítězila společnost MIELE TECHNIKA. Titul "Excelentní organizace" získala i společnost KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA. Ve veřejném sektoru si vítězství odnáší INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA LÁZNĚ BOHDANEČ v programu Excelence a STŘEDNÍ ŠKOLA BRNO, CHARBULOVA v hodnocení podle modelu CAF. Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v podnikatelském sektoru získaly společnosti METROSTAV a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Ve veřejném sektoru se o vítězství podělilo MĚSTO KOPŘIVNICE a STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV. O významu Národních cen nejlépe svědčí účast nejvyšších představitelů státu. Předávání ocenění se osobně ujal prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Milan Štěch, premiér Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, a řada dalších významných hostů. Národní ceny kvality jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných pravidel a jsou nástrojem k dosahování vynikajících výsledků. Managementu poskytuje hodnocení v Národních cenách kvality neocenitelnou zpětnou vazbu a umožňuje nastoupit cestu trvalého zlepšování. “Naše ekonomika je silně proexportně orientovaná, proto vítám příležitost porovnat výsledky našich firem s nejlepší světovou konkurencí. Národní ceny kvality nejenže právě takové porovnání umožňují, ale jsou i nástrojem pro zavedení trvalého zlepšování a pro efektivní využívání zahraničních zkušeností. Proto podporuji zapojení našich podniků do programu národních cen a věřím, že to povede k dalšímu zvyšování konkurenceschopnosti a úspěšnosti naší produkce na světových trzích," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Národní ceny kvality ČR se významně liší od kteréhokoli jiného ocenění. V jejich hodnocení je využíván Model Excelence EFQM, který nejen dokáže objektivně porovnat firmy různých oborů a velikostí, ale je i silným manažerským nástrojem, který slouží k systematickému a trvalému přezkoumávání kvality organizace a to od vedení, přes strategická rozhodnutí, zaměstnance a financování, až po klíčové výsledky. Zjednodušeně řečeno, Národní ceny kvality nejen zhodnotí, v jakém stavu se firma nachází, ale současně ukážou cestu ke zlepšování a dalšímu růstu. "Účastí v Národní ceně kvality ČR mohou naše organizace získat za velmi výhodných podmínek implementaci jednoho z nejvýkonnějších manažerských nástrojů současnosti - Modelu Excelence EFQM. Jde o vyzkoušený a v praxi prověřený nástroj, který podle nezávislých studií zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. Úspěšně ho proto využívá přes 30.000 evropských firem. Je škoda, že jen malá část z nich sídlí v České republice a naší ambicí je tento nepříznivý stav změnit," vysvětlil Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR. V naší zemi je zatím model převážně využíván u společností se zahraničními vlastníky, které ho znají a uvědomují si jeho prestiž a potenciál. Přitom, díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, mohou čeští podnikatelé model v rámci Programů Národních cen kvality ČR aplikovat s minimálními náklady, nebo využít jeho zjednodušené varianty START a START Plus, nebo ocenění za realizaci projektů zlepšování Start Europe. V zemích EU je model využíván častěji nejen v komerční sféře, ale i ve zdravotnictví, školství, policii, armádě a dalších organizacích. Evropský institut pro veřejnou správu dokonce vyvinul jeho modifikaci - Model CAF, určený pro organizace veřejné správy, který je Evropskou komisí doporučován jako nejlepší cesta ke zkvalitňování veřejné správy. Druhé z udílených ocenění, Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prošla na přelomu loňského a letošního roku významnou a jednoznačně pozitivní změnou. Účastníci ceny byli letos hodnoceni podle modelu "Committed to Sustainability", vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je tak plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění konceptu společenské odpovědnosti (CSR) nejen jako významného marketingového nástroje, ale především základu pro podnikání v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. "Hodnocení podle modelu "Committed to Sustainability“ se zaměřuje na 4 hlavní oblasti - People, Planet, Profit a Products. Poskytuje účastníkům ceny nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází. Současně ukazuje, kterým směrem by se v oblasti CSR měla organizace ubírat a na jaké věci se zaměřit, čímž pomáhá rozvíjet problematiku společenské odpovědnosti maximálně efektivně," vysvětlila principy hodnocení ceny Alena Plášková, předsedkyně představenstva Sdružení pro oceňování kvality. Stoupající význam problematiky CSR ve vyspělém světě přivádí k tématu společenské odpovědnosti i menší a střední firmy. Rada kvality jim vycházela vstříc již v minulosti organizováním Cen hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. V loňském roce ale spatřil světlo světa zcela nový program, připravený ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociací společenské odpovědnosti, a společnosti P3 - People, Planet, Profit - Cena za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně. " Společenská odpovědnost zdaleka není jen doménou velkých firem. Existují stovky malých podniků, které to možná nenazývají CSR, ale nezištným způsobem podporují svoje okolí. Cítili jsme proto potřebu připravit program, který pomůže tuto aktivitu v malých a středních firmách rozvíjet. Menší firmy sice své projekty cílí na omezené území a investují do nich nižší částky, ale vzhledem ke svému vysokému počtu je celkový efekt ve smyslu společenské odpovědnosti mimořádný. Proto chceme ty nejlepší ocenit a motivovat další malé firmy k podobné činnosti," řekl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cenu za společenskou odpovědnost - "Podnikáme odpovědně" si na slavnostní večer přišli převzít zástupci společností CHANNEL CROSSINGS, CENTRUM ANDRAGOGIKY a ERGOTEP, DRUŽSTVO INVALIDŮ. Kromě ocenění v Programech Rady kvality ČR budou na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Medaile ANEŽKY ŽALUDOVÉ za kvalitu, Manažer kvality roku 2016, Cena za publicistický přínos v oblasti kvality, Ekologicky šetrný výrobek a Ocenění za dlouhodobou spolupráci.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav