Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Za čtyři měsíce zadali veřejní investoři zakázky za 100 miliard korun, o 130 procent víc než loni

Za čtyři měsíce zadali veřejní investoři zakázky za 100 miliard korun, o 130 procent víc než loni

31. 5. 2017
zdroj: businessinfo.cz Stavebnictví
Napsali o nás

Od ledna do dubna 2017 bylo ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům celkem 7850 výběrových řízení v hodnotě 99,5 miliardy korun, což oproti minulému roku představuje výrazný nárůst objemu ukončených tendrů.

V prvních čtyřech měsících dále veřejní investoři vypsali 2699 nových výběrových řízení v hodnotě 76,3 miliardy korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci dubna 2017.

V dubnu roku 2017 vyhlásili veřejní investoři celkem 673 výběrových řízení v hodnotě 24 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový (23,6 procenta) pokles počtu vyhlášených soutěží a zároveň desetinový (10,4 procenta) pokles jejich objemu. „V prvních měsících se nám podařilo dokončit několik velkých zakázek, z hlediska obratu jsme na tom mírně lépe než ve stejném období loňského roku. Musíme si však uvědomit, že srovnáváme s rokem 2016, který byl v posledních letech úplně tím nejslabším. Navíc, od začátku roku investoři vyhlásili nejméně zakázek za tři roky, což mě úplně nenaplňuje optimismem," uvádí Michal Jurka, prezident Skanska Česká republika a Slovensko.

Od ledna do dubna 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 2699 soutěží v souhrnné hodnotě 76,3 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku jde tak o desetinový (10,6 procenta) pokles počtu vypsaných zakázek a zároveň o čtvrtinový (24,0 procenta) pokles jejich objemu. „Ačkoliv je počet vypsaných výběrových řízení v prvních měsících velmi nízký, předpokládám, že v první polovině roku dojde k jejich výraznému nárůstu. Důvodem jsou blížící se volby, kdy v rámci předvolební kampaně bude snaha začít a dotáhnout do konce celou řadu projektů," říká Vladimír Steiner, provozní ředitel společnosti Schindler CZ.

„V minulém roce se snížil objem stavební produkce o více než 7 procent. Přesto však srovnání posledního loňského čtvrtletí s prvním letošním kvartálem vyznívá jednoznačně pro rok 2016. V říjnu až prosinci 2016 bylo zadáno 918 zakázek oproti 707 v lednu až březnu 2017, navíc jejich hodnota klesla z 32 na 25 miliard. A že se neblýská na lepší časy, ukazuje i statistika vypisovaných soutěží. Loni jich bylo průměrně 757 za kvartál, oproti letošním 476, a jejich předpokládaná hodnota klesla z průměrných 36,8 mld. na letošních 18,7 mld. Zatím tak, navzdory všem příslibům, nejsou vytvořeny podmínky pro zlepšení oboru ani z hlediska legislativy, ani z pohledu přípravy projektů," upozorňuje Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav.

„Po velmi slabém začátku roku se počet i objem vyhlášených veřejných soutěží pozvolna zvyšuje, byť oproti loňsku jde stále o znatelný pokles. Důležité nyní bude, jak investoři zareagují na připravovanou novelu stavebního zákona a na blížící se termín voleb do Poslanecké sněmovny," dodává Tomáš Koranda, člen představenstva Hochtief CZ.

Z výše uvedených výběrových řízení bylo dosud ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 7 procent, což představuje 5 procent z celkového objemu ve vypsané hodnotě 3,8 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 3,3 miliardy korun, tedy o zhruba 12 procent méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 7 procent z celkového počtu oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 67,1 miliardy korun.
Soutěží je téměř dvojnásobek

Od ledna do dubna 2017 bylo konkrétním dodavatelům zadáno celkem 7850 zakázek v hodnotě 99,5 miliardy korun. V meziročním srovnání tyto hodnoty představují nárůst o 181,2 procenta v počtu ukončených soutěží a o 130,8 procenta v objemu investic. Počet ukončených soutěží v prvních čtyřech měsících je zároveň nejvyšší za poslední tři roky, objem těchto zakázek pak představuje dvouleté maximum. Vývoj byl přitom ovlivněn změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

„Zveřejněné výsledky o rekordním počtu ukončených a zadaných zakázek v prvních měsících roku bylo možné očekávat vzhledem k nárůstu počtu oznámení ve Věstníku veřejných zakázek před nabytím účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek v říjnu roku 2016. Ani výsledky o mírném poklesu zveřejněných oznámení v dubnu roku 2017 nejsou pro mne, jako představitele skupiny společností zaměřených na stavební a strojírenskou výrobu, nikterak překvapivé, neboť reflektují trend nepřipravenosti velkých investičních projektů a pomalý rozběh nových dotačních programů. Optimisticky však vyznívá údaj o nárůstu zadaných zakázek na projektové práce za první měsíce tohoto roku. Nevyskytnou-li se procesní problémy, lze díky souvztažnosti mezi projektovými a stavebními pracemi očekávat mírnou konjunkturu v počtu i objemu nově vypsaných zakázek na realizaci stavebních prací ve druhém pololetí roku 2017," hodnotí současnou situaci Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva společnosti Klement Holding.

„Výrazný nárůst zadaných zakázek v prvních měsících roku 2017 je pro stavební firmy velmi dobrou zprávou. Pro další vývoj však bude důležitá příprava staveb, finanční možnosti veřejných investorů, schopnost čerpat z evropských fondů a samozřejmě i kapacitní možnosti dodavatelů," dodává Pavel Kliment, partner odpovědný za sektor stavebnictví a real estate v KPMG Česká republika.

Redakčně upravená TZ CEEC Research


URL| http://www.businessinfo.cz/cs/...

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav