Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Špindlerův Mlýn ovládli místo lyžařů oceláři

11. 12. 2016
zdroj: konstrukce.cz Zajímavosti Bc. Fejfar Vítězslav
Napsali o nás
Sedmý ročník odborné konference KONSTRUKCE 2016 hostil 3. listopadu po roční přestávce Harmony Club Hotel ve Špindlerově Mlýně. Pro více než 130 přihlášených účastníků konference připravili organizátoři z České asociace ocelových konstrukcí a KONSTRUKCE Media s. r. o. osmnáct přednášek systematicky mapujících aktuální vývoj v projektování, výrobě a údržbě ocelových konstrukcí. Zahájení konference vzal na svá bedra tradičně prezident ČAOK Ing. Antonín Pačes a krátkou zprávu o činnosti a představení asociace podal její tajemník Ing. Marek Janda. Následoval odborný program, který vervou sobě vlastní odstartoval zprávou o novinkách z technické komise ČAOK Ing. Dalibor Gregor. Nový český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT představil z pohledu projektanta a statika Ing. Jindřich Beran ze společnosti EXCON, a. s. Nové typy rovnoramenných úhelníků v projektu výstavby stožárů VN prezentoval Ing. Zbyněk Vašek z ArcelorMittal Ostrava a ocelové konstrukce nového technologického, vývojového a administrativního centra v Dobrušce představili společně Ing. Lenka Shánělová ze společnosti SKÁLA & VÍT, s. r. o. a za dodavatele této stavby PSV Stavební, s. r. o. Ing. Petr Ptáček. Po obligátní přestávce na kávu přišli na řadu zinkaři. Ing. Petr Strzyž z Asociace českých a slovenských zinkoven informoval všechny přítomné výrobce oceli, jak správně navrhnout součásti pro úspěšné žárové zinkování. Ještě více se do problematiky žárového zinkování položil Ing. Vlastimil Kuklík z ČVUT v Praze, který vysvětlil záludnosti procesů zinkování vysokopevnostních ocelí. Ing. Petr Koval – odborník na tryskání ocelových konstrukcí ve své přednášce Tryskání a hlavní příčiny, které snižují životnost OK, představil výrobcům a dodavatelům konstrukcí způsob, kterým lze ušetřit náklady na jejich povrchovou úpravu a údržbu. Svou know-how pro spojování a zemnění ocelových konstrukcí prezentoval Ing. Petr Spáčil ze společnosti HILTI a konkrétní příklad zajímavé rekonstrukce OK historické haly Hlavního nádraží v Praze prezentoval Ing. Miloslav Lukeš ze společnosti EXCON, a. s. Tím, jak se za astronomické částky staví stadion s unikátní výsuvnou střechou v Sankt-Petěrburgu ještě před obědovou přestávkou všechny přítomné ohromil Ing. Pavel Svoboda ze společnosti Stráský, Hustý a partneři s. r. o.Odpolední blok zahájil svižně prof. František Wald z ČVUT v Praze, který s optimismem sobě vlastním predikoval vývoj navrhování styčníků podle EN 1993-1-8 po roce 2020. U normotvorby zůstala i další přednáška v podání Ing. Martina Sondela z Českého svářeč ského ústavu Ostrava, který představil požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z vysokopevnostních ocelí. Své nezastupitelné místo mají na konferenci KONSTRUKCE mosty. Úvod do této problematiky zajistil s přednáškou o financování dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury. Plány státu na financování výstavby jsou, soudě podle dlouhé a vášnivé debaty, kterou přednáška přinesla, zajímavým tématem nejen pro všechny mostaře. Neméně pozornosti si zasloužila rovněž prezentace Ing. Jiřího Hlavatého z Ředitelství silnic a dálnic ČR věnovaná ocelovým mostům na silnicích a dálnicích, kterou kvůli nepřítomnosti autora přednesla jeho kolegyně Ing. Martina Mrvová. Svou troškou do mlýna přispěli k tématice mostů na železnici i Ing. Milan Kučera a Ing. Zdeněk Podlipný ze SŽDC, s. o.Konkrétní zkušenosti z výstavby mostních objektů v posledním přednáškovém bloku prezentovali Ing. Libor Švec ze společnosti Metrostav a. s. – Rekonstrukce železničního mostu na trati Chomutov – Cheb, železniční most na trati Hohenau-Přerov představil Ing. Petr Šťasta z Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. a finále patřilo Ing. Martinu Sedmíkovi ze společnosti Valbek, spol. s r. o., který referoval o společném projektu se společností Metrostav na dálničním mostu mezi tunely. Finále to ale bylo pouze zdánlivé. Po necelých dvou hodinách od skončení oficiálního bloku se všichni účastníci konference sešli na společenském večeru s bohatým rautem, na jehož začátku byla udělena cena za vynikající diplomovou práci v oboru ocelových konstrukcí, kterou získala Ing. Monika Kubzová z VŠB-TU Ostrava. Vůbec poprvé v historii konání konference byla rovněž udělena Cena Pavla Juchelky – dlouholetého prezidenta ČAOK, který nás bohužel v loňském roce navždy opustil. Prvním laureátem této ceny se stal a ocenění převzal prof. Jiří Studnička, a to za celoživotní přínos v oboru ocelových konstrukcí.Sluší se rovněž poděkovat partnerům konference, bez kterých dnes akci podobného rozsahu prostě nelze udělat kvalitně. V letošním roce jimi byli Asociace českých a slovenských zinkoven, EXCON, MUT Tubes a STACO Rošty CZ. Dnes je možné říci, že konference KONSTRUKCE 2016 byla v celé řadě ohledů úspěšnou a v tomto duchu chtějí pořadatelé pokračovat i v dalším ročníku.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav