Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Ptáme se Ing. Pavla Piláta, generálního ředitele Metrostavu

Ptáme se Ing. Pavla Piláta, generálního ředitele Metrostavu

15. 1. 2017
zdroj: Noviny Metrostavu Ing. Lenka Svobodová
Napsali o nás
Jaký byl podle vás uplynulý rok 2016? Stavebnictví se v něm opět nevedlo. Oproti roku 2015, kdy došlo k jeho růstu z důvodu dočerpávání evropských peněz, propadl objem stavební produkce o víc než 10 % a situace na trhu byla snad nejobtížnější od vypuknutí celosvětové recese na přelomu let 2008 a 2009. Metrostavu se proto vloni jen obtížně dařilo blížit k plánovaným parametrům. Přesto si všichni, kdo se aktivně podíleli na výsledcích firmy, zaslouží poděkování, protože odvedli dobrou práci. I když na trhu panuje recese, stále totiž provádíme a dokončujeme mnoho významných projektů jak na poli dopravní infrastruktury, tak v pozemním stavitelství, a to nejen doma, ale i v cizině. Otevřela se třeba dálnice D8, dokončili jsme Garden Towers, největší bytový projekt u nás. Razíme tunel Ejpovice, v Polsku stavíme rychlostní komunikaci S7 u města Gdaňsk a rekonstruujeme historickou budovu Národního muzea v Praze. A přestože naše stavby vznikají v nelehkých podmínkách, jsou kvalitní a investoři jsou s nimi spokojení. Co dalšího bylo pro rok 2016 charakteristické? Nebyl připraven dostatek velkých infrastrukturních projektů a totéž se dá pravděpodobně očekávat i letos. Navíc naše stavebnictví začalo čelit výraznému ataku zahraničních firem, které dosud na českém trhu nepůsobily, ale vloni se začaly hlásit do soutěží. Rok 2016 byl významný i z hlediska legislativy týkající se stavebnictví, protože byl přijat nový zákon o zadávání veřejných zakázek a intenzivně se pracovalo na novém stavebním zákonu a zákonu EIA. Oboje přešlo i do roku 2017 stejně jako diskuze o zákonu o liniových stavbách. Do tvorby této celostátní legislativy jsme se v uplynulém období zapojili mnohem více než dřív, a to prostřednictvím profesních organizací, jako jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice či Hospodářská komora. Bylo něco, co Vás vloni obzvlášť potěšilo? Určitě to, že naše stavby obdržely mnoho ocenění třeba v prestižní soutěži Stavba roku. Získali jsme také Cenu Inženýrské akademie za tunelový komplex Blanka a v prosinci jsme převzali Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, která ukazuje, že Metrostav nejen ovládá svůj obor, ale také pomáhá potřebným. Jak se v roce 2016 dařilo Metrostavu v zahraničí? Naše výkony mimo území České republiky se včetně Slovenska pohybují kolem 30 % z celkového objemu. Pracujeme v Polsku, Finsku, Norsku, na Islandu a v Bělorusku. Komplikací ale je, že na zahraničních zakázkách nedokážeme použít tolik kapacit a personálu, jako bychom mohli u nás. Jsou ale pro nás nezbytné, když chceme zachovat naše firemní technologie a doma pro ně není uplatnění. Co se dá ve stavebnictví očekávat letos? Rok 2017 by mohl začít přinášet první významné projekty z nového programového období EU, avšak i přesto to bude spíše rok rozjezdový. Nečekám masivní nárůsty objemů nově připravovaných staveb, protože ty stále narážejí na komplikovanou českou legislativu. Bude také třeba diskutovat o legální, přiměřené a spravedlivé ochraně českého trhu tak, jako si své trhy chrání ostatní země EU. Kromě legislativy se budeme muset více věnovat i podpoře vzdělávání, a to nejen učňovského, ale i vysokoškolského. Ubývá totiž studentů na stavebních fakultách, což by nám mohlo do budoucna přinášet problémy, protože nebudeme mít kde brát absolventy. Možná se na tomto poklesu podílí i nepřestávající dehonestace našeho oboru. Musíme proto přispívat také k vylepšování obrazu stavitelství a k vytváření velkých projektů, vizí, strategií a směřování celého oboru směrem k budoucím investicím v ČR. Co bude v roce 2017 největší úkol pro Metrostav? Vyrovnat se s rostoucí konkurencí na trhu a s nedostatkem zakázek i kapacit, které stavebnictví ztratilo za období recese. Naším hlavním cílem bude snížit procento zakázek s neodpovídajícím hospodářským výsledkem a plnit plánované rentability na všech stavbách. Pozitivní ale je, že náš zásobník práce pro rok 2017 je lepší, než byl v předcházejících letech. Stále jsem proto optimista.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav