Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Další rekonstrukce v motolské nemocnici

1. 2. 2017
zdroj: Noviny Metrostavu Martina Vampulová
Napsali o nás
V největší české nemocnici v Motole znají Metrostav víc než dobře. Spolupráce týmu Josefa Majera z divize 9 s vedením tohoto zdravotnického zařízení se totiž počítá na roky. Dnes tu stavbaři odvádějí výbornou práci hned na čtyřech zakázkách. Rekonstruují pavilon E, dětskou polikliniku, a budují s ní související monolitickou schodišťovou věž zvanou vertikála Ekv a lávku pro pěší. Dále pokračují v přestavbě pavilonu H. „Objekt polikliniky je v současné době odstrojen až na holý skelet. Ten musíme zpevnit a sanovat, abychom mohli následně dostavět na střeše budovy další monolitickou konstrukci,“ popisuje Josef Majer. Budova pak získá i nový kabát s pásovými okny, bude zateplena a obložena kovovým obkladem. Uvnitř stavbaři prostor nově rozčlení většinou sádrokartonovými příčkami a doplní podlahami z litých směsí. „V zásadě se postup prací ve srovnání s předchozími rekonstrukcemi, které jsme prováděli v Motole, nemění. Pouze některé prvky, systémy a řešení jsou navrženy pro jiný způsob využití. Zatímco dříve přestavovaná křídla dětské nemocnice sloužila pro lůžkovou část a zahrnovala i vyšetřovací pracoviště a operační sály, v poliklinice se budou nacházet hlavně vyšetřovny ambulantních lékařů,“ upřesňuje Josef Majer. Proto bude objekt mimo jiné vybaven nejen potrubní poštou nebo vozíkovou dopravou, ale i archivačním systémem pro kartotéky. Náročné skloubení několika staveb najednou. Pravděpodobně nejnáročnější je podle vedoucího projektu koordinovat všechny zakázky tak, aby jejich jednotlivé kroky na sebe navazovaly. Například schodišťovou věž (vertikálu Ekv) stavbaři ještě nemohli dokončit, protože některé její konstrukce a především rozvody a provozní soubory úzce souvisejí se sousední poliklinikou, jejíž rekonstrukce stále probíhá. „Dokončení vertikály považuji za reálné do konce letošního roku, následně bude probíhat zkušební provoz a kolaudace. Předpokládám, že pravděpodobně společně s objektem polikliniky,“ odhaduje vedoucí projektu. Na rekonstrukci polikliniky úzce navazuje i vedlejší výstavba lávky pro pěší. Stavbaři momentálně provádějí piloty v její nové části. Další postup prací bude opět záviset na průběhu rekonstrukce polikliniky. Pavilon E (foto) i všechny ostatní zakázky v pražské fakultní nemocnici Motol včetně objektu H, o kterém jsme psali posledně, by měla divize 9 dokončit nejpozději do poloviny příštího roku.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav