Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Uzel na plzeňské dopravě

5. 2. 2017
zdroj: Noviny Metrostavu Ing. Lenka Svobodová
Napsali o nás
Poklep na nablýskanou kolejnici zahájil 20. ledna druhou etapu modernizace hlavního plzeňského vlakového nádraží. Vzhledem k tomu, že zmíněná zakázka zahrne i přestavbu mostů přes ulice U  Prazdroje a  hlavně Mikulášská, zamotá nejen dopravu v železničním uzlu krajského města, ale i místní provoz aut a tramvají. „Stavbu provedeme společně s firmou OHL ŽS. Dělení zakázky je sice půl na půl, ale sdružení vede náš tým z divize 5 v čele s Ing. Janem Zemánkem,“ říká stavbyvedoucí Ing. Petr Hanzal, který řídí práce na místě. „Samostatně odpovídáme za  třetinu objemu zakázky. Spadají do  ní třeba všechny mosty a  podchody,jejichž rekonstrukce provedou naši pracovníci z  provozu mostů a  železobetonových konstrukcí a  ze střediska železničních staveb. Dále budeme řešit přeložky inženýrských sítí, které zvládne divize 1, a tramvajové trati i  veškeré komunikace. V oblasti dopravy přitom využijeme služby naší divize 4, ocelové konstrukce zadáme trojce a s lešením a tesařskými konstrukcemi nám pomůže šestka. Náš partner ve  své režii provede železniční spodek i  svršek a přestavbu pátého, šestého a částečně i třetího nástupiště. O modernizaci zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení, silno- i slaboproudu a dalších sdělovacích systémů se postaráme společně,“ upřesňuje. Přestavba plzeňského nádraží se už rozeběhla Vzhledem k  tomu, že se projekt v  Plzni nedotýká jen drážních objektů, je sdružený i investor. Pod SŽDC spadá asi 90 % zakázky, hlavně přestavba osobního nádraží a modernizace kolejového rozvětvení ve směru na Cheb či navazujících částí jižních kolejí. Pro stavbu v lokalitě kolem Mikulášské ulice – včetně zahloubení ulice s tramvajovou tratí – a rekonstrukci přednádražního prostoru je investorem statutární město Plzeň. Stavba v  centru západočeské metropole vyžaduje už od  začátku vysoké nasazení. Zakázku totiž kolegové vysoutěžili až koncem minulého roku, tedy s půlročním zpožděním oproti navrženému harmonogramu, a nebylo proto kdy provést naplánované přípravné práce zahrnující třeba přeložky některých sítí. Na práci je navíc mnohem méně času, protože milníky stavby se neposunuly. Prvním z nich bude dokončení severního železničního mostu přes Mikulášskou ulici před koncem tohoto roku. Dalším je konec srpna 2018, kdy má jít do provozu celá Mikulášská ulice. Na ní přitom kromě dvou desetidenních výluk bude po celou dobu zachován provoz tramvají. Stavba na železnici přitom vždycky přináší navíc i vysoké nároky týkající se organizace prací během předem vymezených a vždy krátkých výluk a dopravních omezení. Obyvatelé Plzně i její návštěvníci si od  zauzlované dopravy oddechnou až v prosinci roku 2018, kdy druhá etapa modernizace hlavního plzeňského vlakového nádraží skončí. Aby se to včas a kvalitně podařilo, popřál stavbařům z  divize  5 také  obchodní ředitel Metrostavu Ing. Milan Veselský. Spolu s dalšími pozvanými hosty přitom při slavnostním zahájení stavby stál na průchozím balkonu v průčelí staniční budovy, jehož rekonstrukce je také součástí projektu a má ji opět na starost tým divize 5 Metrostavu.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav