Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Dálnice D8: úsek Lovosice – Řehlovice

30. 3. 2017
zdroj: Silnice a železnice Výstavba D8
Napsali o nás
Poslední úsek dálnice D8 Lovosice – Řehlovice, dlouhý 16,5 km, byl zprovozněn 17. prosince 2016. Slavnostního otevření se zúčastnily významné osobnosti z české i německé strany. Investorem projektu bylo ŘSD ČR, práce provedlo sdružení EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ a Berger Bohemia. Otevřením posledního chybějícího úseku dálnice došlo k propojení již provozovaných úseků navazujících na německou dálnici A17, čímž vznikl nepřerušený dálniční tah z Prahy do Drážďan. Významně se ulevilo okolním obcím a zvýšila se kvalita provozu v kraji, neboť se snížilo množství nehod i vyhaslých životů. PRŮBĚH PRACÍ Celá stavba dálnice D8, části 0805, v úseku z Lovosic do Řehlovic, je umístěna na území CHKO České středohoří, což mělo velký vliv na veškerou činnost od záměru po realizaci. Potřebná dokumentace „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí“ byla schválena již v roce 1996. Přestože se prověřovalo několik variant vedení trasy, zvolen byl přímý průjezd CHKO České středohoří jako nejrychlejší způsob dostavby dálnice D8. K realizaci však byla potřeba výjimka ze zákona č. 114/92 Sb., která byla schválena až 14. února 2001. Oficiální zahájení stavby proběhlo dne 6. listopadu 2007. Ke zprovoznění mělo podle původních předpokladů dojít už v prosinci 2010, stavbu však zpomalovaly soudní spory mezi ŘSD ČR a ekologickou organizací Děti Země. V květnu 2012 byl zprovozněn úsek Lovosice – Bílinka a byla v celé délce zahájena i výstavba zbývající části z Bílinky do Řehlovic. Podle vyjádření ŘSD ČR z května 2012 měla být stavba dokončena v roce 2014. Po vydatných deštích došlo ale 7. června 2013 u Litochovic nad Labem k masivnímu sesuvu, který zničil část již dokončené dálnice a stavbu na delší dobu ochromil. V listopadu 2014 byla zahájena první etapa odtěžení sesuvu a vytvoření odvodnění za 70 mil. Kč. V září 2015 pak začala druhá etapa sanace za 400 mil. Kč. Kvůli tomu bylo zprovoznění stavby odsunuto na prosinec roku 2016. TECHNICKÁ SPECIFIKA Tento úsek byl technickou výzvou a je opravdu jedinečný. Na trase je celkem 28 mostů, 3 mimoúrovňové křižovatky, 2 tunely a 11 protihlukových opatření. Trasa dálnice (stavba 0805 A) – kapacitní dopravní řešení navazující na dopravu stávající silniční sítě. Předmětem stavby bylo vybudování komunikace dálničního typu v kategorii D 27,5/120. Most Vchynice (stavba 0805 B) – zakrytý dálniční most o délce 232 m a 840 m dlouhá komunikace III. třídy. Vlastní most je předpjatá betonová konstrukce o čtyřech polích, která je vyvěšena závěsnými stěnami a v délce 192 m zakryta v protihlukový tubus. Most Opárno (stavba 0805 C) – dálniční obloukový železobetonový most o rozpětí 135 m se spolupůsobící předpjatou deskovou mostovkou. Celková délka je 275 m a výstavba letmou betonáží byla řešena vyvěšováním oblouku zpětnými závěsy bez zásahu do prostoru údolí. Most Dobkovičky (stavba 0805 D) – dálniční most, jehož nosnou konstrukci tvoří trámový předpjatý spojitý nosník. Celková délka mostu je 454,70 m. Plnostěnné stěnové pilíře jsou založeny hlubinným způsobem na velkorozměrových pilotách 1 200 mm délky okolo 20 m. Tunel Prackovice (stavba 0805 E) – dálniční tunel, který prostupuje masiv hřebene kopce Debus ve vrcholové partii Prackovického lomu nad obcí Prackovice a vyúsťuje na opačné straně úbočí nad údolím „Uhelné strouhy“. Délka tunelových trub je 260, resp. 270 m. Tunel Radejčín (stavba 0805 F) – stavba zahrnovala realizaci dálničního tunelu, dálničního mostu mezi tunely a kompletního tělesa dálnice v délce 1 080 m. Dálniční tunelové trouby Radejčín délky 600, resp. 620 m. podchází plochý Radejčínský hřbet Českého středohoří východně od nádraží Radejčín. *** ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ: Název stavby: Dálnice Lovosice D8 stavba – Řehlovice 0805 Investor stavby: ŘSD ČR Sdružení D8 0805 Zhotovitel stavby: (členové sdružení: EUROVIA CS, Metrostav, SMP CZ, Berger Bohemia) Doba výstavby: 11/2007 – 12/2016

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav