Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Chceme urovnat soudní spory ohledně Centra Palmovka

5. 4. 2017
zdroj: lidovky.cz Zprávy / Názory ROMAN PETRUS, starosta Prahy 8, ČSSD ČR-Metrostav, Subterra
Napsali o nás
Naší městkou část velmi trápí nedostavěný projekt administrativně-obchodního komplexu a nového sídla radnice u metra Palmovka. V roce 2010 těsně před komunálními volbami jej protlačilo zastupitelstvem většinou jednoho hlasu tehdejší vedení Prahy 8. Tato stavba musela být v roce 2015 zastavena, protože audit nám ukázal, že není jasné, zda jejím vlastníkem je Centrum Palmovka a.s. nebo zda jím je hlavní město Praha, a jestli uzavřené smlouvy jsou vůbec platné. Pokračování ve výstavbě by tak bylo jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře, neboť by byly vynakládány veřejné prostředky, aniž by bylo jasné, kdo je vlastníkem stavby. Námi vlastněná společnost Centrum Palmovka, která má tento projekt na starost, proto u Obvodního soudu pro Prahu 8 podala žalobu na určení vlastnického práva k této nedostavěné budově, když žalovanou stranou je hlavní město Praha. Centrum Palmovka rovněž zastavila platby zhotoviteli stavby společnosti Metrostav Alfa, s. r. o., protože kvůli pochybnostem o jejím vlastnictví a pochybnostem ohledně nedostatku souhlasu s nabytím budovy do vlastnictví podle zákona o hlavním městě Praze není jisté, zda smlouva o výstavbě uzavřená mezi těmito dvěma společnostmi za bývalého vedení městské části je platná. Nebylo navíc možné hradit prostředky z veřejných rozpočtů, když nebyla jistota, kdo je vlastníkem budovy. Důležitou skutečností je, že vzniklé podezření se prokázalo jako důvodné. Magistrát se totiž prostřednictvím svého právního zástupce oficiálně přihlásil k vlastnictví budovy. Ostatně i skupina Metrostav uznala, že je ve vlastnictví hlavního města Prahy a nikoli Centra Palmovka. Byla proto zahájena jednání, jejíchž cílem je vyřešit spory o vlastnictví této nedostavěné stavby. Chceme také dosáhnout písemné dohody mezi všemi účastníky právních sporů ohledně Centra Palmovka, aby mohlo být dokončeno a sloužilo občanům. Vše však musí být v souladu s právem a musí proběhnout transparentně, neboť jde o vynakládání veřejných prostředků. Pozitivní zprávou je, že magistrát vážně uvažuje, že na Palmovce vybuduje administrativní sídlo a dispečink záchranné služby. Ta by tak po mnoha letech hledání získala důstojné a moderní sídlo. Záchranáři si ho za svojí každodenní obětavou práci určitě zaslouží. Naši občané se navíc nemusejí obávat, že by došlo ke zhoršení dopravní situace na Palmovce, protože záchranka má své výjezdové stanoviště rozmístěné rovnoměrně po Praze, aby se její pracovníci rychle dostali k pacientům. Může tak zde vzniknout jen jedna z asi dvaceti výjezdových základen záchranné služby. Roman Petrus, starosta Prahy 8, ČSSD

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav