Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Zlepšování schopností je základem dynamiky a respektu

19. 4. 2017
zdroj: Stavitel - Rating
Napsali o nás
Metrostav již posedmé obsadil vedoucí pozici na tuzemském stavebním trhu. Vedle působení v ČR se stále výrazněji prosazuje i v zahraničí. Váží si podílu každého spolupracovníka na celkovém úspěchu a kvalita odvedené práce je ve společnosti na předním místě. Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v zahraničí. Mezi klíčové příležitosti patří dopravní stavby, mosty, tunely, projekty pro velké průmyslové firmy a veřejné investory. Současně společnost usiluje o dosažení významného tržního postavení v segmentu menších zakázek na regionální úrovni v jednotlivých krajích. Firma je technicky vyspělou společností, která systematicky rozvíjí vlastní kapacity vnitropodnikových nosných technologií a usiluje o trvalé zlepšování schopností v oblasti stavební výroby. Společnost klade důraz na odborný rozvoj personálu, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména společnosti. Stavitel požádal o odpovědi obchodního ředitele Metrostavu Ing. Milana Veselského: ●●Co pro vás znamená slovo kvalita? Je to vrcholová úroveň řízení stavební firmy, ale klíčový je i vedoucí projektu se svým týmem. Na počátku je kvalita projektové dokumentace, předvýrobní příprava realizace, kompetentní personál atd. Kvalita samozřejmě znamená i větší náklady, ale v konečném důsledku se pozitivně promítne do celkového vyznění díla. ●●Která další kritéria jsou pro vás klíčová? Rozhodující je pro mě tým spolupracovníků, s nimiž na konkrétní zakázce či úkolu pracuji. ●● Jaký je rozdíl v přístupu ke kvalitě u soukromých a veřejnoprávních investorů? Jako zhotovitel se vždy snažíme, abychom odevzdávali dílo v nejvyšší kvalitě, bez ohledu na statut objednavatele. Ale ze zkušeností můžeme potvrdit, že veřejný zadavatel řídí projekt striktně podle daného manuálu. Soukromý investor preferuje kvalitu, ale je schopen kvalitativní požadavky přehodnotit v průběhu výstavby, vše je ovšem podřízeno finančním limitům. ●●Zhodnoťte vliv nového zákona o zadávání veřejných zakázek na vaši práci. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je především příležitostí pro zadavatele. Až si ho administrátoři osvojí, věřím, že dokážou vybrat a řídit kvalitního zhotovitele. Doufám, že časem poznají, že rozhodování jen podle nejnižší ceny není správnou cestou. Již dnes je vidět, že tento přístup vede ke snižování kvality předávaných děl, a promítá se do řady vážných problémů a vad, jež se zákonitě objeví ihned po skončení záruční lhůty. ●● Již jste realizovali nějaký projekt, který byl vytvořen v BIM? Ano, zkušenosti s využitím BIM v přípravě a realizaci staveb máme. V současné době realizuje dva pilotní projekty v rámci developerských aktivit Skupiny Metrostav. Dále mnohé projekty, o které Metrostav soutěží, se již zejména soukromí investoři pokoušejí takto zadávat. Zkušenosti jsou však takové, že tyto modely doposud nesplňují všechny požadavky, které jsou na BIM kladené, a proto jejich využití při realizaci nepřináší ty efekty, které se všeobecně BIM přisuzují. Většinou jde pouze o 3D modely s velmi rozdílnou kvalitou a obsahem. Příčinou je, že v ČR není dopracována legislativní a technická standardizace, která by efekty, jež BIM nabízí, podpořila.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav