Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Končí rekonstrukce tramvajových mostů na Plzeňské ulici v Ostravě

Končí rekonstrukce tramvajových mostů na Plzeňské ulici v Ostravě

29. 11. 2017
zdroj: Novinky.cz Vaše zprávy Josef Zajíc
Napsali o nás

Tramvajové mosty na Plzeňské ulici v městské části Ostrava-Jih byly kompletně postaveny nově. Úsek, který byl pro silniční vozidla zúžený pro průjezd, bude od 30. listopadu od 20.00 hodin průjezdný v obou pruzích.

Stavba nových mostů přes tramvajovou a železniční trať a dále přes ulici Rudnou byla zahájena letos v dubnu. Účelem stavby bylo stržení dvou tramvajových mostů, které byly v havarijním stavu.

Součástí stavby byly přeložky a úpravy inženýrských sítí pod mostem na Rudné ulici. Celková délka upravovaného úseku obou mostů činí 218 metrů. Práce trvaly 8 měsíců. Výluky tramvají byly ukončeny 4. listopadu a byl zahájen zkušební provoz.

„Chtěl bych poděkovat Dopravníku podniku Ostrava a.s. za maximální vstřícnost a okamžité řešení vzniklých problémů jak při výlukách tramvají, tak při zprovozňování nových tramvajových kolejí po celou dobu výstavby. Poděkování patří také cestujícím a těm, kteří v lokalitě bydlí, a to za jejich trpělivost. Jsme si vědomi, že v předchozích měsících opravy a nové stavby zkomplikovaly život oběma skupinám,” uvedl náměstek primátora Břetislav Riger.

Rekonstrukce tramvajových mostů na Plzeňské ulici byla zahájena 1. dubna 2017 a na základě smlouvy o dílo s městem Ostravou ji realizovala společnost Metrostav a. s.

 

„Stavba si vyžádala dopravní omezení jak na Rudné ulici pod rekonstruovaným mostem, tak v ulici Plzeňské souběžně s tratí opravovaných tramvajových mostů. Nutné bylo dopravní omezení na železniční trati Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a omezení tramvají jedoucích pod mostem v Plzeňské ulici. Demolice mostů byla o to náročnější, že hlavní demoliční práce probíhaly v noci za nočních výluk na trati SŽDC. Pouze noční práce byly podmínkou SŽDC,” doplnila Andrea Vojkovská, tisková mluvčí magistrátu města Ostravy.

 

Náklady na stavbu ve výši 89,3 miliónu korun (včetně DPH) byly hrazeny z městského rozpočtu.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav