Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

České Budějovice: Most překlene Vltavu u Meteoru

30. 7. 2017
zdroj: parlamentnilisty.cz
Napsali o nás

Stavba nového mostu pro pěší a cyklisty u sportovního areálu TJ Meteor v Rožnově začne pravděpodobně už v srpnu.

            „Nosnou konstrukci tvoří ocelový oblouk s dolní mostovkou, délka přemostění je 39 metrů. Založení bude provedeno pomocí mikropilot, navazující spodní stavba bude železobetonová, stejně tak opěrné stěny, mostní křídla a úhlové zdi. Úhlové zdi budou sloužit jako základ pro přístupové rampy, kterými se překonávají výškové rozdíly mezi novým mostem a stávajících úrovní terénu na obou březích. V rámci levé rampy bude vložen další ocelový mostní objekt o délce 17 metrů. Zemní tělesa v okolí opěr a ramp budou zpevněna kamennou rovnaninou. Vrchní vrstva lávky bude provedena z přímopochozí izolace, na povrchy nájezdových ramp bude použita betonová dlažba a živice. Podél bude umístěno ochranné zábradlí, odvodnění lávky zajistí drenážní geotextilie a bodové odvodňovače. V rámci stavby bude rovněž provedeno vodorovné a svislé dopravní značení,“ uvedl podrobněji k technickým parametrům náměstek primátora Petr Holický. Stavbu bude provádět METROSTAV a.s. a vyjde na 19,5 milionů korun. Realizace je 240 dnů, takže hotovo by mělo být na jaře 2018. „Stavba je zásadní pro pokračování cyklostezky směrem na jih. Do centra Českých Budějovic se tak na kole dostanou i lidé z Boršova nad Vltavou, Homolí a Plané,“ dodal náměstek.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav