Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016 – výsledky

Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016 – výsledky

7. 2. 2018
zdroj: Materiály pro stavbu Aktuality - Soutěže tisková zpráva, wd
Napsali o nás

V úterý 21. 11. 2017 byly v budově CIIRC ČVUT v Praze slavnostně předány tituly a další ocenění v již 15. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016. Tituly předali zástupci vypisovatelů soutěže: náměstek ministryně MMR David Koppitz, náměstek ministra MPO Jiří Koliba a profesor Vladimír Mařík, předseda výzkumné rady TA ČR.

Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP Expo CZ.

Cílem soutěže je zvýšit energetickou efektivitu České republiky, dosáhnout výrazných úspor energie v průmyslu, dopravě i bydlení a tak napomoci zvýšení konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životního prostředí nejen občanů našeho státu, ale i Evropy. Do soutěže mohou být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly.

            Soutěž má také studentskou kategorii, k jejím výsledkům bude vydána samostatná tisková zpráva.

 Kategorie:

 A) Stavby, budovy B) Energetika, průmysl, doprava C) Technologie, inovace Tituly byly tradičně uděleny bez uvedení pořadí, tedy všechny jsou rovnocenné. Rovnocenná s tituly je rovněž Cena poroty.

Cena poroty

 CIIRC ČVUT – Desigo CC; přihlašovatel: Siemens, s. r. o.

 Titul ČEEP 2016 v kategorii A – Stavby, budovy

 Přestavba základní školy Kněžmost; přihlašovatel: Haidy, a. s.

Titul ČEEP 2016 v kategorii B – Energetika, průmysl, doprava

 Vodné dielo Želiezovce; přihlašovatel: Metrostav, a. s.

 Titul ČEEP 2016 v kategorii C – Technologie, inovace

 Chytrý energetický management administrativní budovy Fenix Group; přihlašovatel: UCEEB ČVUT

Ceny vypisovatelů Cena MMR ČR: Penzion Pstruží č. p. 19; přihlašovatel: Hubert, s. r. o. Cena MPO ČR: Kotel K14; přihlašovatel: ArcelorMittal Ostrava, a. s.

 Ceny odborných garantů Cena hlavního města Prahy:

Aviatica; přihlašovatel: Penta Investments, s. r. o.

 Cena svazu průmyslu a dopravy ČR: ABB Ability; přihlašovatel: ABB, s. r. o.

 Cena hlavního mediálního partnera, časopisu Skypaper: První LED cyklopřejezd v ČR; přihlašovatel: PDSystems, s. r. o.

 Cena veřejnosti

 Intelibin; přihlašovatel: Huawei Technologies (Czech), s. r. o.

Hlavním partnerem soutěže je Pražská energetika, partnery ČEPRO, ČSOB, a Porsche Česká republika, s. r. o., spolupracujícími organizacemi Asociace energetických manažerů (AEM), TA ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, hlavní město Praha, CIIRC ČVUT, UCEEB ČVUT, Centrum pasivního domu (CPD), Teplárenské sdružení ČR, Asociace pro využití tepelných čerpadel, Česká rada pro šetrné budovy, ČKAIT, Czech Smart City Cluster a Technologická platforma udržitelná energetika ČR.

            Kompletní informace o soutěži najdete na http://www.top-expo.cz/ ceep-2016.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav