Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Stavba roku 2017 se blíží do finále. Známe díla nominovaná na vítěze

Stavba roku 2017 se blíží do finále. Známe díla nominovaná na vítěze

7. 9. 2017
zdroj: novinky.cz Bydlení - Tipy a trendy nes
Napsali o nás

Letošní 25. ročník prestižní architektonické soutěže Stavba roku 2017 se významně posunul ke svému finále. V pátek 8. září organizátoři slavnostně představili 18 nominovaných staveb, z nichž odborná porota nakonec vybere pětici, jež získá prestižní ocenění Stavba roku.

Z celkového počtu 52 přihlášených staveb v letošním ročníku vybrala odborná porota pod vedením předsedkyně a architektky Radomíry Sedlákové na možné vítěze 15 tuzemských a 3 zahraniční realizované projekty.

„Již 25 let je cílem soutěže vyzdvihnout stavby, jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňují jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání,“ komentuje Jan Fibiger, prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Šancí, jak lépe a chytřeji stavět, vytvářet lepší prostředí, veřejný prostor, podmínky pro funkční využívání staveb, pro jejich ekonomický provoz a správu, je proces digitalizace stavebnictví. A tento trend se projevuje stále častěji i mezi soutěžícími stavbami.“

Všechny přihlášené stavby se dále ucházejí i o zvláštní ceny udělované v soutěži, bez ohledu na rozhodnutí poroty. O jejich udělení totiž rozhoduje na porotě nezávislý Sbor expertů. Kromě toho mohou odborníci i laici na webu soutěže Stavba roku 2017 hlasovat o tom, které z 18 nominovaných děl získá Cenu veřejnosti. Hlasovat lze od 8. září do 5. října.

„Zajímavým průzkumem názoru české veřejnosti na kvalitní stavitelství je i hlasování o Cenu veřejnosti. Provádíme ho od roku 2008 a pravidelně se ho ročně účastní kolem 140 000 lidí z celé republiky,“ dodává Petra Miškejová, manažerka soutěže Stavba roku, a doplňuje: „Na připravované prestižní přehlídce Stavba čtvrtstoletí bude mít veřejnost možnost si připomenout celý běh soutěže, ale hlasovat i pro další stavby, které ještě neměly možnost se představit.“

Do užšího výběru 15 tuzemských nominovaných staveb se probojovaly objekty rozličného charakteru. Jsou mezi nimi dopravní a průmyslové stavby, bytová výstavba a rekonstrukce.

Do užšího výběru v kategorii Zahraniční stavba roku 2017, jež je přehlídkou schopností českých stavebních profesionálů za hranicemi, se dostalo slovenské vodní dílo s elektrárnou s netradičním betonovým designem, urbanistický komplex administrativních budov s druhou nejvyšší věží v Polsku a výstavba obchvatu polského města s vysokým stupněm složitosti v nestabilním terénu.

Různorodý charakter staveb přihlášených v letošním roce si pochvaluje i předsedkyně odborné poroty architektka Radomíra Sedláková: „V letošním roce jsme společně hodnotili opět jinou skladbu staveb než v předchozích ročnících. Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (celkem 15). Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru (městském parteru, náměstí, parcích atd.). Podobně je to s rekonstrukcemi, které se již netýkají jen historických památek, ale vracejí do života objekty původně všedního účelu – bývalá kotelna, vozovna, opuštěný hotel či zanedbaný soubor obecního dvora. Pro porotce to byl opět velmi přitažlivý ročník, o němž se dá říci, že by nominaci mohli získat všichni, kdo se přihlásili. Úroveň stavění v naší zemi skutečně narůstá.“

Se soutěží se budou moci zájemci blíže seznámit i díky putovní výstavě. Ta zahájí svou cestu po republice na pražském veletrhu For Arch ve dnech 19. až 23. září. Její návštěvníci budou moci také hlasovat pro svého favorita na Cenu veřejnosti formou hlasovacích lístků. Ostatní pak na již zmíněném webu soutěže.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Stavba roku 2017 se uskuteční 5. října během slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury v pražské Betlémské kapli.

Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Stavba roku 2017 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou  Projektant: Aquatis, a.s.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za vytvoření posledního stupně plavební dráhy s citlivě do přírody včleněnou konstrukcí se zřetelem k architektonickému řešení jednotlivých staveb.Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice  Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově  Projektant: Projektstudio EUCZ s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za vytvoření energeticky vysoce úsporné budovy se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a kompozici zeleně v interiéru i exteriéru.CIIRC - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze  Projektant: Technico Opava s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za velkoryse užité polyetylénové fólie v ojedinělém stavebním řešení se zřetelem k řešení velkokapacitního parkovacího prostoru.Atletická hala Vítkovice v Ostravě  Projektant: Chválek Ateliér s.r.o.   Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za působivé použití lepené dřevěné konstrukce se zřetelem k dispozičnímu rozčlenění sportovišť, včetně využití rekonstruovaného lehkoatletického tunelu.Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích  Projektant: New Visit s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.Smart byty Nové Butovice v Praze  Projektant: Atelier Smitka s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za vytvoření energeticky úsporné stavby, připravené pro využití technologií pro inteligentní bydlení se zřetelem k urbanistické a architektonické koncepci souboru.Radnice a knihovna Kardašova Řečice  Projektant: Atelier Žiška s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017udělena za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.Kotelna Park Radlice v Praze  Projektant: AED project a.s.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích  Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za oživení a dostavbu původního domu se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a nově pojaté muzejní expozici.Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov  Projektant: EXprojekt s.r.o.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za vytvoření konstrukčně ojedinělého a esteticky velmi působivého mostu pro rychlostní železniční trať.Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek  Projektant: akad. Arch. Karel Lapka, akad. Arch. Ing. Kateřina Vávrová  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za vytvoření přitažlivé, povětšinou pěší zóny kolem historického jádra města se zřetelem k citlivému propojení tradičních a nových prvků městského parteru.Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami  Projektant: Ing. arch. Richard Cibik - Facis architekti, f.o., Ing. arch. Richard Cibik  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za citlivou rekonstrukci historického poutního místa se zřetelem k zpřístupnění a využití dříve uzavřených prostor.Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové  Projektant: 3Q Project a.s.  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě  Projektant: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská  Nominace na titul Stavba roku 2017 udělena za pečlivě provedenou revitalizaci secesní vily se zřetelem k citlivému vztahu k prvkům uměleckého řemesla a ohleduplné vestavbě nového podkroví.Stavby s nominací do užšího výběru soutěže Zahraniční stavba roku 2017VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika  Přihlašovatel: Metrostav a.s.  Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2017 udělena za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.Warsaw Spire, Varšava, Polská republika  Přihlašovatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group  Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2017 udělena za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika  Přihlašovatel: M-Silnice a.s.  Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2017 udělena za provedení důležité dopravní stavby v geologicky mimořádně složitém území.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav